מנכ"ל המועצה

מנכ"ל המועצה

פורסם בתאריך :9/23/2020
מנכ"ל המועצה המקומית: 
מספר טלפון: 04-6094701

הוא האחראי על ההנהלה הכללית של המועצה, ועל פי סמכויותיו הוא אחראי על שני התחומים: ברמת הניהול וההשגחה ביחד עם ניהול משאבי אנוש עבור המועצה, ושמירה והבטחת רווחת העובדים. אחריות: ריכוז וועדות המועצה החל מקריאה, רישום פרוטוקולים, וחלוקה בין המשתתפים ושמירתה במשרדי המועצה לפי החוק. כיבוד החלטות ראש המועצה, הוועדות המשלימות והוועדות השונות. 
הגדרה וניסוח ההליכים בעוד ששומרים על הנהלה תקינה. 
הכנת המכרזים ביחד עם המחלקה המתאימה, ופרסומם וקבלת הצעות. התכנסות וועדות וביצוע החלטות הוועדה. 
האחראי על הטיפול בפניות לגבי חוק חופש המידע לפי החוק. 
מרכז ומטפל בתביעות משפטיות בשיתוף עם היועץ המשפטי של המועצה. 
האחראי על ניהול וועדת הבחירות, ארגון וסדר ביום הבחירות כולל את כל השירותים הלוגיסטיים הרלוונטיים. 
פרסום מכרזים לפי בקשות המועצה והתקנים המאושרים אשר הצהירו עליהם משרדי הממשלה. 
הגדרת תנאי העבודה ומשכורות העובדים. 
הקורסים ההדרכתיים וההנחיות להעשרת העובד ומשם לשיפור השירותים המוצעים לתושבים. 
הערכה וטיפול מתאים בבעיות משמעת. 
קביעת תנאי הפנסיה של העובדים אשר הגיעו לגיל הפנסיה. 

הצטרף לרשימת התפוצה