גזבר המועצה

גזבר המועצה

פורסם בתאריך :9/28/2020
הניהול הפיננסי (מחלקת הגזברות) היא היחידה שמנהלת את מערכת הכספים למועצה המקומית. 
לפי התקציב המאושר על ידי המועצה ומשרד הפנים, להוצאה לפועל של חזון ראש המועצה לפיתוח והתפתחות החברה, וסיפוק שירותים לתושבים ברמות הכי גבוהות. 
אחריות: 
ניסוח ועריכת התקציב המוצע כל שנה, לפי מדיניות ראש המועצה, וכפופה להנחיות משרד הפנים ומשרד האוצר. וכמו כן השליטה המתמשכת על התקציב הנוכחי, הרגיל והמיוחד כדי להשיג מטרות ולשמירה על תקציב מאוזן. 
ניהול ודיווח לגבי המרכז הפיננסי של המועצה, כולל הובלת מהלכי הבהרה במגוון מחלקות המועצה ומעקב אחרי החשבונות לפי הנהלים והעקרונות המנחים של משרד הפנים, הכנת הנתונים הכספיים השונים למועצה המקומית. 
העמקת הגבייה והרחבת הכנסות המועצה ממקורות המדינה ומצבירה עצמית. 
פיתוח כלכלי – הרחבת הבסיס הכלכלי של המועצה כדי להבטיח רמת גבוה של שירות. 
ניהול ופיקוח ענף המחשוב וכלל מערכות המידע בגוף. 
ניהול מערכות דיווח גיליוני השכר והכנת תלושי שכר לכל עובדי המועצה המקומית. 
תכנון, ארגון, ניהול ופיקוח על תהליך ביצוע הרכישות, ואספקת הסחורה והשירותים הלוגיסטיים ושירותים נוספים לפי צרכי המועצה. 
המשא ומתן עם המוסדות והבנקים והמשרדים הממשלתיים להשגת מטרות המועצה, וייצוג העירייה תוך כדי שמירה על צרכי העירייה  אל מול הגופים הציבוריים השונים. 
מחלקת הגזברות אחראית על: 
מחלקת הגבייה 
ניהול חשבונות 
מחלקת שכר 
הרכש.הצטרף לרשימת התפוצה