מכרז פומבי למתן שירותי ניהול, קידום ופיתוח באזור התעשייה ריינה (1).pdf

العطاءات