ניטור כללי

ניטור כללי

פורסם בתאריך :9/28/2020
-סילוק העשבים השוטים בצידי הדרך ותעלות ניקוז מי הגשם והביוב. 
-טיפול בחרקים מזיקים במוסדות הכפר, ותעלות ניקוז מי ביוב וגשמים, פיזור מיכלי אשפה בין התושבים והמוסדות בכפר. 
-ארגון איסוף האשפה הביתית וחלוקת עבודת הרכבים, איסוף האשפה במהלך השבוע, ואיסוף הקרטונים שממול המקומות המסחריים. 
-חיסון חיות מחמד, כלבים וחתולים, ואיסוף חיות רחוב למקומות מיוחדים, השגחה ווטרינרית על קצביות הכפר והמקומות המסחריים אשר מוכרים בשר ועוף. 
-בקרת איכות מי שתייה בשיתוף עם איגוד המים בשפרעם. 
-איסוף פסולת מוצקה ושאריות העצים שלפני בתי המגורים באמצעות טרקטור המועצה. 
-פיקוח על המלאכות והמקצועות ולפעול בשביל רישוי מלאכות חדשות וחידוש רישיונות המלאכות. 
-עבודה בשיתוף פעולה עם מחלקת הגנים על קיצוץ ענפי העצים מצידי הדרכים הפנימיים. 
-טיפול בפניות הקהל לאורך השנה, השגחה על ניקיון בתי הספר והמוסדות באופן תקופתי לאורך השנה. 
-ארגון פעולות ניקוי רחובות הכפר לאורך השנה באמצעות מטאטא כביש ועובד מלווה. 
-תיאום עם שאר המחלקות לביצוע עבודות שטח ומבצעי ניקיון לאורך כל השנה. 
-השתתפות בימים לימודיים בקשר לבריאות ולסביבה באופן כללי. 

הצטרף לרשימת התפוצה