מכרז ה-15-2021-שיפוץ והצטיידות מוסדות חינוך ריינה

العطاءات