"מכרז מס' ח-14-2021 הצטיידות מעבדת מדעים בתיכון ריינה"

العطاءات