מכרז מס' ח-13-2021 שיפוץ מעבדת מדעים בתיכון בריינה

العطاءات