רישוי עסקים

רישוי עסקים

פורסם בתאריך :9/29/2020


מועצה מקומית ריינה


מדריך לבעלי עסקים


לקבלת רישיון עסק


ותנאים לקיום עסק כחוק
דבר ראש המועצה 
 בעלי ובעלות עסקים יקרים ויקרות

מגפת הקורונה שפוקדת את העולם כבר מעל לשנה פגעה קשות בכל היבטי החיים שלנו, ובכלל זה בבעלי עסקים ונותני שירותים. עשרות עסקים, המהווים את עמוד השדרה הכלכלי של הכפר, נקלעו למשבר ועודם סובלים מהשלכות המגפה הארורה.

מועצה מקומית ריינה משקיעה מחשבה רבה בכדי למצוא מענים ופתרונות שיסייעו לכם בעלי ובעלות עסק בכפר לעבור את התקופה הקרובה עם פחות נזקים כלכליים. אנו נמשיך לסייע לעסקים ולצמיחת הכלכלה המקומית כאשר אחת מהמטרות היא לתת דגש על רכישות בעסקים ובחנויות בכפר, הן ע"י המועצה והן ע"י עידוד התושבים לעשות כן.

מדינת ישראל פועלת לקידום רפורמה בתחום רישוי עסקים, שמטרתה לשפר וליעל את הליכי רישוי העסקים ולהקל ככל הניתן על בעלי עסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים. זאת, תוך כדי הקפדה על המשך הפיקוח על העסקים על-מנת להבטיח את מטרות חוק רישוי עסקים, בראשן מניעת סכנה לשלום הציבור, מניעת סכנה של מחלות וזיהומים וכן שמירה על סביבה נקייה ומניעת מפגעים.

אנו נפעל להנגשת כל המידע והטפסים הרלוונטיים לבעלי העסקים בהקשר זה, לרבות פרסום באתר המועצה באינטרנט, וכן לתת את השירות הטוב ביותר ע"י מחלקת רישוי עסקים במועצה במטרה להקל על בעלי עסקים להוציא רישיון עסק, תוך מתן מענה מקיף ומקצועי.


בברכה ובהצלחה בעסקים,

ג'מיל אנואר בסול

ראש מועצה מקומית ריינה

בעלי עסקים יקרים  


 

מחלקת רישוי עסקים במועצה המקומית ריינה מופקדת על יישום חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968 (להלן – החוק),התקנות והצווים שהותקנו על פיו, המסדירים את נושאי רישוי עסקים ברחבי המועצה, לצורך שמירה על איכות הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים, מניעת סכנות לשלום הציבור, בטחונו בטיחותו ובריאותו.  

בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע"ג 2013 נקבע אלו עיסוקים טעוני רישוי, מיהם  "נותני אשור" בהליך הרישוי המורשים לקביעת תנאים ברישיון עסק, בהתאם לסוג ופעילות העסק.

המועצה  מברכת ומעודדת יוזמות כלכליות ותומכת בהקמתם וקידומם של עסקים חדשים.

בתי העסק מהווים מנוף לצמיחה כלכלית של היישוב ומתוך מודעות לכך עושה מחלקת רישוי עסקים הכול על מנת לייצור אווירה עסקית מועילה וחיובית עבור עסקים אלה.

פעלנו להכנת ופרסום מדריך ידידותי זה, הכולל בתוכו מידע, פרטים עיקריים הרלוונטיים להכרה והסדרת רישיון עסק . 

מחלקת ועובדי רישוי עסקים עומדים לרשותכם בכל שאלה והבהרה וכן במתן סיוע מקצועי וזמין לכל אורך הליך הרישוי ויעשו כל מאמץ כדי להקל את הליך הרישוי עד לקבלת רישיון העסק .


בהצלחה רבה .
בברכה ,


חאלד מגארבה

מנהל המחלקה לרישוי עסקים

כתובתנו:כביש ראשי 754

טלפון: 04-6094707

פקס:04-6555610

מייל:khaled.m@reine.muni.il 

khaled_re69@walla.co.il

ימי קבלת קהל:ג' ד' 

שעות קבלת קהל:08:00-15:00תוכן עניינים

המלצות לבעלי  עסקים

5

תהליך הרישוי

12

חוק רישוי עסקים מהו ?

5

מידע מקדמי והנחיות להגשת בקשה

14

צו רישוי עסקים

5

תוכניות עסק

14

מהו רישיון לניהול עסק ?

6

החלטת רשות הרישוי

15

פטור מחובת רישוי עסק

6

אישור בקשת רישיון עסק

15

מדוע חייבים להוציא רישיון עסק ?

7

סירוב לבקשת רישיון

15

חובת רישוי על פי חוקים אחרים

8

הוצאת רישיון עסק או היתר זמני 

16

היתר בניה

8

חידוש רישיון תקופתי

16

היתר לשימוש חורג

8

הצגת הרישיון

16

רישיון לניהול מוסך

9

שינוי בעסק ושינוי בעלות

16

מפעל מזון

9

הנחיות ונהלים של רשות הרישוי

17

היתר רעלים

9

נגישות

17

הגופים המאשרים הוצאת רישיון עסק

9

רישיון לאירועים המוניים

17

גופי רישוי במועצה שאישורם נדרש 

10

רוכלות

18

נותני האישור הממשלתיים וקישורים אליהם

10

מבנים מסוכנים

18

סוגי הרישיון שמוציאה רשות הרישוי במועצה 

11

מבנים לשימור

18

היתר זמני

11

היתר לילה

19

רישיון לצמיתות

11

הצבת שולחנות וכיסאות, פרגוד חורף

19

רישיון תקופתי 

11

שילוט בעסקים

19

רישיון זמני

11

פיקוח על עסקים

19

טופס הרישיון

12

פיקוח על עסקים, ביטול רישיון, שימוע

20

תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון

12

צו סגירה מנהלי

20

גורם השגה

12

צו סגירה שיפוטי

20המלצות לבעלי עסקים

 • לפני שאתם שוכרים/רוכשים עסק ללא רישיון, מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים את החובה להוציא רישיון עסק, בהתאם לאופי פעילות העסק ובהתאם לצו רישוי עסקים. 

 • עבור מוניטין משלמים  כסף רב. בדקו את העסק, יתכן שעומד נגדו צו שיביא לסגירתו מהר מהצפוי.


 • בדקו היטב אם העסק מתאים לייעודו מבחינת מיקומו, גודלו, מבנהו ומכלול התשתיות שלו, מוצע כי טרם פתיחת העסק, תפנו למחלקת רישוי עסקים להגשת "בקשה לחוות דעת מקדמית", במסגרת זו תקבלו כל הפרטים הנחוצים לפתיחת העסק, הדבר ימנע חסמים המעכבים מתן רישיון לעסק וכן יסלול את הדרך לקבלת רישיון עסק. 

 • ארובה לבתי אוכל חיונית ויש צורך בהיתר בניה לארובה. בדקו אם הארובה במידה וקיימת בעסק אושרה בידי מחלקת ההנדסה ועל ידי היחידה האזורית לאיכות סביבה 'הרי נצרת'.

 • להליך הרישוי ולעמידה בדרישות גופי הרישוי לעיתים נדרש כסף רב. בדקו אם יש לכם עתודות כספיות מתאימות וזמינות.

 • להגשת בקשה לקבל רישיון עסק יש להיעזר ב"בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בחוק, בהכנת  תוכניות העסק ובתכנון העסק. קיימים משרדים העוסקים בתחומי ההנדסה ומתמחים בהגשת בקשה לרישיון עד גמר התהליך. יש להשוות בין בעלי המקצוע. בקשו המלצות מחברים ומעסקים דומים והקפידו שבעל המקצוע התמחה בעסק דומה בגודל ובמורכבותו .

 • את עסקי הבילוי יש להקים במקומות ללא גרימת מטרדים לסביבה. חוק רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים שחוקקה הכנסת בשנת תשכ"ח- 1968,הוא אחד החוקים החשובים להסדרת פעילות העסקים. בחוק 7 מטרות חשובות שתהליך הרישוי מיועד להבטיח את השגתן: 

"איכות נאותה של הסביבה ומניעת מפגעים ומטרדים" – על קיום מטרה זו אחראים המשרד להגנת הסביבה,  או היחידה האזורית לאיכות הסביבה  'הרי נצרת' האחראית על הנושא במרחב המועצה.  

"מניעת סכנות לשלום הציבור ואבטחה מפני שוד והתפרצות"- על השגת מטרה זו אחראית משטרת ישראל.

"בטיחות של הנמצאים במקום העסק או סביבתו"- משמעות, בטיחות עובדים במקומות עבודה - על השגת מטרה זאת אחראי משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים- מנהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית .

"מניעת סכנות ומחלות של בעלי חיים ומניעת זיהום מקורות מים בחומרי הדברה, בדשנים או תרופות"- על השגת מטרה זאת אחראי משרד החקלאות לרבות באמצעות ווטרינר המועצה.

"בריאות הציבור לרבות תנאי תברואה נאותים"- על השגת מטרה זו מופקד משרד בריאות וכן מחלקת רישוי עסקים באמצעות תברואן המועצה-ביצוע ביקורות תברואיות בעסק . 

"קיום הדינים הנוגעים לתכנון ולבנייה"- על השגת מטרה זאת אחראית מחלקת הנדסה.

"קיום הדינים הנוגעים לשירותי כבאות "- על השגת מטרה זאת אחראית נציבות כבאות והצלה ארצית.צו רישוי עסקים

חוק רישוי עסקים קובע כי שר הפנים יפרסם בצו מיוחד רשימת עסקים טעוני רישוי. 

בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי ) תשע"ג 2013 נכללו כל פריטי הרישוי והוא מוסיף להתעדכן 

מעת לעת  מטעם שר הפנים. עדכון אחרון לצו (למועד הכנת מדריך זה ),בוצע באוגוסט 2020.

בצו כאמור מופיעים  עסקים שפעילותם עלולה לגרום מטרדים אשר חוק רישוי עסקים נועד למנוע.

העסקים הכלולים  בצו מחולקים לעשר קבוצות:


קבוצה 1-  בריאות, רוקחות. קוסמטיקה

קבוצה 2 - דלק ואנרגיה

קבוצה 3- חקלאות ובעלי חיים

קבוצה 4 - מזון

קבוצה 5 - מים ופסולת

קבוצה 6 - מסחר ושונות

קבוצה 7- עינוג ציבורי, נופש וספורט

קבוצה 8 - רכב ותחבורה

קבוצה 9- שירותי שמירה ואבטחה

קבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימייה ומחצביםמהו רישיון לניהול עסק ?

על פי חוק רישוי עסקים תשכ"ח- 1968 כל עסק הטעון רישוי כמפורט בצו רישוי עסקים, חייב ברישיון עסק לפתיחתו. 

רישיון לניהול עסק הוא מסמך, הניתן מאת רשות הרישוי במועצה, לבעלים של העסק .

רישיון עסק כאמור, מתיר את פתיחתו וניהולו של העסק בכפוף לתקנות ותנאים מכוח חוק רישוי עסקים

וכן קיום חוקי עזר של המועצה .

הרישיון ניתן לבעלי העסק, המנהלים בפועל את העסק או האחראים לניהולו.(אין קשר הכרחי בין בעל העסק ובעלי הנכס).

את רשימת העיסוקים  החייבים ברישיון עסק אפשר לבדוק במחלקת רישוי עסקים. אם יש לך ספק באשר לצורך ברישיון עסק, עליך לפנות בכתב למחלקת רישוי עסקים ולפרט אופי הפעילות בעסק, גודל העסק, כמות העובדים בעסק. עם קבלת פנייה כאמור ובכפוף לביצוע בקורת מטעם מחלקת  רישוי עסקים, ניתן יהיה לקבל  התייחסות מפורטת בכתב, באם לעסק נדרש רישיון עסק אם לאו, בהתאם לצו רישוי עסקים.  

תהליך קבלת רישיון לניהול עסק הינו תהליך מורכב וממושך, מאחר והוא  כרוך בקבלת אישורים מגופים רבים ואישורם מותנה בעמידה בדרישותיהם ובהתאמת העסק המבוקש לתקנות. 

בנסיבות אלה, מומלץ להגיש בקשה לרישיון עסק במועד מוקדם ככל הניתן וזאת במטרה להגביר הסיכויים לקבלת רישיון עסק בסמוך למועד פתיחת העסק.  


פטור מחובת רישוי עסק


קיימים סוגי עסקים אשר אינם טעוני רישיון. ניתן לבדוק בצו רישוי עסקים החובה לקבלת רישיון עסק לסוג העסק המבוקש.

טרם פתיחת העסק, מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים את צורך לקבלת רישיון עסק המבוקש.

לנוחיותכם אנו מצרפים לדוגמה רשימה( לא מלאה) של סוגי עסקים שאינם טעוני רישוי.

רשימת עיסוקים (לא מלאה)אשר לא מחויבים בהוצאת רישיון לניהול עסק:

1. גן ילדים, מעון, פעוטון, צהרון.
2. משרדים.
3. בית מרקחת בקופת חולים או בבית חולים.
4. מכירת דברי קוסמטיקה
5. מכון כושר הנופל להגדרה שלהלן:
       א. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד, כהגדרתם בחוק 

            הספורט, התשמ"ח-1988, המשמש את הספורטאים בלבד.
       ב. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה, המשמש את התלמידים מן 

           המניין הרשומים במוסד בלבד.
       ג. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף, כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט - 1969, או
           במקום עבודה שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000 ובלבד שאינו פתוח לציבור    

           ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד.
       ד. כל פעילות ספורט שאין בה שימוש במכשירים המפעילים את השרירים בתנאים של מאמץ גופני. 


 6. מחסן- שצמוד לחנות קמעונאית ותכליתו העיקרית לשרת אותה,  שייעודו לא לאחסון מזון ומשקאות או 

     חומרים מסוכנים או תמרוקים.
7.  חנות לממכר דברי הנעלה, הלבשה תמרוקים דברי נוי ומוצרים ביתיים וכו, ששטח המכירה בה פחות

     מ-800 מטר רבוע.
8.  מכבסה בבניין מגורים לשימוש הדיירים.
9.  משתלה בשטח קטן מ-300 מטר רבוע.
10. השכרת יחידות אירוח למטרת נופש שאינה מלווה במתן שירותים לשוכרים וככל שניתן שירות לשוכרים 

      כשמספר יחידות האירוח להשכרה קטן מחמש יחידות אירוח.
11. דיור מוגן.
12. אצטדיון או אולם ספורט במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד.
13. התקהלות במסגרת אירועי תרבות ,בידור וספורט תחת כיפת השמים עד 499 משתתפים.
14. מתקני שעשוע מכניים המופעלים במטבע, שיש בהם עד שני מקומות.
15. עסק להובלה עד שלושה כלי רכב להובלה.
16. חניון המשרת באי מרכז מסחרי סמוך לו עד 500 מטר רבוע
17. חניון מקורה או תת קרקעי עד 500 מטר רבוע.
18. אחסון עד 19 כלי ירייה או אחסון של פחות מ- 10,000 כדורים.מומלץ לא לבצע כל שינוי/שיפוץ בעסק בעל משמעות כלכלית, לרבות חתימה על חוזה שכירות עד

להשלמת בדיקה לרבות  במסגרת חוות דעת מקדמית, כי ניתן יהיה להוציא רישיון עסק כמתחייב .


מדוע  חייבים להוציא רישיון עסק ?

חוק רישוי עסקים מחייב עסק טעון רישוי לקבל רישיון עסק מאת רשות הרישוי. ניהול עסק ללא רישיון הוא עבירה שבגינה ננקטים הליכים פליליים. הרשעה בהליכים אלה גוררת צו סגירה, לעתים בתוך זמן קצר וכן קנסות גבוהים.

רישיון עסק מקדם את העסק

גופים ציבוריים רבים נמנעים מלהתקשר עם עסק טעון רישוי שאין ברשותו רישיון עסק בתוקף ולכן ללא רישיון עלולה להיפגע הפעילות העסקית. 

בתי אוכל רבים המבקשים להשתתף בירידי מזון, נדרשים להציג רישיון עסק בר תוקף. לעתים לא ניתן להשלים את תהליך הרישוי להשתתפות בירידי מזון . 

עסקים ללא רישיון עסק אינם יכולים לשחרר סחורות מהנמל או לזכות בתנאים מועדפים שמעניקה המדינה.

בנוסף לכל אלה, בהיעדר רישיון עסק, ייתכנו לעתים קשיים לקבל כספים המגיעים לעסק  מחברת הביטוח או ביצוע ביטוח לעסק.

מאחר שהחוק מחייב רישיון עסק, הרי אם יקרה חלילה אסון בעסק או כל תקלה חמורה, ללא הרישיון נשקפת גם סכנה חמורה של האשמה ברשלנות ובאחריות לתקלה.


עסק בעל רישיון- ערכו בשוק רב מעסק ללא רישיון ובמיוחד אם תלוי נגדו צו סגירהחובת רישוי על פי חוקים אחרים

במסגרת תהליך הרישוי לעתים נזקק העסק להקדים ולהוציא רישיונות או היתרים נוספים על פי חוקים שונים שיפורטו להלן:

היתר בניה

במידה ונדרשים שינויים במבנה הטעונים היתר בנייה, יידרש בעל העסק להוציא היתרי בניה מאת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה 'מבוא העמקים'. הוועדה המקומית היא המוסד התכנוני הפועל ברשות המקומית ותפקידו בין היתר להוציא היתרי בניה והיתרים לשימוש חורג על פי חוק התכנון והבנייה. הטיפול בבקשה להיתר בנייה ייעשה במחלקת  ההנדסה. בנייה הדורשת היתר בנייה היא, למשל, בניית ארובה, בניית מדרגות רגילות או מדרגות חירום, שינוי חזיתות, פתיחת דלתות נוספות בעסק, בניית גג בחזית העסק, בניית מתקני קירור גדולים, הגדלת העסק באמצעות בנייה חיצונית, סגירת מרפסת או חלל כניסה, הקמת גלריה בעסק, חיבור שני מבנים שעל מגרשים שונים, חיבור שתי קומות לעסק אחד ועוד. 


קבלת היתר הבנייה הינו תנאי להוצאת רישיון עסק


קיום "תכליות דיני התכנון והבנייה

בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים , נקבע בסעיף 8 א'  1,כי על בעל העסק לקיים את "תכליות דיני 

התכנון והבנייה ".משמעות הדבר כי ניתן בהליך מוסדר, הכולל בחינת מהנדס ואישורו ואישור "נותני האשור" , 

לאפשר מתן רישיון עסק כחוק  גם לעסק שבו דיני התכנון והבנייה אינם מתקיימים במלואם, אך ההפרה בו אינה 

מוגדרת כ"פגיעה מהותית" בתכליות דיני התכנון והבנייה. ההנחיות לבחינה מפורטות בחוק רישוי עסקים . 


היתר לשימוש חורג

במידה והשימוש המבוקש של העסק אינו תואם את היתר הבנייה התקף של המבנה או אינו תואם את תכנית המתאר החלה על האזור (תב"ע),יידרש בעל העסק לקבל מאת הוועדה המקומית "היתר שימוש חורג" על פי חוק התכנון והבנייה.

לדוגמא: הפיכת דירת מגורים או חלק ממנה לשימוש פעילות עסקית, ניהול עסק לייצור באזור המיועד למגורים, שינוי מבנה המיועד לתעשייה לפעילות מסחרית וכד'.

הטיפול בקבלת היתר לשימוש חורג הוא באחריות בעל הנכס/בעל העסק ויטופל ישירות מול הוועדה המקומית . 

עסק שאושר לו היתר לשימוש חורג, תוקף הרישיון לא יעלה על תקופת תוקף ההיתר לשימוש החורג.


טיפול בהוצאת היתר שימוש חורג

 • איתור הצורך בתהליך שימוש חורג וגיבוש המלצת מחלקת  ההנדסה.

 • הצגת הסכמת בעלי הנכס.

 • הצגת דוח בטיחות, יציבות המבנה והתאמתו לשימוש המבוקש מאת מהנדס קונסטרוקציה.

 • הפצת הודעות למתנגדים אפשריים דרך חברת פרסום שבחרה הוועדה המקומית (הפרסום הוא באמצעות הוועדה המקומית במימון המבקש).

 • דיון בהתנגדויות.

 • דיון והחלטה של ועדת המשנה לתכנון ולבנייה.

 • מילוי הדרישות לקבלת היתר לשימוש חורג או רישיון: תשלום אגרת היתר, תשלום היטל השבחה, השלמת דרישה לחנייה ושאר דרישות הוועדה.

 • הגשת הבקשה נעשה בהליך רישוי מקוון במחלקת  ההנדסה .


רישיון לניהול מוסך

לקבלת רישיון עסק למוסך מכל סוג, צריך להקדים ולהוציא רישיון לניהול מוסך מאת משרד התחבורה.


מפעל מזון

לקבלת רישיון עסק למפעל מזון, צריך להקדים ולהוציא רישיון ייצרן מזון מאת משרד הבריאות- שרותי מזון.


היתר רעלים

בתי עסק שעיסוקם מחייב החזקה ושימוש ברעלים וחומרים מסוכנים ( כמוגדר בחוק),חייבים גם בהוצאת היתר רעלים מאת המשרד להגנת הסביבה. ההיתר ניתן לתקופה מוגבלת בהתאם לסוג עסק ויש לחדשו במועד.  


אשורים נוספים (לדוגמה) שיידרשו על פי הצורך

אישור התקנת מז"ח (  מתקן מונע זרימה חוזרת).

אישור התקנת מפריד שומן.

אישור התקנת מערכת למניעת וטיפול בזיהום אוויר .

אישור ביצוע אמצעים אקוסטיים. 

אישור נגישות בהתאם להוראות חוק נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות .הגופים המאשרים הוצאת רישיון עסק

על פי חוק רישוי עסקים וצו רישוי עסקים, נדרש העסק לקבל את אישורם של גופי רישוי פנימיים במועצה ושל "נותני אישור", שהם משרדים ממשלתיים שנקבעו בחוק רישוי עסקים ואישורם הוא תנאי לקבלת רישיון העסק.

הבקשה לרישיון עסק מוגשת למחלקת רישוי עסקים במועצה. לבקשה כאמור, יש לצרף תכנית עסק (מספר עותקים נדרש בהתאם לאופי פעילות העסק) חתומה בידי "בעל מקצוע מוסמך" כהגדרתו בחוק. בעל מקצוע מוסמך הוא מהנדס, אדריכל או הנדסאי בנין או הנדסאי אדריכלות הרשום בפנקס ההנדסאים.

ראש רשות הרישוי הינו ראש המועצה או מי שהוא הסמיך מטעמו.גופי רישוי במועצה  שאישורם נדרש

 • מחלקת  הנדסה - בקשה לרישיון עסק בצירוף תכנית עסק ,תועבר לוועדה מקומית/מחלקת הנדסה 

לצורך בדיקת התאמה לייעוד וכן התאמה להיתר בניה, על מנת לוודא כי אין חריגות בניה בנכס. 

 • מחלקת תברואה.

 • יחידה אזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת'.

 • וטרינר המועצה.

 • תאגיד  המים והביוב 'הרי נצרת'.

 • אחראי תנועה וחניה במחלקת הנדסה( על פי העניין).


נותני האישור הממשלתיים

 • משרד להגנת הסביבה.

 • משטרת ישראל.

 • משרד העבודה 

 • משרד החקלאות.

 • משרד הבריאות.

 • הרשות הארצית לכבאות והצלה

 • משרדי ממשלה נוספים שאישורם יידרש לעסקים מיוחדים:

 • משרד התחבורה לעסקים לטיפול ברכב.

 • משרד התשתיות לנושאי דלק וגז.

 • משרד החינוך התרבות והספורט לרישוי קייטנות ומכוני כושר.קישורים למשרדי ממשלה כבאות/שוויון זכויות, נגישות  


משרד הפנים/ממשל זמין - https://www.gov.il/he/Departments/General/specifications


משרד להגנת הסביבה - http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/Pages/default.aspx


משטרת ישראל - https://www.gov.il/he/departments/general/police_business_licensing


משרד העבודה והרווחה - https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/BusinessLicensing/Pages/BusinessLicensing.aspx


משרד החקלאות ופיתוח הספר - https://www.moag.gov.il/Vet/hukim/Business_Licensing/Pages/default.aspx


משרד הבריאות - https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/business/Pages/default.aspx


הרשות הארצית לכבאות והצלה - https://www.gov.il/he/departments/guides/guidelines_citizen


נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, משרד המשפטים - נגישות - 

https://www.gov.il/he/departments/topics/accessibility_information_for_professionals

תקנות רישוי עסקים(הוראות כלליות),התשס"א 2000 כולל תיקון התשפ"א-2021, כולל טפסים.

קישור לתקנות – קובץ משולב,

רשימת העסקים המסווגים למסלולים מקוצרים-

רשימת העסקים המסווגים למסלולים מקוצרים באתר משרד הפנים


חוקי עזר מועצת ריינה-

http://reine.muni.il/he/CmsPage/Page?pageId=14


סוגי הרישיון שמוציאה רשות הרישוי במועצה

רשות הרישוי רשאית להוציא היתר זמני או רישיון עסק כאשר מסתיים תהליך הרישוי.


היתר זמני

היתר לניהול העסק שתוקפו לא יעלה על שנה ועוד שנה (בהתאם לתיקון 34 לחוק), בהיתר כאמור יקבעו תנאים של רשות הרישוי ו/או "נותני אשור" בהתאם לתקנות, אשר עם השלמתם יונפק רישיון עסק קבוע ע"פ מועד קצוב בחוק . 

רישיון לצמיתות

רישיון שניתן  לחלק מסוגי העסקים לצמיתות מהיום שהוציאה אותו רשות הרישוי, יהיה בתוקף כל עוד לא ביטלה אותו רשות הרישוי או שחלו שינויים בעסק לעומת הדברים שאושרו בו. 

התקופה "לצמיתות" השתנתה במסגרת תיקון 34 לחוק רישוי עסקים ונקבעה ל-15 שנים, כמפורט בחוק. יש לבדוק מול מחלקת רישוי  עסקים.

רישיון תקופתי

רישיון שיינתן לתקופה של 1, 3 ,5, 10 ,15 שנים בהתאם לצו רישוי עסקים (בהתאם לתיקון 34 לחוק)

רישיון עסק תקופתי שיחודש מעת לעת לא יהיה תקף ללא תשלום האגרה הקבועה בו.


רישיון זמני

רישיון שיינתן לתקופה הקצרה מהמוגדר בתקנות אך לא יותר משנה.(כמפורט בצו).

רישיון זמני (מטבעו):רישיון שיינתן לעסק שהוא זמני מטבעו ולפעילות לתקופה מוגבלת. 

תוקפם של הרישיונות נקבע בתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות) תשס"א – 2000 והוא משתנה מעת לעת.

יש לבדוק בתיקונים  העדכניים לחוק. טופס הרישיון

ברישיון שיינתן מטעם רשות הרישוי במועצה ייכתבו  בין השאר הדברים האלו:

   

 • שמות הבעלים הרשומים בעסק.

 • שטח העסק

 • כתובת העסק 

 • תוקף הרישיון.

 • העיסוקים המותרים בעסק על פי החוק והסכמת רשות הרישוי.

 • בנוסף לאלה יצוין ברישיון עסק התנאים שקבעו רשות הרישוי ונותני האישור לניהול העסק, דרישות שיש למלא במהלך ניהול העסק.תנאים לקבלת רישיון עסק ותנאים ברישיון

חוק רישוי עסקים קובע שלושה סוגי תנאים:

תנאים מוקדמים – אלו תנאים אשר ניתנו על ידי רשות הרישוי או "נותני אשור", אשר חובה לקיימם טרם קבלת רישיון עסק . 

תנאים ברישיון - תנאים אשר ניתנו במסגרת קבלת רישיון עסק או היתר זמני ויש לקיימם דרך קבע בעת הפעלת העסק.

תנאים נוספים ברישיוןאלו תנאים אשר התווספו לרישיון עסק  מטעם רשות הרישוי או "נותן אשור" לאחר שהוצא רישיון לעסק.


גורם השגה 

. מי שרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות הרישוי שלא לתת לו רישיון, היתר זמני או היתר מזורז או מתנאים שנדרש לעמוד בהם על ידי  רשות הרישוי או נותני אישור, רשאי להגיש השגה לרשות הרישוי או לנותני האישור.  

לבעל העסק יש אפשרות להגיש השגה על התנאים והדרישות שנקבעו, כולם או מקצתם (למעט אלה שנקבעו בחוק או בתקנות) לגורם השגה ואם לא התקבלה ההשגה יוכל לפנות לבית המשפט לעניינים מנהליים (בית המשפט המחוזי ביושבו כבית משפט לעניינים מנהליים).

גורם השגה במועצה ממונה על ידי ראש רשות הרישוי. יש לבדוק בפרסומי המועצה מיהו הגורם שהוסמך.  

בעניין השגה על דרישות ותנאים של גורמי רישוי חיצוניים, יש לפנות למשרדים הממשלתיים.

הגשת ההשגה אינה מתלה את תוקפה של ההחלטה כל עוד לא החליטו רשות הרישוי או נותן האישור אחרת, לפי העניין. 

בחוק רישוי עסקים ובצו רישוי עסקים (ראו קישורים) מפורסמים מלוא ההליכים הנדרשים וטופס הגשת ההשגה. 
תכניות עסק

על פי חוק רישוי עסקים יש לצרף לבקשה לרישיון 5 (נכון למועד כתיבת מדריך זה) תוכניות הנדסיות חתומות בידי בעל מקצוע מוסמך (מהנדס אזרחי או אדריכל, הנדסאי בניין או הנדסאי אדריכלות) .תהליך רישוי 

תהליך הרישוי הוא תהליך מובנה ומוסדר שנקבע בחוק רישוי עסקים ובתקנות רישוי עסקים. קיום התהליך כהלכה ובקפדנות הוא ערובה להצלחה ולהגעה לסוף הדרך- לרישיון העסק.


תהליך העבודה של הרשות המקומית בטיפול בבקשה לרישיון עסק יעשה באופן כללי כדלקמן:מידע מוקדם והנחיות להגשת בקשה לרישיון

בטרם נרכש הנכס והחל תהליך הקמתו של העסק, מומלץ לפנות למחלקת רישוי עסקים לקבלת מידע מוקדם, אם יש צורך ברישיון עסק לעיסוק המבוקש. אם העסק טעון רישיון עסק, יינתנו הנחיות בהתאם. 

 בהנחיות להגשת בקשה לרישיון יינתן בין השאר המידע הבא :

 • טפסים ומסמכים הנדרשים להגשת הבקשה לרישיון ושובר תשלום בעבור אגרת בקשה לרישיון. 

 • הגדרת סוג העסק על פי צו רישוי עסקים.

 • תהליך הרישוי הצפוי וגופי הרישוי שאישורם נדרש לקבלת הרישיון.

 • הנחיות להכנת תכנית עסק חדשה לעסק חדש או פטור מתוכנית חדשה אם הועברה הבעלות וקיימת  המשכיות בעסק ללא שינויים מבניים או שינויים במהות העסק.

 • חוקים ותקנות רלוונטיים שיידרש בעל העסק למלא.

 • צווי סגירה ככל שניתנו לעסק הקודם ומגבלות אכיפה נוספות. תלונות שכנים ורשויות נגד העסק שפעל במקום.

 • הפנייה למהנדס תברואה בכל הדרוש לבניית תכנית העסק והכנת התוכניות ההנדסיות הדרושות לעסק.

                למידע אמין ומדויק יש למסור למחלקת רישוי עסקים את הכתובת המדויקת של                                הנכס המבוקש, פרטי העסק הקודם שנוהל בנכס ורצוי גם את מספר חשבון הארנונה של העסק הקודםתהליך הרישוי

מידע מקדמי

על פי חוק רישוי עסקים ניתן לקבל מידע מוסמך ומלא על דרישות הרשויות השונות מהעסק המבוקש. לקבלת מידע זה יש להגיש לרשות הרישוי או לגוף הרישוי שמבוקש ממנו מידע, בקשה למידע מקדמי, הכרוכה בתשלום אגרה, הרשות שפונים אליה חייבת למסור את המידע תוך 30 יום מתאריך הבקשה. למשל, בקשת מידע מקדמי למפעל מזון תוגש למשרד הבריאות; בקשה למידע מקדמי של מפעל העוסק בחומרים מסוכנים תוגש למשרד להגנת הסביבה. לבקשה למידע מקדמי יש לצרף תוכניות הנדסיות מלאות כפי שנקבע בחוק וכמפורט במדריך זה לבקשה לרישיון עסק.

ניתן למצוא קישור לטפסים למידע מקדמי ולבקשה לרישיון, בעמוד 76 בתקנות רישוי עסקים.


תכניות עסק

על פי חוק רישוי עסקים לבקשה לרישיון יש לצרף תוכניות הנדסיות לעסק חתומות בידי "בעל מקצוע מוסמך". בעל מקצוע מוסמך: מהנדס בניין אזרחי רשום בפנקס המהנדסים או הנדסאי בניין רשום וכן אדריכלי או הנדסאי אדריכלות הרשומים כחוק. התוכניות יוגשו בגיליון אחד רציף – מקופל כ"גרמושקה" – בחמישה עותקים.

החל מ-1.4.2021 יידרשו 3 עותקים, אלא אם רשות הרישוי תמצא לנכון לדרוש עותקים נוספים. 

בתוכניות יוגשו הדברים האלה:

תרשים סביבה – תרשים סביבה של החלקה שהעסק נמצא בה בקנה מידה 1:2500.

מפה מצבית – מפה שמתארת את המגרש שהעסק נמצא בו על כל מתקניו. מפה בקנה מידה 1:250.

תכנית העסק – תכנית תנוחה של העסק בקנה מידה של 1:100 ובה יתואר העסק בכל פרטיו: תכנונו הפנימי, תכנון הריהוט, המערכות שונות של העסק ומתקנים הפנים שלו.

חתכים: התוכנית תכלול שני חתכים לפחות של העסק, ניצבים זה לזה בקנה מידה 1:100.החתכים יתארו את המבנה האנכי של העסק.

עסק של עינוג ציבורי ועסקים עם ריכוז גדול של קהל

יידרש לשלב בתוכנית העסק גם תכנית בטיחות שתוכן ותיחתם בידי מהנדס בטיחות ואליה יצורף נספח בטיחות באשר לסידורי הבטיחות.

הערות מיוחדות

בתוכניות של אולמות שמחה, מסעדות, בתי אוכל למיניהם יהיה תיאור של המטבח והתכנון המפורט שלו בקנה מידה 1:50. 

תוכניות לעסקי מזון תעביר מחלקת רישוי  עסקים לאישור מוקדם של משרד הבריאות. אטליזים חייבים אישור ווטרינר המועצה. 

מפעל העוסק בחומרים מסוכנים

יידרש על פי הצורך והעניין, להכין ולהגיש לרשות הרישוי ולמשרד להגנת הסביבה "תיק מפעל מסוכן" על פי הוראות המשרד להגנת הסביבה. 

חשוב מאד

בעלי עסק- זכרו שאתם חותמים על תוכניות העסק והבקשה לרישיון. 

בדקו היטב כי התכנון של העסק בידי "בעל המקצוע המוסמך" טוב בעיניכם וניתן לביצוע. 

דרשו מהמהנדס שיסביר כל שינוי וכל דבר המחייב בנייה והשקעה בעסק על פי התוכנית.


החלטת רשות הרישוי

רשות הרישוי תדון בבקשה ע"פ לוח הזמנים שנקבעו בתקנות רישוי עסקים  ותחליט אם היא תמשיך בתהליך הרישוי או שיימסר לעסק סירוב בנסיבות שרשות הרישוי תמצא מוצדקות ותואמות את החוק. 


רשות הרישוי רשאית לסרב לקבל בקשה לרישיון אם לא צורפו לבקשה כל המסמכים הדרושים.


אישור הבקשה בידי כל "נותני אשור" וביצוע דרישותיהם

 לאחר קליטת הבקשה ואישורה בידי רשות הרישוי, תועבר הבקשה לרישיון לקבלת חוות דעת של כל גופי הרישוי ונותני האישורים הנדרשים על פי הצו.

חשוב מאד: יש למלא אחר דרישות "נותני אשור" בשקידה ולדווח על תיקון הליקויים במסגרת הזמן שנקבע בגיליון דרישות/דו"ח בקורת של "נותן האשור" . 

אם נדרש זמן נוסף, יש להודיע ל"נותן האשור" ולקבל את אישורו . 


אישור בקשת רישיון עסק

עם קבלת כל האשורים הרלוונטיים לעסק, תפעל  מחלקת רישוי עסקים להוצאת רישיון עסק בצירוף תנאים כפי שהתקבלו מ"נותני אשור" גורמי חוץ/פנים ו/או רשות הרישוי.  

סירוב לבקשת רישיון

בעת קבלת סירוב מ"נותני אישור", תשלח הודעה בכתב לבעל העסק בדבר הסירוב.

 ככל שלא יושלמו דרישות ולא יתקבל אישור, לא יהא מנוס מלפעול בהליכי אכיפה כמתחייב מחוק רישוי עסקים, לרבות הגשת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון . 

הוצאת היתר זמני

רשות הרישוי רשאית להוציא לעסק היתר זמני בנסיבות האלה:

התקבלה המלצת "נותני אשור" למתן היתר זמני בלבד. 

חלף מועד הטיפול כפי שנקבע בחוק, תודיע רשות הרישוי ל"נותן אישור" כי טרם התקבלה התייחסותו לבקשה לרישיון עסק. בהיעדר התייחסות, יראו אותו כמי שנתן אישור, רשות הרישוי רשאית להנפיק היתר זמני ולהודיע על כך ל"נותן האישור" .                            

החלטה סופית על מתן היתר זמני היא בסמכות רשות הרישוי בלבד ואינה אוטומטית.


הוצאת רישיון עסק או היתר זמני

עם קבלת כל האשורים הרלוונטיים לעסק, רשות הרישוי תנפיק רישיון עסק/היתר זמני בהתאם, אשר יכלול תנאים כפי שהתקבלו מ"נותני אישור"/רשות הרישוי בהתאם לתקנות . 

היתר זמני יימסר ביד, אישית למבקש ו/או למיופה כח  מטעמו, לאחר שחתם על ההיתר והתנאים הנלווים אליו.

במקרה של היתר זמני - החתימה היא על הצהרה כי המבקש קרא והבין את כל התנאים שיש למלא כדי להפוך ההיתר הזמני לרישיון עסק רגיל.

במקרה של רישיון עסק - בעל העסק חייב לחתום על גבי טופס רישיון עסק ובו הצהרה כי לא חלו שינויים בעסק לעומת הפרטים שאושרו.

תשלום אגרת רישיון הוא תנאי לתוקפו של רישיון העסק.


חידוש רישיון תקופתי

תוקפו של רישיון תקופתי נקבע על פי תקנות רישוי עסקים והוא יירשם בטופס הרישיון.

כשלושה חודשים לפני שיפוג תוקף הרישיון, תפנה רשות הרישוי מיוזמתה לכל "נותני האישור" בהתאם לצו רישוי עסקים ותבקש חוות דעתם בדבר חידוש רישיון עסק.  

כל אחד מ"נותני אישור" יפנה לעסק, תיערך בקורת מקצועית, דו"ח בקורת כאמור יימסר לבעל העסק, תוך מתן הנחיות לביצוע דרישות /תיקון ליקויים.

על בעל העסק למלא לאלתר דרישות ולהודיע על כך בכתב למחלקת רישוי עסקים/לעורך הביקורת וזאת על מנת שניתן יהיה לקדם חידוש אישור למתן רישיון עסק במועד מוקדם ככל הניתן ובכך לאפשר פעילות העסק ברישיון עסק באופן רציף . 

לעסק שלא יבצע את דרישות "נותני אישור", תישלח הודעת סירוב לחידוש רישיון. בהיעדר הסדרה, ינקטו הליכים משפטיים בגין ניהול עסק ללא רישיון כמתחייב מחוק רישוי עסקים . 

עם קבלת כל האשורים, תשולם אגרה בגין חידוש רישיון עסק, בעל העסק יוזמן למחלקת רישוי עסקים לקבלת רישיון עסק. 


                                               הצגת הרישיון 

על פי החוק יש להציג את רישיון העסק במקום גלוי בעסק לעיונו של כל אדם

שינוי בעסק/שינוי בעלות 

כל העברה של בעלות בעסק או של ניהול העסק לאדם אחר או לגוף אחר מזה הרשום ברישיון העסק או בבקשה לרישיון, תוספת של שותף בעסק, או פרישה של שותף ממנו, העברת הבעלות לאחר הכנסת מנהל קבוע לעסק, שינוי שם החברה אצל רשם החברות, מכירת הזכויות לחברה אחרת .

כל אלה מחייבים הגשת בקשה לשינוי בעלות על העסק . 

סגירתו של העסק או העברתו לאחר מחייבת הודעה של בעל העסק למחלקת רישוי עסקים .

היה בעסק שינוי בעלות יהיה בעל העסק החדש פטור מהגשת המסמכים המפורטים בתקנות, אם יצרף את חוזה העברת הבעלות בעסק ויצהיר (כמפורט בתקנות) כי לא חלו בעסק שינויים מאז הוצא הרישיון הקודם, מן הרשום ברישיון הקודם והמסמכים הנלווים אליו, לרבות בסוג העסק,  במבניו, בשטחו ובמיקומו וכי בעסק מתקיימים תנאי הרישיון הקודם. 

בעקבות הגשת בקשה לשינוי בעלות, רשות הרישוי רשאית לתת היתר זמני לתקופה של 90 יום מיום השינוי, או היתר זמני לשנה בכפוף וכמפורט בצו רישוי עסקים (מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים). 

במקרה של פטירת בעל העסק והעברתו כדין לידי בן/בת זוג, הוריו או צאצאיו של הנפטר יראו את תוקף הרישיון הקודם כנמשך עד היום שבו היה פג תקפו אלמלא נפטר בעל העסק או בתום שנה מיום הפטירה לפי המוקדם ובלבד שניתנה לרשות הרישוי הודעה על הפטירה בתוך 45 יום מיום הפטירה . 

   כמו-כן, חובה לדווח על כל  תוספת או צמצום בשטח העסק, במהות העסק.


  תשומת ליבכם כי החל מ-1.4.2021 יכנסו לתוקף תיקון בתקנות לעניין זה. יש לפנות לקבלת עדכונים למחלקת רישוי עסקים .


רישיון שלא חודש עקב אי סיום הליכי הרישוי, רשאית רשות הרישוי (כמפורט בחוק) לתת לעסק היתר זמני לתקופה או לתקופות שהיא תקבע, בתנאי שסך התקופות לא יעלה על שנה אחת, זאת כל עוד לא חידשה רשות הרישוי את הרישיון או שהחליטה החלטה אחרת בנוגע להארכת תוקף הרישיון.


הנחיות ונהלים נוספים של רשות הרישוי

נגישות

בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים סעיפים 8 ב' ג' נקבע בין השאר : 

 1. רשות הרישוי לא תיתן רישיון, היתר זמני או היתר מזורז לעסק טעון רישוי שהוא מקום ציבורי או שרות ציבורי, אלא אם קוימו בעסק הוראות הנגישות .

 2. מבקש הרישיון, היתר זמני או היתר מזורז לפי העניין, ימציא לידי רשות הרישוי חוות דעת של מורשה נגישות השירות וחוות דעת של מורשה נגישות מבנים תעשיות וסביבה שלפיהן מתקיימות בעסק הוראות הנגישות .

 3. רשות הרישוי רשאית לתת למבקש רישיון על סמך חוות הדעת כאמור .

 4. קיימת אפשרות כמפורט בסעיף 8 ב' לחוק, כי לגבי סוגי עסקים מסוימים תינתן רק חוות דעת אחת או תצהיר, פירוט ניתן לראות בחוק .

 5. בנוסף לאמור לעיל, מבקש רישיון רשאי לבקש מרשות הרישוי שבדיקת קיומן של הוראות הנגישות תעשה על סמך חוות דעת של מורשה נגישות של או מטעם רשות הרישוי .

 6. לבדיקה כאמור יש לשלם אגרה בשיעור שנקבע בתקנות.

 7. נכון למועד כתיבת מדריך זה עדיין לא פורסמו התקנות. 

רישיון לאירועים המוניים

אירוע המוני חד פעמי הוא אירוע רב משתתפים של "עינוג ציבורי" הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ברישיון עסק תקף, למשל, אירועים בפארקים, באולמות ובמקומות סגורים אחרים שלא יועדו לזאת.

אירוע המוני מעל 500 אנשים חייב ברישיון עסק, אך הליך הטיפול בקבלת הרישיון שונה מהרגיל, שכן ההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר ובקצב פעילות מוגבר. באירוע מתחת ל-500 אנשים יש לעמוד בכל דרישות הוראות הבטיחות כבאות, משטרה, איכות סביבה, בטחון ועוד ועל פי כל דין.  יש לפנות למחלקת רישוי עסקים לבירור הנדרש.

בקשה לאישור אירוע המוני יש להגיש במחלקת רישוי עסקים עד 30 יום לפני האירוע.

לבקשה יש לצרף תכנית עסק, חתומה בידי בעל מקצוע מוסמך, בצירוף תכנית בטיחות, ערוכה וחתומה בידי מהנדס בטיחות שהוסמך מטעם רשם המהנדסים (עד הסדרת הרישום יוכל כל מהנדס אזרחי שהוא בעל הכשרה מתאימה, לחתום על תוכניות בטיחות).

התוכניות יועברו לאישור מהנדס המועצה, למשטרת ישראל וכן לשירותי כבאות והצלה .

במקרים בהם יפעל יריד מזון באירוע ,יועברו תוכניות עסק בצירוף טבלת דוכני מזון ואשורים נלווים להפעלתם לבדיקה ואישור משרד הבריאות, יועץ בטיחות מזון מטעם מנהל האירוע יפעל ישירות מול משרד הבריאות למילוי דרישות עד להשגת אשור . 

לתוכנית יצורף נספח בטיחות מפורט שבו יפורטו כל בעיות הבטיחות ופתרונן בסידורי בטיחות באתר.

נגישות- עמידה בדרישות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות והנחיות/דרישות הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות. 

מיד עם הגשת הבקשה וקליטתה במחלקת רישוי עסקים יפעל מנהל האירוע אל מול "נותני אשור" כמפורט לעיל, לקבלת דרישות מקצועיות אשר עליו למלא וכן תיאום מועדי בקורת .

מהנדס הבטיחות יידרש בזמן הביקורת שלו באתר להכין דוח שיוגש בחתימת ידו ובו ידווח לאחר בדיקתו כי בוצעו כל סידורי הבטיחות ותוקנו הליקויים שצוינו בנספח. 

ביום האירוע, יתקיים סיור לקבלת אישורים סופיים של שירותי כבאות והצלה, אישור נגישות, אישור משטרה לפתיחת האירוע .

עם קבלת כל האישורים, יונפק רישיון עסק, בהתאם לבקשה .

טופס רישיון עסק יהא חתום על ידי מנהל האירוע /היזם, העתק ממנו יועבר למשטרת ישראל וכן ל"נותן אישור" כפי שיידרש.

רוכלות

על פי חוק עזר לריינה (רוכלים),התשנ"ה-1970,לעיסוק ברוכלות ברחבי המועצה נדרש רישיון מאת ראש המועצה.

תוקפו של הרישיון הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן, אולם רשאית המועצה לבטל תוקפו של רישיון בהודעה מוקדמת של שבעה ימים.

בקשה לרישיון תוגש  בכתב במחלקת רישוי עסקים. 

המועצה רשאית ליתן רישיון, להתנותו או לבטלו וכן רשאית לקבוע ברישיון תנאים, להוסיף עליהם, לגרוע מהם, לשנותם או לבטלם ועוד כמפורט בחוק העזר.

בעד מתן הרישיון תשולם לקופת המועצה אגרה  בשיעור שתקבע המועצה מזמן לזמן.


מבנים מסוכנים

בעלים של עסק במבנה שהוכרז 'מבנה מסוכן', חייבים ליצור קשר עם מחלקת  ההנדסה כדי ללמוד את דרישותיהם ולקבל את אישורם המוקדם לניהול עסק במבנה.    


מבנים לשימור

ניהול עסק במבנה לשימור מחייב מילוי דרישות הנדסה או גורם האחראי במועצה לשימור אתרים לצורך קבלת רישיון עסק

היתר לילה

בחוק עזר לריינה (פתיחת בתי-עסק וסגירתם) ,תשל"ח-1977,נקבעו הימים והשעות והתנאים לסוגי העסקים השונים, לפתיחת וסגירת עסקים ברחבי המועצה. 

יש לפנות למחלקת רישוי עסקים לבדיקת האפשרויות לעניין זה לגבי העסק. 


היתר להצבת שולחנות וכסאות, פרגוד(סגירת)חורף

להצבת שולחנות וכסאות או פרגוד חורף ברשות הרבים נדרש היתר ותנאיו מאת רשות הרישוי.

ההיתר יפקע ביום 31 בדצמבר בשנה שבה הוא ניתן אלא אם כן צוין בו מועד אחר. 

לא יינתן היתר לעסק הגורם מטרדים לסביבה, לעסק שבקשתו לרישיון עסק סורבה או לעסק שניתן לו צו סגירה 

שנכנס לתוקפו .  

לקבלת ההיתר בעל העסק יידרש להגיש בקשה למחלקת רישוי עסקים להיתר להצבת שולחנות וכסאות, או פרגוד חורף מחוץ לכותלי העסק. לבקשה יצורף תרשים ותוכנית הפרגוד ולגבי שולחנות וכסאות תרשים אשר יכלול כמות השולחנות, גודל השטח המבוקש להצבתם.

בקשה כאמור תיבדק ע"י מפקח בניה /רישוי עסקים. ככל שמולאו הדרישות, יונפק היתר ותנאים בהתאם .  


שילוט בעסקים

חוק עזר לריינה (מודעות ושלטים),התש"ף-2019, קובע כי להצגת, להתקנת ופרסום שילוט בתחום המועצה נדרש רישיון מאת ראש המועצה ועל פי תנאיו.

המבקש לפרסם שילוט, יגיש בקשה בכתב במחלקת רישוי עסקים, בצירוף כל  הפרטים והמסמכים כמפורט בחוק העזר.

ראש המועצה רשאי לתת רישיון, לסרב לתתו, לבטלו, לשנותו, להתנות בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.

תוקפו של הרישיון הוא עד יום 31 בדצמבר בשנה שבה ניתן.

בעד מתן הרישיון או חידושו, יש לשלם לקופת המועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה לחוק העזר.


פיקוח על עסקים

תהליך הפיקוח על עסקים

ככלל, חובה על בעל/ת העסק להודיע למחלקת רישוי עסקים על פתיחת עסק ולקבל המידע הרלוונטי לעסק, כמו-כן על בעל/ת העסק מוטלת אחריות לפעול להשגת רישיון עסק. יחד עם זאת, מעת לעת מבוצעת בקורת של מחלקת רישוי עסקים, מתקבל דיווח במחלקה על עסקים חדשים טעוני רישוי, שינוי בעלות ועוד .

בעלי העסק ו/או עובד/מנהל מטעם העסק יקבלו טופס בקורת לפיו מדובר בעסק הפועל ללא רישיון עסק וכי עליהם להסדיר הליך הרישוי מול מחלקת רישוי עסקים.

 ככל שלא יפעלו להגשת בקשה לרישיון עסק וכן להשגת האשורים הנדרשים, לא יהא מנוס מלפעול בהליכי אכיפה כמתחייב מחוק רישוי עסקים. 

לאחר הגשת הבקשה לרישיון עסק, מחלקת רישוי עסקים תסייע לבעלי העסק בכל הדרוש להנעת הליך הרישוי אל מול  "נותני אישור".

תשומת ליבכם, תינתן עדיפות אכיפה במיוחד בעסקים רבי קהל, עסקי מזון, עסקים המשתמשים  בחומרים מסוכנים, ובעסקים הפועלים ללא אשורים , 

במקרים בהם תתקבל הודעה/מידע שהעסק מסכן את שלום הציבור ובריאותו, קיימים מפגעים ומטרדים לסביבה כתוצאה מפעילות העסק, יועבר הנושא להמשך טיפול המחלקה המשפטית לצורך הגשת כתב אישום בגין ניהול עסק ללא רישיון, יינתן צו סגירה לעסק, הכול לפני העניין.  

על פי החוק חל איסור לנהל עסק טעון רישוי ללא רישיון. על בעל העסק לפעול להסדרת כל הדרוש עד להשגת רישיון עסק כחוק .


ביטול רישיון, שימוע

 עד למועד כתיבת מדריך זה הסמכות לבטל רישיון, היתר זמני, היתר מזורז הייתה נתונה רק לרשות הרישוי. נותן אישור היה צריך לפנות לרשות הרישוי בבקשה לפעול לביטול הרישיון. החל מ-1.4.2021 תינתן סמכות נרחבת לנותני אישור לבטל רישיון במידה ורשות הרישוי שהתבקשה לפעול לביטול רישיון אינה עושה כך.

הליך ביטול הרישיון הינו הליך מוסדר ומובנה בחוק שבו נשמרת זכותו המלאה של בעל העסק להשמיע את טענותיו לפני ביטול הרישיון/ההיתר(הליך שימוע), בפני הגורם המבקש לבטל הרישיון/היתר. 

ראו בקישור לחוק רישוי עסקים פירוט ההליך.


צו הפסקה מנהלי

 בהתאם לסעיפים  20,21 לחוק רישוי עסקים  ראש הרשות המקומית רשאי להוציא צו לסגירת העסק ותוקפו 30 יום ממועד חתימתו של ראש הרשות עליו. הצו ניתן להארכה לתקופה נוספת כנקבע וכמפורט בחוק.

 העילות להוצאת הצו הן על פי רוב סכנה לשלום הציבור או בריאותו, סכנת אש, מטרדים קשים לשכנים וכיוצא   בזה. 

צו סגירה שיפוטי

צו הניתן מטעם בית משפט במסגרת תהליך שיפוטי, צו המורה על סגירתו של העסק מיום שקבע בית המשפט, בהתאם  למפורט בסעיף 16 לחוק רישוי עסקים. 

בית המשפט רשאי להורות על סגירתו המיידית של עסק, עוד בטרם הסתיימו ההליכים המשפטיים ובטרם חויב העסק בדין וזאת על פי הנקבע בחוק רישוי  עסקים.


.מפרט אחיד כללי  של מועצת ריינה

מדיניות הרשות

ותנאים לקיום עסק כחוק

לכלל סוגי העסקים


בעלי עסקים  יקרים,

מועצת ריינה פועלת לקידום רישוי העסקים בתחומה,במטרה לשפר ולייעל את הליכי הרישוי ולהקל ככל הניתן על בעלי העסקים ועל המעוניינים לפתוח עסקים חדשים בתחומי המועצה,כל זאת,תוך הקפדה על הוראות חוק רישוי עסקים ומטרותיו.

מטרת המועצה לקידום העסקים בתחומה,הינה מתן שירות ידידותי,יעיל,איכותי ומהיר ע"י מחלקת רישוי עסקים המרכזת למענכם את כלל השירותים הניתנים בתחום רישוי עסקים. 

המועצה רואה במגוון העסקים הפועלים בתחומה מנוף כלכלי ומקור חשוב לצמיחה.

המפרט האחיד של המועצה לכלל סוגי העסקים,מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח -1968(להלן "החוק"), תיקון 34 לחוק ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע"ג -2013  ועדכון הצו מאוגוסט 2020 .

סעיף 7ג' 3 לחוק רישוי עסקים,קובע כי המסמכים,התנאים,החלטות,הוראות,חוקי עזר,בכל הנוגע לעסקים הכלולים במפרט האחיד של רשות הרישוי ,יפורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי.רשות הרישוי לא תדרוש מסמכים ותנאים שאין פרסום לגביהם באתר האינטרנט. 

על כל עסק לעמוד בכל הנקבע בחוק רישוי עסקים,תקנות רישוי עסקים,צו רישוי עסקים,חוקי עזר,חוקים רלוונטיים אחרים וכל דרישה ע"פ כל דין .  


תוכן עניינים         


                                                        נושא                                                                                                 עמוד


עיקרי הרפורמה ברישוי עסקים....................................................................4

מפרטים אחידים שפורסמו עד 1.3.2021....................................................6

10 קבוצות הרישוי....................................................................................10

                                                   קישורים לנותני אישור וחוקי עזר...............................................................11

קיום תכליות דיני תכנון ובניה.....................................................................14 

שילוט....................................................................................................15

עיצוב חזיתות בתי עסק.............................................................................15

                                                הצבת שולחנות וכסאות., פרגוד חורף...........................................................15

נגישות.................................................................................................16

תנועה וחנייה..........................................................................................16

רוכלות..................................................................................................18

                                                  שפכים תעשיתיים...................................................................................18

                                                  טיפול באשפה, מיחזור, כלי אצירה.............................................................20

                                                 מכבשים לאיסוף קרטון..............................................................................23

                                                 איכות הסביבה:.......................................................................................24

     רעש ואקוסטיקה............................................................................   .24  

        ריח וזיהום אוויר..............................................................................26

         זיהום קרקע..................................................................................27 

       חומרים מסוכנים...............................................................................27

      אסבסט............................................................................................28

       דין וחשבון לעניין הגנת הסביבה...........................................................28

                                                         שמירת ניקיון המרחב הציבורי בחזית העסק, חצרות מדרכה.....................28

                                                   הנחיות ווטרינר המועצה..........................................................................29

עסקים במרכזים קהילתיים ואולמות ספורט..................................................42  

מקומות לעריכת משחקים אלקטרונים.........................................................43

תשתיות  נדרשות לבתי אוכל ואולמות שמחה...............................................44

                                                   בית אבות, מוסד סיעודי ,דיור מוגן..............................................................49

                                                   בית מלון, פנסיון, אכסניה, מתקני אכסון, אירוח תיירותי....................................50

                                                   חניונים................................................................................................51

                                                   מרכול.................................................................................................51 

                                                    משחקים מתנפחים...............................................................................52

                                                    בריכת שחיה.......................................................................................53בשנים האחרונות בוצעה רפורמה בהליכי הרישוי. להלן עיקרי הרפורמה  בתחום רישוי עסקים:

 1.  יצירת מפרט אחיד של התנאים והמסמכים הנדרשים על ידי "נותני אשור" - משרדי הממשלה לצורך קבלת רישיון עסק.המפרט האחיד מפורסם באתר האינטרנט של משרד הפנים,למעוניינים בהקמת עסק לדעת מראש מה נדרש מהם ומונע מצב של חוסר אחידות או סתירות בדרישות.

 2. מפרט אחיד מטעם המועצה הנגשת המידע ושקיפותו ע"י העלאת המסמכים,התנאים המדיניות והדרישות של רשות הרישוי המקומית כך שהמעוניינים להקים עסק יוכלו לדעת מראש מה נדרש מהם ואלו מגבלות מטילה רשות הרישוי על סוגי עסקים,זאת בנוסף לדרישות נותני האישור הממשלתיים.

 

 1. תנאים נוספים שייקבעו לבעלי העסקים יחולו לאחר שלוש שנים או במועד חידוש הרישיון,לפי התאריך המוקדם מביניהם,אלא אם כן,לשינוי יש השלכה מועטה על העסק או קיימות נסיבות המחייבות החלת התנאי בדחיפות על מנת להבטיח את מטרות הרישוי. 


 1. השגה  - אפשרות הגשת השגה לגורם שהוסמך במועצה או במשרדי "נותני האישור " החיצוניים למועצה לגבי תנאי שהוצב לבעל עסק או מבקש רישיון (לרבות תנאי המופיע במפרט האחיד ולמעט תנאי שנקבע בחיקוק )או על סירוב לתת לו רישיון עסק או שלילת רישיון.

 2. הליך רישוי מזורז לעסקים שהסיכון הנשקף מהם קטן.במסגרת הליך זה מבקש הרישיון מגיש מראש את המסמכים הנדרשים ומצהיר על עמידתו בתנאים הנדרשים.המבקש יתחיל להפעיל את עסקו תוך חודש מהגשת הבקשה ולאחר קבלת היתר מזורז מרשות הרישוי.

 3. עדכון תקופתי של צו רישוי עסקים הקובע את העסקים טעוני הרישוי,הארכת תקופת הרישוי לסוגי עסקים רבים,קיצור תקופת הרישוי במקרים בהם מאפייני העסק מחייבים זאת ביטול הצורך ברישיון לחלק מהעסקים,ביטול הצורך באישור של חלק מנותני האישור, הכול במידת האפשר.

העדכון האחרון לצו (למועד כתיבת מפרט זה) בוצע באוגוסט 2020.

 1. אפשרות להטיל קנסות על עסקים שאינם מקיימים תנאי מרישיון העסק.

8. אישור על יסוד תצהיר - ע"פ תיקון מס' 31 מיום 1.1.2017 לחוק רישוי עסקים,ניתן לקבוע בצו רישוי עסקים סוגי עסקים שיינתן להם אישור של           רשויות מאשרות ספציפיות על יסוד תצהיר של המבקש. באופן כללי (נוסח החוק הוא הקובע),מבקש האישור יצטרך להצהיר כי:-

         א. מתקיימים בעסק התנאים שפורסמו במפרט האחיד או לצידו ואם אין מפרט אחיד,יצהיר כי הוא עומד בתנאים שפורסמו באתר האינטרנט

            של אותו נותן אישור. 

         ב. בחוק מפורטים הסייגים שלא יאפשרו מתן אישור על יסוד תצהיר. 

         ג. הגורמים המאשרים הרלוונטים יפרסמו באתר שלהם את נוסח התצהיר הנדרש.ראו בהמשך קישורים לאתרי נותני האישור.

         ד. באתר כבאות והצלה (ראו קישור בהמשך) מפורטים דרישותיהם בחלוקה ל-10 קבוצות הרישוי ולפריטי הרישוי בכל קבוצה.חשוב להדגיש

             כי המפורסם באתר אינו פירוט מלא של סידורי הכבאות ובסמכות רשות הכבאות להורות על הוספת סידורי כבאות בהתאם לנדרש.

ה. באתר כבאות והצלה ניתן להוריד את טפסי התצהיר.הסבר ופירוט על אישור כבאות בתצהיר, כולל קישור לאתר כבאות והצלה: https://www.gov.il/he/service/business_liscense_deposition_submission


9. קביעת מסלולי רישוי (קצר, בינוני ארוך יותר) המותאמים לרמת המורכבות של העסק.

10. קיצור משך הטיפול בבקשה לרישיון,לוחות זמנים מחייבים לגורמי רישוי לטיפול בקשה ועוד כמפורט בחוק. 

11. הארכת תוקף הרישיון לתקופות ארוכות יותר והיתר זמני אפשרות עד לשנתיים.

12. ביטול תוקף הרישיון לצמיתות וקיצור תוקפו עד ל-15 שנים ולא יותר( בהתאם לסוג העסק). 

13 הקלות בעמידה בדיני התכנון והבנייה כתנאי לקבלת רישיון/היתר.

14. הקלות ברישוי הנגישות בהליך הרישוי. 

תיקון 34 לחוק רישוי עסקים שנכנס לתוקף בהדרגתיות החל מינואר 2019 ,כולל תיקונים תוספות ושינויים רבים הנוגעים להליכי הרישוי,תוקף הרישיונות וכיוצא בזה ומומלץ ללמוד אותו. מסמך זה עוסק במפרטים האחידים. 

הרפורמה נכנסה לתוקף החל מה- 5/11/2013 ומינואר 2019 נכנס לתוקף בהדרגתיות תיקון 34 לחוק רישוי עסקים.עד מועד כתיבת מפרט זה פורסמו ע"י משרד הפנים מפרטים אחידים ל- 43 פריטים,כמפורט באתר משרד הפנים/ממשל זמין.

מטרת התיקון הנקרא "רישוי  עסקים דיפרנציאלי" הינה לייצור איזון בין 7 מטרותיו של חוק רישוי עסקים לבין עידוד הפעילות הכלכלית במשק וצמצום הפגיעה בעסקים,ייעול ושיפור תהליכי הרישוי. 


בקישור המצורף לאתר משרד הפנים,ניתן לקרוא וללמוד בהרחבה אודות כך:

https://www.gov.il/he/Departments/General/business-licensing-reform


את תמצית המשמעויות הנובעות מפרסום מפרטים אחידים,ניתן לקרוא וללמוד גם בקישור המצורף אל משרד הפנים:

http://business.gov.il/About/Pages/about.aspx


43 המפרטים שפורסמו (נכון למועד כתיבת מפרט זה)

1.1 - בית מרקחת .

1.4- מספרה.

1.5 ב'- מעבדה לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מן החי.

1.7- מעבדת שיניים

1.8 - חדר מתים למעט בבית חולים,

2.1 ג'-  גז: מכירתו,חלוקתו.

 2.1ה' - גז תיקון מיכלים.

2.2 א' - דלק לסוגיו – תחנת דלק ותדלוק.

- 3.1 בית מטבחיים,בית נחירה,בית שחיטה.

3.4 א' - חומרי הדברה,חומרי רעל לשימוש חקלאי:ייצורם,אריזתם,אחסונם.

 3.4ג'-  חומרי הדברה,חומרי רעל לשימוש חקלאי – מכירתם.

3.5 ב'- מזון לבעלי חיים: אחסונו,הובלתו או חלוקתו,מכירתו.

3.6 ב' – עיבוד פסדים.

4.2 א' - בית קפה,מסעדה לרבות משקאות משכרים לצריכה במקום.

4.5 ב'- חלב גולמי:הובלתו.

4.6 א'- מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם כמפורט בסעיף בצו. 

4.7 א' – קיוסק.

4.8 – משקאות משכרים – פאב,בר,מסעדה וכל עסק שעיקר פעילותו הגשתם לשם צריכה במקום .

5.1 ב' - אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים – איסופה והובלתה.

5.3 ג' - שפכים וקולחים – הובלתם במכליות.

6.1-  אחסנה-מקום המיועד לאחסנה,שאינו טעון רישוי לפי פרט אחר בתוספת זו,ששטחו 50 מ"ר ומעלה.

6.2-  חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות.

6.5- מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים,רכיביהם-ייצור רכיבים אלקטרוניים ומעגלים מודפסים,למעט הרכבתם.

6.9 א'- רוכלות מזון.

6.9 ב' – רוכלות בעסק הטעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת זו.

6.9 ג' - רוכלות אחרת. 

6.14- מוצרי עישון לסוגיהם.

7.7 א'- מקום לעריכת מופעים וירידים במבנה קבע,בלא מזון.

7.5 – מכון כושר ששטחו גדול מ- 800 מ"ר שאינו אחד מאלה : 

 1. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי אגודת ספורט,ארגון ספורט,התאחדות או איגוד,כהגדרתם בחוק הספורט,

התשמ"ח – 1988,המשמש את ספורטאיהם בלבד.      

 1. מכון כושר המוחזק ומופעל בידי מוסד חינוך לרבות מוסד להשכלה גבוהה,המשמש את התלמידים מן המניין הרשומים במוסד בלבד. 

 2. מכון כושר המצוי במתחם בית משותף,כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969,או במקום עבודה,   

שבו מספר העובדים בבניין או במתחם אינו עולה על 1,000 ובלבד שאינו פתוח לציבור הרחב ומשמש את דיירי הבית המשותף או עובדי המקום בלבד.

 1. מכון כושר בבית מלון המשמש את אורחי המלון בלבד.  

8.4 ב'  -  הסעת נוסעים –תחנת מרכזית כהגדרתה בפקודת התעבורה,תחנת רכבת מרכזית.

8.6 א'- כלי רכב וציוד מכני הנדסי(צמ"ה),למעט חלקים משומשים: מכירתם, השכרתם, תיווך בהם, למעט אולם תצוגה לכלי רכב חדשים.

8.6 ב'- חניון בתשלום,או חניון המשמש באי מרכז מסחרי הסמוך לו.

8.9 א' – מוסך - מכונאות כללית, פחחות וצביעה (לרבות כלי רכב המונעים בגז).

8.9 ד' – מוסך – תיקון תקרים.

8.9 ו'- מוסך- מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב, צמ"ה וחלקיהם. לרבות מוסך של עסק שאינו טעון רישוי.

9.1 א'- כלי נשק ותחמושת:מכירתם.תיקונם,אחסונם (אחסון 20 כלי ירייה ומעלה או אחסנת 100,000 כדורים ומעלה).

9.1 ב' – מטווח ירי. 

10.4 א'- טקסטיל,דברי הלבשה: ייצור,צביעה,אשפרה,הדפסה.

10.4 ב'- טכסטיל, דברי הלבשה: גזירה,תפירה.

10.5- דברי הנעלה-ייצורם.

10.8 ב' – חומרי חיטוי או ניקוי – שלא לצורך מכירתם במקום.

10.9- חומר גלם,מוצר,מכשיר או חלקיו שאינם טעוני רישוי לפי פרט  אחר.

10.16 ג'- עץ ומוצריו: אחסונו ומכירתו. 

בנוסף למפרטים האחידים של גורמי רישוי חיצוניים כמפורט באתר ממשל זמין,יובאו בהמשך המפרטים האחידים של מועצת ריינה,

בחלוקה ל-10 קבוצות הרישוי לפריטי רישוי נוספים,(מעת לעת יתווספו מפרטים נוספים).

 קבוצה 1 – בריאות,רוקחות וקוסמטיקה

קבוצה 2 – דלק ואנרגיה

קבוצה 3 – חקלאות, בעלי חיים

קבוצה 4 – מזון

קבוצה 5 – מים ופסולת

קבוצה 6 – מסחר ושונות

קבוצה 7 – עינוג ציבורי,נופש וספורט

קבוצה 8 – רכב ותעבורה

קבוצה 9 – שרותי שמירה ואבטחה,נשק ותחמושת

קבוצה 10 – תעשיה,מלאכה,כימיה ומחצבים

חשוב להדגיש כי במסגרת המפרט האחיד מפורטים גם תנאים ומסמכים הנדרשים מבעל עסק לפי דברי חקיקה שונים המכונים "הוראות לצד המפרט האחיד" – חשוב לציין שהוראות לצד המפרט האחיד מחייבות גם אם לא פורטו,לכן מומלץ לבדוק במפרט הארצי.

על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים - "נותני האישור" (משרד להגנת הסביבה,משטרת ישראל,רשות כבאות והצלה,משרד העבודה,משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות)ובנוסף גם הדרישות של "רשות הרישוי"- מועצת ריינה.

בעל עסק – בבואך לקרוא את המפרט האחיד,עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד מהשלבים המוזכרים לעיל:

שלב 1 קיום כל דרישות נותני האישור הרלוונטיים לפריט העיסוק/סוג העסק המסוים,המופיעים במפרטים האחידים באתר משרד הפנים. 

שלב 2:  קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של מועצת ריינה- דרישות כלליות מעסקים. 

  יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות במסמך זה "דרישות כלליות מעסקים" הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל 

  העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלוונטיות לעסקו. 

  באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מדרישות רלוונטיות לגבי עסקו ולקיימן,זאת בנוסף לאמור 

  במסמך הנוסף- 'דרישות פרטניות מעסקים'.


שלב 3קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד המפורט של מועצת ריינה -'דרישות פרטניות מעסקים'.

            באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות במסמך,תחת מספר הפריט של סוג עסקו ולקיים את כל הדרישות

           והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.


קישורים למשרדי ממשלה כבאות/שוויון זכויות, נגישות, מפרטים אחידים, חוקי עזר


משרד הפנים/ממשל זמין - https://www.gov.il/he/Departments/General/specifications


משרד להגנת הסביבה - http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/Pages/default.aspx


משטרת ישראל - https://www.gov.il/he/departments/general/police_business_licensing

משרד העבודה והרווחה - https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/BusinessLicensing/Pages/BusinessLicensing.aspx


משרד החקלאות ופיתוח הספר - https://www.moag.gov.il/Vet/hukim/Business_Licensing/Pages/default.aspx


משרד הבריאות - https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/business/Pages/default.aspx


הרשות הארצית לכבאות והצלה - https://www.gov.il/he/departments/guides/guidelines_citizen


נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות , משרד המשפטים - נגישות - 

https://www.gov.il/he/departments/topics/accessibility_information_for_professionals


חוק רישוי עסקים - 

https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm


תקנות רישוי עסקים

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_033.htm#Seif54


צו רישוי עסקים - 

https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_849.htm


משרד הפנים - מדריך  יישומי להטמעת הרפורמה 

https://www.mifam.co.il/html5/arcLookup.taf?_function=details&_ID=13377&did=2033&G=9767&SM=

חוקי עזר של מועצת ריינה-

http://reine.muni.il/he/CmsPage/Page?pageId=14דרישות כלליות לעסקים

יובהר כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט האחיד ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלוונטיות לעסקו, זאת בנוסף לאמור במסמך 'דרישות פרטניות מעסקים ' שבהמשך.

הדרישות הכלליות של המועצה רלוונטיות ומתווספות למפרט האחיד הנוכחי הכולל 43 פריטי עיסוק שפורסמו להם מפרטים אחידים (נכון למועד כתיבת מפרט זה).המועצה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או לגרוע דרישות כלליות במפרטים האחידים הבאים שיפורסמו ביחס לשאר פריטי העיסוק בצו רישוי עסקים.

 כללי

על כל פריט עיסוק המופיע בהמשך מסמך זה,חלות גם כל הדרישות של נותני האישור הרלוונטיים לפריט עיסוק זה וכל דרישות חוק רלוונטיות אחרות.

 1. אין באמור במסמך זה כדי לפטור בעל עסק מקיום דרישות כל דין החל עליו,אף אם הוראות הדין אינן מופיעות במסמך זה .

 2. בנוסף לאמור בדרישות אלו,כל שינוי בהוראת הדין החל על עסקים נשואי דרישות אלו,יחול על העסקים מיום פרסום הוראת הדין והילך  ויחייב את העסק.בכל מקרה של סתירה יגברו הוראות החוק.

 3. בעל עסק בתחומי מועצת ריינה יפעיל את עסקו בין השאר גם בהתאם לחוקי העזר הרלוונטיים לפעילות העסק ככל שפורסמו. 

 4. אין באמור במסמך זה כדי לפטור את המבקש רישיון, מהגשת בקשה לרישיון עסק ומקבלת האישורים המתאימים לפי החוק ולפי כל דין. 

ניהול עסק ללא רישיון או היתר זמני מהווה עבירה על החוק.

 1. היה וקיימים בעסק עיסוקים נוספים החייבים ברישוי לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), תשע"ג -  2013 ועדכוניו,יחולו עליהם גם התנאים המסוימים שבמפרט האחיד,לכל אחד מאותם עיסוקים.

 2. בנוסף לאמור בחוק,בתקנות,בחוקי העזר ובמפרטים האחידים,על בעל העסק או מבקש הרישיון לעמוד גם בהוראות תכנית בניין עיר ו/או הוראות היתר הבניה ובהנחיות ודרישות המועצה החלים על העסק הרלוונטי:

 1. תכנית מתאר,תב''ע.

 2. עסק במבנה השייך למועצה-יש לקבל את אשור המועצה .

 3. מבנים לשימור.

 4. מבנים מסוכנים. 

לקבלת אישור ולבדיקת אפשרות לפתיחת עסק במבנים הנ''ל,יש לפנות למחלקת רישוי עסקים (בקשה לחוות דעת מקדמית). 

קיום תכליות דיני התכנון והבנייה(מידע כללי מתוך תיקון 34 לחוק רישוי עסקים): 

 • כל בקשה לרישיון עסק מועברת לאישור מהנדס הוועדה המקומית לתכנון ובניה/ מי מטעמו,הבודק עמידת העסק בתכליות חוק התכנון והבניה. 

 • רשות הרישוי לא תיתן רישיון או היתר לעסק שאינו מקיים את דיני התכנון והבנייה,אולם לאור תיקון 34 לחוק רישוי עסקים,רשאית היא לתת רישיון או היתר כאמור,אם סברה כי אין בהפרת דיני התכנון והבנייה בעסק כדי לפגוע במטרות המפורטות בסעיף 8 א' 1,לחוק רישוי עסקים ומהנדס הוועדה המקומית אישר כי אין  בהפרה פגיעה מהותית בתכליות דיני התכנון והבנייה בשל טיבה ,מיקומה,או היקפה של ההפרה כמפורט בחוק ( ראו פירוט בחוק).

 • מתן הסכמה להוצאת רישיון עסק ביחס לכל יתר הפרות הבנייה,מצוי בשיקול דעתו של מהנדס הוועדה המקומית ובכפוף להוראות החוק.

 • נותני אישור לרישיון כגון משרדי ממשלה ואחרים,רשאים להתנגד למתן אישורם לרישיון העסק אם הם  סבורים כי בהפרה לפי דיני התכנון והבנייה,יש פגיעה במטרה ממטרות הרישוי עליהם הם מופקדים על קיומם.

 • חשוב להדגיש כי אין במתן הרישיון או ההיתר כאמור,כדי למנוע נקיטת הליכים לפי דיני תכנון ובנייה.

 • מומלץ לעיין בנושא זה בחוק רישוי עסקים.שילוט


חוק עזר לריינה (מודעות ושלטים),התש"ף-2019, קובע כי להצגת, להתקנת ופרסום שילוט בתחום המועצה נדרש רישיון מאת ראש המועצה ועל פי תנאיו.

המבקש לפרסם שילוט,יגיש בקשה בכתב במחלקת רישוי עסקים, בצירוף כל הפרטים והמסמכים כמפורט בחוק העזר.

ראש המועצה רשאי לתת רישיון, לסרב לתתו, לבטלו, לשנותו, להתנות בו תנאים, להוסיף עליהם או לשנותם.

תוקפו של הרישיון הוא עד יום 31 בדצמבר בשנה שבה ניתן.

בעד מתן הרישיון או חידושו,יש לשלם לקופת המועצה אגרה בשיעור שנקבע בתוספת הראשונה לחוק העזר.       עיצוב חזיתות בתי עסק


לעיצוב חזיתות בבתי עסק כולל בבתים לשימור,יידרש אישור מהנדס המועצה.הצבת כסאות ושולחנות,פרגוד חורף ברחוב לצרכי מסעדה,בית קפה 

להצבת שולחנות וכסאות או פרגוד חורף ברשות הרבים,נדרש היתר ותנאיו מאת רשות הרישוי.

ההיתר יפקע ביום 31 בדצמבר בשנה שבה הוא ניתן אלא אם כן צוין בו מועד אחר. 

לא יינתן היתר לעסק הגורם מטרדים לסביבה,לעסק שבקשתו לרישיון עסק סורבה או לעסק שניתן לו צו סגירה שנכנס לתוקף.

לקבלת ההיתר בעל העסק יידרש להגיש בקשה למחלקת רישוי עסקים להיתר להצבת שולחנות וכסאות,או פרגוד חורף מחוץ לכותלי העסק.לבקשה יצורף תרשים ותכנית הפרגוד ולגבי שולחנות וכסאות תרשים אשר יכלול כמות השולחנות,גודל השטח המבוקש להצבתם.

בקשה כאמור תיבדק ע"י מפקח בניה /רישוי עסקים.ככל שמולאו הדרישות,יונפק היתר ותנאים בהתאם .  נגישות


בתיקון 34 לחוק רישוי עסקים סעיפים 8ב' ג' נקבע בין השאר : 

 1. רשות הרישוי לא תיתן רישיון ,היתר זמני או היתר מזורז לעסק טעון רישוי שהוא מקום ציבורי או שרות ציבורי,אלא אם קוימו בעסק הוראות הנגישות.

 2. מבקש רישיון,היתר זמני או היתר מזורז לפי העניין,ימציא לידי רשות הרישוי חוות דעת של מורשה נגישות השירות וחוות דעת של מורשה נגישות מבנים תעשיות וסביבה,שלפיהן מתקיימות בעסק הוראות הנגישות .

 3. רשות הרישוי רשאית לתת למבקש רישיון על סמך חוות הדעת כאמור .

 4. קיימת אפשרות כמפורט בסעיף 8 ב' לחוק, כי לגבי סוגי עסקים מסוימים תינתן רק חוות דעת אחת או תצהיר,פירוט ניתן לראות בחוק .

 5. בנוסף לאמור לעיל ,מבקש רישיון רשאי לבקש מרשות הרישוי שבדיקת קיומן של הוראות הנגישות תעשה על סמך חוות דעת של מורשה 

     נגישות של העסק,או מטעם רשות הרישוי.לבדיקה כאמור,יש לשלם אגרה בשיעור שנקבע בתקנות.התקנות עדיין לא פורסמו ,נכון למועד כתיבת מפרט  

    זה.   


תנועה וחניה

 1. העסקים המפורטים יגישו במסגרת הבקשה לרישיון עסק, תכנית תנועה וחניה,שתועבר לבדיקה ואישור של מחלקת הנדסה . 

  1. מוסך לכלי רכב-  בין שאר הדרישות על פי כל דין, מודגש כי תכנון פנימי של העסק יעשה באישור משרד התחבורה.נדרש תכנון הסדרי כניסה ויציאה חל איסור על חניית כלי רכב בעבודה או בהמתנה על המדרכה או על הכביש.כל העבודות יתבצעו בתוך כתלי העסק.יש להקצות בשטח המוסך מקומות חניה על פי מפתח של 3 כלי רכב לכל מתקן הרמה ( ליפט). 

  2. מוסך לאופנועים/קטנועים - ניתן להגיש בקשה לתמרור חניה שמורה לרכב דו גלגלי אם בחזית העסק יש סימון לחניה ציבורית בתשלום

( כחול לבן). חניית אופנועים/קטנועים תהיה אך ורק בתוך כתלי /מגרש העסק. 

 1. חניון - בין שאר הדרישות על פי כל דין,יידרש הגשת תכנית תנועה וחניה ערוכה על ידי מהנדס תנועה בלבד,תמרורים,הסדרי כניסה ויציאה, חניות לנכים והעמדת אחוז,ע"פ הנחיית הרשות מתוך סה"כ החניות לטובת הטענת רכבים חשמליים.מומלץ לברר במחלקת ההנדסה את כלל ההנחיות והדרישות.  

 2. תחנת דלק- הסדרי כניסה ויציאה ועמדות טעינה לרכבים חשמליים  .  

 3. חנות/מרכול מעל 500 מ"ר.בנוסף לתכנית תנועה וחניה הכוללת גם מקום מוסדר לפריקה וטעינת סחורות,העסק החייב בנגישות מלאה ממקום החנייה ועד לתוך העסק לרבות תנועה חופשית על כיסא גלגלים. 

 4. רחיצת כלי רכב ,כשיש  חיבור לרחוב. 

 5. עסק למכירת מכוניות. 

 1. העסקים המפורטים,יגישו במסגרת הבקשה לרישיון עסק,את תכנית התנועה וחניה לאישור מחלקת ההנדסה. 

  1. משרד להשכרת כלי רכב.חייב בחניה תפעולית צמודה של 3 כלי רכב לפחות לעובדי המשרד.יש לסמן החניה בתכנית העסק.כמו כן נדרש להציג חוזה שכירות לחניות של כלי רכב של החברה שאינם מיועדים להשכרה.יידרש פתרון לחניה תפעולית לכלי רכב מסחריים,מינימום ל-10 כלי רכב. 

  2. עסק להשכרת כלי רכב. נדרשת תכנית תנועה וחניה. 

  3. רחיצה ידנית  או ניקוי ללא מים, של כלי רכב בחניון. נדרשת חניה תפעולית ל -2 כלי רכב לפחות,להמתנה לרחיצה או ניקוי .

  4. חברת הובלה וגרירה. חל איסור על חניית רכבי ההובלה,הגרירה והמנופים ברדיוס של 500 מטר מסביב לעסק.יש להחנות את רכבי ההובלה והגרירה והמנופים בחניון  מוסדר המיועד לכלי רכב אלה. 

  5. תיקון תקרים- העבודה תהיה אך ורק בתוך כתלי העסק/המגרש. 

  6. משלוחים - עסק למשלוחים המפעיל מעל 3 אופנועים/קטנועים ,חייב להציג מקום חניה לקטנועים. 

 2. עסקים אחרים עתירי קהל, כגון: עינוג ציבורי,קניון,מרכז מסחרי,נופש,אולמות שמחה ואירועים,שעשועים,אירוח,בתי מלון, בתי אוכל, מסעדות וכיוצא בזה, - רשאית רשות הרישוי לדרוש הסדרי תנועה חנייה לקהל האורחים . 

 3. עסקים שאינם טעוני רישוי- כגון תחנת מוניות,התקנת אביזרים לכלי רכב,עסק עתיר בתנועת כלי רכב וחנייה- רשאית המועצה לדרוש הסדרי תנועה וחנייה.  


רוכלות  


על פי חוק עזר לריינה (רוכלים),התשנ"ה-1970,לעיסוק ברוכלות ברחבי המועצה נידרש רישיון מאת ראש המועצה.

תוקפו של הרישיון הוא עד 31 בדצמבר של השנה שבה ניתן,אולם רשאית המועצה לבטל תוקפו של רישיון בהודעה מוקדמת של שבעה ימים.

בקשה לרישיון תוגש  בכתב במחלקת רישוי עסקים. 

המועצה רשאית ליתן רישיון,להתנותו או לבטלו וכן רשאית לקבוע ברישיון תנאים,להוסיף עליהם,לגרוע מהם,לשנותם או לבטלם ועוד כמפורט בחוק העזר.

בעד מתן הרישיון תשולם לקופת המועצה אגרה  בשיעור שתקבע המועצה מזמן לזמן.
שפכים תעשייתיים

 1. כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרים שפכים תעשייתיים,יעמוד בכל האמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014. 

 2. מכשירים למניעת זרימה חוזרת (מז"ח) כל עסק, כהגדרתו בתוספת המופיעה בתקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב - 1992,יתקין מכשיר מונע זרימת מים חוזרת למערכת מי שתייה (להלן מז"ח),בקטע הצינור שבו מקבל העסק את המים שלו מתאגיד המים  'הרי נצרת' כאמור בתקנות בעל העסק יחזיק את המז"ח במצב תקין בכל עת ויבצע בדיקה שנתית על ידי מתקין מוסמך – כהגדרתו בתקנות האמורות . 
  תוצאות הבדיקה השנתית של הבודק המוסמך יועברו לתאגיד המים והביוב ובמקביל יישמרו בעסק האישורים ל-3 שנים לפחות.
  בעל העסק יבצע מידית את כל הנדרש בממצאי הבדיקה השנתית. 
  במידה ובעל העסק לא יבצע בדיקה שנתית למז"ח או את מסקנות הבדיקה השנתית,רשאי תאגיד המים והביוב,לתקן הנדרש ולחייב את בעל העסק בעלויות התיקון כולל תקורה ובמידה וקיים חשד לזיהום מערכת המים,לנתק את אספקת המים בתיאום עם משרד הבריאות. 

 1.  בעל עסק של אחד מסוגי העסקים הבאים, נדרש לבצע דיגום שפכים כאמור בכללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים מוזרמים 

 למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 : 
- מוסכים (מכונאות רכב) ותחנות רחיצת רכב
- אולמות אירועים,מסעדות,קניונים
- מפעלי מזון ומשקאות
- משחטות,בתי מטבחיים,בתי נחירה,עיבוד דגים,מפעל פסדים .
- טקסטיל כולל הלבנה או צביעה
- טקסטיל ללא הלבנה או צביעה
- מפעלי ציפוי מתכות וטיפול פני שטח
- מכבסות
- תחנות תדלוק
- רפת או לול
- מפעלי עיבוד,המלחה ואחסון עורות
- תחנות מעבר לפסולת
- בתי דפוס
- מפעלי כימיה לפי פעילות המפעל: פרמצבטיקה,ייצור כימיקלים,קוסמטיקה ותמרוקים,דבקים וצבעים,דטרגנטים,ממיסים,חומרי     

  הדברה,פטרוכימיה,פלסטיק,הובלת כימיקלים
- מפעלי חומרי בנייה
- בתי מלון

 1. סוגי עסקים נוספים שלפי דרישת תאגיד המים/המשרד להגנת הסביבה. 

 1. בעל עסק כאמור בסעיף 3 לעיל יישא במלוא עלות הדיגומים שיתבצעו העסק בבעלותו על ידי תאגיד המים והביוב בהתאם לתעריפים שנקבעו בכללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב),תשע"א-2009,על כל תיקוניו .

 2. בכל תקלה שבה יש חשש לחריגה מערכי הסף הרלוונטיים לשפכים המוזרמים למערכת הביוב הציבורית,כאמור בתוספת הראשונה של כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), תשע"ד – 2014 ,ידווח בעל העסק לתאגיד המים  והביוב באופן מיידי על התקלה ויבצע את כל הנחיות התאגיד והמשרד להגנת הסביבה לתיקון התקלה.


טיפול באשפה
 

 1. כל בעל עסק היוצר אשפה במהלך פעילותו,יחויב להפריד את סוגי האשפה המפורטים להלן,במידה ונוצרים בעסקו ולאצרם במכלים ייעודיים בהתאם לכללי המיחזור החלים על סוגי הפסולת והמפורטים להלן: 
  פסולת אורגנית (רטובה)–  שאריות מזון ומרכיבים אורגנים פריקים ביולוגית,ללא אריזות,כגון: פירות,ירקות,מוצרי חלב ומאפים - 
  מיכל ירוק,או דחסן או מיכל טמון קרקע
  פסולת יבשה  – מרכיבי פסולת בעלי תכולת רטיבות נמוכה,למעט פסולת אריזות - מיכל ירוק או דחסן או מיכל טמון קרקע.
  פסולת אריזות-  חפץ וכל חומר שהוא,המשמש או שנועד לשמש עטיפה או כלי קיבול למוצר או המשמש או שנועד לשמש לנשיאת 
  מוצר,להצגתו או להגנה עליו וכמפורט בחוק להסדרת הטיפול באריזות התשע"א-2011 – במתקן ייעודי שתגדיר המועצה .
  בקבוקי פלסטיק –  יש להשליך למתקן ייעודי לבקבוקים,בעל עסק יידרש להתקין מתקן בהתאם לדרישות המועצה . 
  נייר –  יש להשליך למתקן ייעודי ולפנות באמצעות חברה ייעודית . 
  סוללות  – בתוך קופסה מתאימה לכמויות הנאספות ומשולטת לגבי תכולתה, ואחת לתקופה ובהתאם לצורך לפנות באמצעות חברה ייעודית . 
  ברזל –  ריכוז ופינוי ברזל באופן עצמאי ופינוי עצמאי לאתר או קבלן מורשה.
  פסולת אלקטרונית –  במתקן ייעודי שתגדיר המועצה ככל שיידרש. 

 2. כל עסק בתחומי המועצה בין שהוא טעון רישוי ובין שאינו טעון רישוי,חייב להיות מצויד בכלי לאצירת אשפה ,שאושר על ידי מחלקת התברואה.

כל עסק מחויב לקבל אישור מחלקת התברואה לביתן האשפה או למסתור האשפה וכלי האצירה הנדרשים לאשפה ולפסולת למחזור,לאחר שיציג את היקף האשפה הצפוי לגורם המאשר במחלקת התברואה.

עסקים בהם יש פסולת אריזות וקרטונים חייבים במתן מענה לפינוי הקרטונים באמצעות מכבש,כלוב או כל הסדר אחר על פי דרישת מחלקת התברואה.

על פי תקנות איסוף ופינוי פסולת למחזור (חובת פינוי פסולת למחזור )התשנ"ח 1998,עסק שפעילותו מייצרת גם פסולת למחזור, חייב לדווח על כמויות המחזור שהועברו למחזור על פי דרישות מחלקת התברואה.


 1. פינוי אשפה מעסק:

באחריות בעל העסק לאסוף את האשפה בצורה מסודרת בתוך מכלי אצירת האשפה ולהציבם במקום שנקבע לשם פינוי,מבלי לגרום לכלוך או מפגע אחר ובהתאם לכל דרישה של מפקח מטעם המועצה או של רשות הרישוי.


 1. ביתן אשפה או מסתור אשפה:

 1. ככלל עסק חייב בביתן או מסתור אשפה לכלי האצירה הנדרשים לו,לאחר שיציג את היקף הפעילות הצפוי בעסק למחלקת התברואה ויקבל התנאים לקיום העסק.

 2. במידה ולא קיים ביתן אשפה או מסתור אשפה במקום,מחלקת התברואה רשאית להוציא  לעסק דרישה לבניית ביתן אשפה בשים לב לנתוני העסק,הליך הכרוך בהוצאת היתר בניה ואישור כל בעלי הנכס בבניין.

 3. במידה ויתברר למחלקת התברואה שקיים ביתן אשפה או מסתור אשפה במבנה אולם הם קטנים לנפח הפעילות במקום,רשאית המחלקה בהתאם לנתוני העסק,להוציא דרישה לבעל העסק לשנות את גודלם.ההליך כרוך בהוצאת היתר בניה ובאישור כל בעלי הנכס בבניין.

 4. במידה ויתברר כי קיים מחסור בכלי אצירה,מחלקת התברואה תוציא דרישה לבעלי העסק לרכוש מטעמם ולהציב כלי אצירה בהתאם לנדרש ועל פי החלטת מחלקת תברואה.


 1. המלצה לכלי אצירה (פחי אשפה)בעסק:

בתוכניות העסק שיוגשו למחלקת רישוי עסקים,יצוין מיקום כלי האצירה (כלי האשפה) ומתקני המיחזור לפי הפרוט הבא:

 1. שטח העסק   50-100 מ"ר - 2 מכלים בנפח 1100 ליטר כ"א.

 2. שטח העסק   101-150 מ"ר - 3 מכלים בנפח 1100 ליטר כ"א.

 3. שטח העסק   151-300 מ"ר – 5 מכלים בנפח 1100 ליטר כ"א.

       *  לידיעה - 3 מכלים של 360 ליטר שווה ערך למיכל אחד של 1100 ליטר.

                סוג כלי האצירה,כמות כלי האצירה,מיקומם ייקבע ע"י המועצה.

            

אין לבצע רכישת כלי האצירה (פחי אשפה) לפני קבלת אישור סופי ממחלקת התברואה !


 1. מיחזור פסולת:

 1. עסק שבתחום פעילותו נוצרת פסולת למחזור חייב לוודא איסוף אשפה בהתאם לסוגי האשפה וזרמיה השונים למי חזור ופינוי מסודר לתוך מכלי מי חזור מתאימים 

 2. בעל עסק יידרש להתקין מתקן בהתאם לאופי פעילות העסק,על פי דרישת מחלקת התברואה.

 3. כל עסק שבמהלך פעילותו נוצרת פסולת למחזור יידרש לרכוש ולהציב מטעמו כלי אצירה או מתקן מתאים לסוג הפסולת למחזור.

 4. הצבת כלי האצירה או מתקני המחזור יהיו בשטח העסק והפעלתם תתבצע ע"י בעלי העסק או עובדיו.

 5. פסולת למחזור תיאסף ותאוחסן בשטח העסק עד לפינוייה בהתאם להסכם התקשרות מול חברות רלוונטיות, הסכם יוצג למחלקת התברואה,ככל שיידרש.

 6. על בעל העסק קיימת חובת דיווח למועצה על כמויות הפסולת למחזור שפונתה.

 7. בכל מקרה אין להוציא פסולת לרשות הרבים אלא בזמנים ובתנאים ולסוגי הפסולת שנקבעו ע"י המועצה.

 

 1. סוגי האשפה למחזור

קרטון נייר שמן בישול, שמני תעשייה, מסננים, מכלי משקה, מצברים, צמיגים, אריזות למיניהן, פסולת אלקטרונית וכל סוג פסולת אחר שתקבע המועצה ועל פי כל דין. 


 1. אשפה חריגה לעסק בענף המזון

פסולת של מזון מן החי כגון בשר ודגים,תיארז ותישמר בשקיות פלסטיק עבות וקשורות היטב שישמרו בקירור בתוך מקרר ייעודי עד להוצאתן לכלי אצירת האשפה בסמוך למועד הפינוי שיקבע בתיאום עם מחלקת התברואה.

 1. קריטריונים לרכישת מכבשים לאיסוף קרטונים בבתי עסק

לא תצא דרישה לעסק לרכישה ולהצבת מכבשים לאיסוף קרטון,לפני ביצוע ביקורת בעסק כולל צילומים להערכה ואומדן של כמויות הקרטון המפונות על ידו.

הביקורת תבוצע על ידי גורם של המועצה. שטח העסק יקבע לפי המידע המצוי במחלקת רישוי עסקים.


        הדרישות למכבש / כלוב קרטון מופיעות בטבלה הבאה:

מס"ד

סוג העסק

שטח עד 100 מ"ר

101-300 מ"ר

301 מ"ר ומעלה

1

אולם שמחות,מרכול,קניון,בית מלון , 

פנסיון,אכסניה מבנה תעסוקה

מכבש 5 טון

מכבש 8 טון

מכבש 10 טון או דחסן לקרטונים

2

פארמים, חנויות אופניים, שרותי הסעדה בתשלום/לא בתשלום, אולמות עינוגים, עסקים בתוך מבני ציבור עירוניים (מתקני ספורט, מתנ"סים וכדומה),בתי אבות,דיור מוגן, מוסדות סיעודיים 

מכבש 3 טון

מכבש 5 טון

מכבש 8 טון

3

חנות ירקות,חנות מכולת,פיצוציה,בית קפה/מסעדה,מכירת שתייה חריפה,אטליז, חנות לממכר דגים

מכבש 5 טון

מכבש 5 טון

מכבש 8 טון

4

עסקים במוסדות חינוך ובתי ספר,מוסך,חנות לחלקי חילוף לרכב

כלוב קרטון

מכבש 5 טון

מכבש 8  טון


 • לפני הוצאת דרישה לעסק,ייערכו בדיקות שטח על ידי מחלקת התברואה על מנת לאמוד את כמות הקרטונים בעסק.

 • בהתאם לשיקול דעת מחלקת התברואה,ניתן יהיה להמיר דרישה למכבש בדרישה להצבת קרטוניה או כל הסדר אחר.

 • סוגי עסקים אשר אינם מופיעים ברשימה הנ"ל ייבחנו לצורך רכישת והצבת מכבש קרטונים על סמך הביקורות בשטח ועל פי שיקול דעת המועצה.

 • לצורך קביעת האמצעי הנדרש לאיסוף הקרטון,יילקח בחשבון שטח הרצפה הקיים בעסק או שטח החצר השייכת לעסק להצבת מכבש ואחסון הקרטון.

 • בכל מקרה שהוראות הדין יקבעו חובת מחזור בתחומים נוספים ו/או חובת מחזור שונה מן המפורט בטבלה,יחולו הוראות הדין.

 • בעסקים חדשים-במידה ויידרש לבנות או להגדיל את מבנה חדר האשפה,יש לפעול על פי דרישות חוקי התכנון והבנייה, התקנות והנחיות המועצה.איכות הסביבה

 1. רעש ואקוסטיקה

 1. בעל עסק לא יגרום,כתוצאה מפעילות עסקו,לרעש בלתי סביר,כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן- 1990 

 2. בעל עסק- שיימצא כי בית העסק שלו גורם לרעש בלתי סביר,יהיה חייב בהכנת חוות דעת אקוסטית על פי האמור במסמך " הנחיות להכנת חוות הדעת האקוסטית" (ראה סעיף ז' בהמשך) אותה יגיש ליחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת'.לאחר שתאשר היחידה את חוות דעת זו כפי שהיא או בשינויים ימלא בעל העסק את כל מסקנות חוות הדעת,באופן שיעמוד בערכי הסף לרעש,אשר קבועים בתקנות האמורות.

 3. אין להשמיע מוסיקה מחוץ למבנה העסק.אין להציב ולהפעיל רמקולים מחוץ למבנה הסגור של העסק או בחזיתות המבנה.רמקולים  יוצבו אך ורק בתוך החלל הסגור של בית העסק ויכוונו למרכזו ויופעלו באופן שלא תשמע מוזיקה מחוץ לכותלי העסק.עסקים שעיקר פעילותם השמעת מוזיקה וריקודים,יחויבו בין השאר גם בהקמת מבואה אקוסטית.

 4. בעל עסק שהגיש בקשה לרישיון (חדש, חידוש, שינוי בעלות) והעסק מכיל  מערכות בעלות פוטנציאל לגרימת רעש כגון מערכות מיזוג אוויר,משאבות,מפוחים,ציוד קירור וכדומה,יסמן בתוכניות ההגשה של העסק את מיקום המערכות ואת סוגיהן ויצרף את נתוני היצרן לגבי רמות הרעש הנגרמות כתוצאה מפעילות מערכות אלה. 

 5. בעל העסק יתקין את המערכות האמורות ויפעילן בהתאם להנחיות היחידה האזורית לאיכות הסביבה.הנחיות אלו תתבססנה על הנתונים שבתכנית ההגשה,באופן שכל מערכות העסק תעמודנה בין השאר גם בדרישות התקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) , התש"ן – 1990.

 6. אולמות שמחה,גני אירועים ודיסקוטקים,יחויבו בהתקנת מד רעש כקבוע בחוק ובתקנות רישוי עסקים (התקן מד רעש באולם שמחות ובגן אירועים) ,תשס"ז – 2006 ובתקנות רישוי עסקים ( התקן מד רעש בדיסקוטק ),התשע"ד - 2014  ובמילוי כל הנקבע בתקנות אלה.

 7. הנחיות להכנת חוות הדעת האקוסטית ולעמידה בתקנות ובקריטריונים:
  להלן הדרישות של היחידה לאיכות הסביבה לתוכן חוות דעת  אקוסטית מטעם עסק הנדרש לכך:

 1. חוות הדעת חייבת להיות מודפסת כמקובל על דפים עם לוגו של מכין הדו"ח עם תאריך וחתימה של מכין חוות הדעת.

 2. תוכן חוות הדעת יכלול את ההתייחסות לנושאים הבאים:

 3. בהקדמה לדו''ח יש לפרט ניסיון מקצועי ונתונים על השכלה רלוונטיים של מכין הדו"ח האקוסטי ודוגמאות של עבודות          

            המעידות על ניסיון בתחום רעש ואקוסטיקה.

 1. פירוט יעוד,סוג,ימים ושעות הפעילות בעסק.

 2. פירוט כל דרישות החוק,התקנות,חוק העזר והקריטריונים וההנחיות של היחידה לאיכות הסביבה לעסק מהסוג המבוקש. 

 3. פירוט מבנה העסק, כניסות ויציאות, קירות, גגות, פתחים וכו' על גבי תוכנית העסק וחתכים וכן פירוט ציוד השייך לעסק  

              לרבות: ציוד מיזוג אוויר, קירור מזון, מפוחי אוורור ועוד.

 1. פירוט השכנים והשימושים האחרים בסביבה על גבי תרשים הסביבה העלולים להיות מושפעים מפעילות העסק.

 2. פירוט מועד מדידות הרעש,מכשור,שעה,משך זמן של המדידות שבוצעו וכו'.

 3. ריכוז ממצאי מדידות רעש בתוך העסק ומחוץ לכותלי העסק מכל הצדדים (כולל בתוך הדירות במידה וישנן בבניין בו ממוקם      

            העסק) במצבים מחמירים מבחינת פעילות הציוד ובשעה הרלוונטית שבהן פועל העסק לרבות בלילה כאשר רעש הרקע  

            נמוך ביותר בסביבה,תוך ציון נקודות המדידה על גבי תרשים סביבתי.

 1. מסקנות לגבי רמת עמידת העסק בתקנות וכן בדרישות והקריטריונים של היחידה לאיכות הסביבה לעניין הרעש.

 2. המלצות למניעת מטרדי רעש לשכנים ולסביבה,כגון אמצעים לשיפור בידוד אקוסטי,איטום,פתחים בחזיתות העסק,הגבלת  

            עוצמת הקול בתוך העסק וכו', בצירוף מפרטים טכניים הנדרשים להבנת ההמלצות.

 1. אישור בכתב מטעם יועץ האקוסטי שאכן בוצעו בפועל ובמלואן כל ההמלצות של חוו''ד האקוסטית שהוכנה על ידו ונבדקה  

            ואושרה ע''י היחידה לאיכות הסביבה, תוצאות מדידת רעש לאחר ביצוע האמצעים שהומלצו והוכחה ליעילותם לעמידה  

            בקריטריונים שהוגדרו ובתקנות הרעש.


 1. ריח וזיהום אוויר

 1. בעל עסק לא יגרום כתוצאה מפעילות עסקו לזיהום אוויר או לריח חזק או בלתי סביר,כאמור בחוק ובתקנות לעניין זה וכהגדרתו ב"נוהל להגדרת מפגעי ריח" של המשרד להגנת הסביבה .

 2. בעל עסק שנמצא,כי זיהום אוויר או ריח בלתי סביר נגרמים מעסקו,יעביר ליחידה לאיכות הסביבה את כל המסמכים הקשורים למערכות לטיפול בזיהום האוויר והריח אשר הותקנו בעסק ואת המסמכים הקשורים להפעלת המערכות ותחזוקתן השוטפת,במשך השנתיים האחרונות.  

 3. לאחר שהיחידה לאיכות הסביבה תבדוק מסמכים אלו,היא תעביר לבעל העסק את הנחיותיה לאמצעים ולפעולות הנדרשות על ידו להסרת המטרד.

 4.  בהתאם לכך בעל העסק יחויב להעביר ליחידה לאיכות הסביבה תכנית עם מפרט טכני,אשר תכיל המלצות להתקנת אמצעים למניעת זיהום האוויר ומטרדי הריח.לא תאושר הוספת והתקנת ארובה חיצונית למבנה העסק ארובה תותקן אך ורק בתוך פיר פנימי הבנוי אל הגג העליון בכפוף לתקנים לעניין זה.במקרים חריגים במבנים ישנים,ניתן יהיה לבחון מול מחלקת ההנדסה ארובה חיצונית בכפוף לקבלת היתר בניה.

 5. לאחר אישור התכנית  אשר הגיש בעל העסק ואישורה על ידי היחידה לאיכות הסביבה,יבצע בעל העסק את הנחיותיה. 


 1. זיהום קרקע

 1. קרקע מזוהמת הינה קרקע שמצוי בה חומר או גז קרקע מזהם,הגורם לכך שהקרקע תהווה סיכון לבריאות הציבור או לסביבה.

 2. זיהום קרקע הינו שחרור של חומר/גז מזהם לקרקע,הגורם לכך שהקרקע תהיה קרקע מזוהמת ואם הייתה הקרקע מזוהמת טרם השחרור כאמור,יראו כל שחרור נוסף של חומר מזהם לקרקע כזיהום קרקע.

 3. במקרה שבו יש חשד או מידע על אפשרות לזיהום קרקע בשטח/בנכס שבו פועל העסק,העסק יידרש על ידי המשרד להגנת הסביבה/היחידה לאיכות הסביבה לבצע סקר היסטורי/סקר קרקע/בדיקות /קידוחים/הערכת סיכונים וכיוצא בזה (בהתאם למהות והיקף הזיהום).

 4. על פי תוצאות ומסקנות הסקר/בדיקות/הערכות/סקר הסיכונים תקבע היחידה לאיכות הסביבה/המשרד להגנת הסביבה,את המשך הטיפול הנדרש בזיהום לרבות תכנית איטום ומיגון כנגד חדירת גזי קרקע כתנאי מקדים להמשך הליך רישוי העסק. 


 1. חומרים מסוכנים

 1. על פי חוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג – 1993,לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים מאת הממונה על ידי השר להגנת הסביבה.היתר הרעלים ניתן לאחר בדיקת אנשי המקצוע,כולל ביקור בעסק,בחינת הסיכונים וההערכות למניעתם וכן קביעת דרישות ותנאים לטיפול בהם,בשגרה ובחירום.רעל הוא כל חומר מן החומרים המפורטים בתוספת השנייה לחוק,בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחומרים אחרים.

 2. תוקף היתר רעלים נקבע בהתאם לתקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים), התשנ"ג – 2003 .על פי התקנות, מסווגים העוסקים בחומרים מסוכנים לפי רמות הסיכון (לטווח המידי או לטווח הבינוני והארוך) הנשקפת מהם סכנה לאדם ולסביבה. לשם קבלת היתר רעלים,בעל העסק יפנה למשרד להגנת הסביבה. 

 3. בעל עסק יעמוד בתנאי היתר רעלים.  


 1. אסבסט

 1. אסבסט הוא שם כללי לקבוצת חומרים טבעיים בעלי מבנה גבישי של סיבים צרים וארוכים. לסיבי האסבסט תוחלת חיים ארוכה והם עמידים בפני אש,חום,קורוזיה,כוח מכני וכימיקלים.אסבסט הוכח כמסרטן בבני אדם,חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות,שאינן ניתנות לריפוי,המופיעות תקופה ארוכה לאחר החשיפה הראשונית.

 2. כל שימוש חדש באסבסט אסור בישראל,עם זאת,מכיוון שהאסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות,אין מניעה מלשהות במבנים בהם מותקן אסבסט-צמנט במצב תקין.

 3. הנחיות:

 1. בעל העסק לא יתקין מוצר המכיל אסבסט או פסולת אסבסט ולא יבנה באסבסט בין אם לשימוש חדש ובין לצורך תיקון,שיפוץ או חידוש לשימוש קיים.

 2. בעל העסק המחזיק במבנה המכיל אסבסט צמנט,יחזיק את מבנה האסבסט במצב תקין ללא שברים וסדקים.

 3. בעל העסק לא יבצע פעולות קידוח,חיתוך,שיוף,ליטוש,ניסור,חיתוך והשחזה במוצרים ובמבנים המכילים אסבסט.

 4. במידה וימצאו בעסק לוחות אסבסט צמנט פגומים (במצב מתפורר, סדוק או שבור) יפעל בעל העסק להסרת האסבסט ולסילוקו לאתר מורשה לפי הוראות החוק,באמצעות קבלן אסבסט מורשה. 


 1. דין וחשבון לעניין הגנת הסביבה 

ראש המועצה רשאי לדרוש מבעל עסק, להגיש לו " דין וחשבון לעניין הגנת איכות הסביבה ",לגבי שנת הכספים שקדמה למועד הדיווח,בנושאי הפעלת העסק,תהליכי ייצור,חומרים מסוכנים,זיהום אויר,רעש,זיהום מים,שפכים,פסולת,דלקים ועוד.דין וחשבון כאמור יועבר ליחידה לאיכות  הסביבה על פי בקשתה.  


7)  שמירת ניקיון המרחב הציבורי בחזית העסק, חצרות, מדרכה


באופן כללי על כל עסק ברחבי המועצה :-

א) בעל העסק חייב לאסוף האשפה,לטאטא ולנקות את המדרכה הגובלת בעסקו עד לשפת הכביש,בימים שהעסק פתוח.

ב) חל איסור על שימוש במים זורמים לשם ניקוי המדרכה,השארת שלוליות או מים עומדים.

ג) חל איסור על בעל עסק להשליך או לפזר לרחוב את הפסולת שאסף ולא ירשה לאחר או מי מטעמו להשליך או לפזר את הפסולת כאמור. 

ד) בעל העסק חייב לשמור על ניקיון חצר העסק,חניית העסק וכל שטח ומקום המשמש את העסק.

ה) בעל העסק ישמור על המראה והמצב התקין של עסקו לרבות החזית,בכל עת.הנחיות ווטרינר המועצה 
        

 1. הנחיות ווטרינר המועצה לפתיחת עסק לממכר מוצרי מזון מן החי גולמי ומבושל

 1. כללי

 1. מזון מן החי הינו כל סוג של : בשר,בעלי כנף,דגים,טרי,קפוא,מצונן,מעושן,מיושן,מבושל,גולמי או מעובד לרבות מוצרים המכילים מרכיבים שמקורם מן החי.

 2. לעסק יוכנסו מוצרי מן החי/מזון ממפעלים בעלי רישיון: יצרן, עסק,רכב להובלת מזון בקירור.

 3. לעסק יוכנסו מוצרים מן החי רק לאחר שעברו בדיקה ואישור של רופא וטרינר המפקח במקומות ייצור,אחסנה והפצה .


 1. המטבח

 1. קירות העסק יהיה בנויים מחומר יציב,מכוסים בחרסינה בהירה עד לגובה של 1.80 מ' לפחות.הן הקירות והן התקרה יהיה צבועים,בלי סדקים ובלי פגמים.רשתות יכסו את הפתחים.

 2. במטבח תתוקן מערכת מיזוג אוויר כך שהטמפרטורה תהייה עד 24 מעלות חיוביות.

 3. במטבח יותקנו שלושה כיורי עבודה באורך 60 ס"מ, ברוחב 40 ס"מ, ובעומק של 30 ס"מ לפחות.

 4. מעל הכיור יותקן ברז תקני עם מים זורמים חמים וקרים באיכות מי שתייה (חובת מים חמים באזורים של שטיפת כלים ועמדות עבודה עם מוצרים מן החי).

 5. ביוב העסק יהיה מחובר לבור מפריד שומן,יוצג אישור מתקין מוסמך/אישור פינוי תקופתי.

 6.  מתקן מז"ח (מונע זרימה חוזרת) יותקן לפי צורך.

 7. מנורות המטבח בשטח הכנה מזון טרם הגשה,ימוגנו בכיסוי פלסטיק מתאים.

 8. שירותים יוקמו כך שלא יהיה קשר ישיר למטבח ולמחסן מזון.

 9. חומרי ניקוי יהיה ייעודיים לתעשיית המזון,יאוחסנו בנפרד מכל מזון ובגובה 30 ס"מ לפחות מהרצפה.


 1. ציוד וסידורים פנימיים

 1. הציוד במטבח יהיה עשויי ממתכת בלתי מחלידה או כל חומר אחר שאושר לשימוש בתעשיית המזון.לא יימצא במטבח ציוד העשוי עץ.

 2. כלי עבודה יוצמדו לפס מגנטי הקבוע לקיר.

 3. מוצרי בשר יוחזקו בתוך כלים נקיים ושלמים הניתנים לניקוי בנקל כגון כלי נירוסטה.


 1. מתקני קירור / הקפאה

 1. כל מקרר/מקפיא יצויד במד טמפרטורה שיותקן במקום בולט לעין.

 2. בחדר קירור/ הקפאה יאוחסנו מוצרי מזון ע"ג מדפים,המדף התחתון יהיה בגובה של 30 ס"מ לפחות מהרצפה. אין להחזיק מוצרי מזון מן החי ישירות על הרצפה.

 3. מדפים לאחסון מוצרי בשר במקררים /מקפיאים יהיו עשויים מחומר בלתי מחליד וניתן לשטיפת בנקל.


 1. מדורי עבודה

יוגדרו מדורי עבודה נפרדים לטיפול במזון מן החי לפי סוגיו:

 1. מדור לטיפול והכנת בשר הודו/עוף .

 2. מדור לטיפול והכנת בשר בקר.

 3. מדור לטיפול והכנת מוצרים מדגים.

 4. המדורים הנ"ל ישמשו לטיפול והכנת מוצרים גולמיים בלבד.

 5. מוצרים שעברו טיפול תרמי יועברו לאחר הכנתם למשטח עבודה/שולחן נפרד.

 6. ההפרדה תכלול: כלי עבודה,משטחי עבודה,מכונות טחינה, מתקני קירור,כיור,ברז.

 7. במדור יותקן מתקן לסבון נוזלי/מגבות נייר חד פעמי פח אשפה עם מכסה הנפתח על ידי פדל.


 1. הטיפול במוצרים מן החי

 1.  אחסון מוצרים מצוננים מן החי גולמיים / מוגמרים

מוצרים מצוננים מן החי גולמיים יוחזקו בטמפרטורה של עד +4 מעלות צלזיוס (מוצרי סושי עד 2+ ). 

כל סוג מוצר מן החי יוחזק במקרר/חדר קירור נפרד בעל יחידת קירור נפרדת ללא אפשרות לסירקולציה משותפת (בשר,בקר,דגים,בעלי כנף).

מוצרים מן החי/מזון מוגמרים יוחזקו במקרר נפרד ממוצרים גולמיים.

 1. אחסון מוצרים קפואים מן החי

מוצרים קפואים יאוחסנו במקפיא בטמפרטורה של לפחות 18- (מינוס) מעלות צלזיוס.

ניתן לאחסון מוצרים מן החי במקפיא משותף ובלבד שתתקיים הפרדה באחסון במדפים נפרדים בין בשר בקר,עוף/הודו,דגים,אחר, כאשר המוצרים יהיו ארוזים באריזה חיצונית מקורית תקינה בעלת תווית סימון מוצר ותאריכי ייצור ותוקף.

במקפיא מוצרים מן החי גולמיים לא יוחזקו מוצרי מזון מוגמרים/חצי מוגמרים.

 1. הפשרת מוצר מן החי / אחר קפוא

תתבצע במתקן קירור בלבד עד טמפרטורה בתוך מוצר עד 4+ (פלוס)מעלות צלזיוס.

לכל סוג של מוצר מן החי: בקר,עוף,דגים,אחר יהיה מתקן קירור ייעודי .

חל איסור על הפשרה במי ברז/חלל החדר.

מוצרי מזון מן החי/אחר,לא יוחזקו מחוץ למקרר או למקפיא.

 1. שמירת עקיבות של מוצרים מן החי / אחר

מוצרים מן החי/אחר גולמיים מתחום העסק יהיו בעלי תווית יצרן/תוקף מקורית.

 1. מוצרים מן החי / אחר, פגי תוקף

מוצרים מן החי/אחר לא יאוחסנו בתחום העסק מעבר לתאריך האחרון לשימוש בהם על ידי היצרן והמסומן על גבי אריזתם.

המוצרים יוחזרו לספק בסמוך וטרם פג תוקפם או יושמדו במתקן האשפה ותשמר האריזה המקורית הריקה לצורך זיכוי מול היצרן/סוכן. 

מוצרים מן החי ללא סימני ייצור/פג תוקף יחשבו כמוצרים פגי תוקף.

 1. עקיבות של סימון תאריך ייצור מקורי, או תאריך תחילת עבודה בתהליכי עבודה בבית העסק.לחומרי גלם (בשר, דגים ועופות)קפואים ומוצריהם יש לרשום תווית יצרן מקורית ותאריך ייצור ותוקף מקורי לאחר הפשטתם מאריזה מקורית ולהצמידה לכלי שינוע/אחסון חדש בכל אצווה/מנת עבודה.

לחומרי גלם(בשר,עופות ודגים) קפואים ומוצריהם,יש לרשום להצמיד ולשמור תאריך תחילת הפשרה לאחר הפשטתם מאריזה מקורית, או לרשום תאריך הכנה למוצר ביניים לכל אצווה/מנת עבודה לשימוש באותו יום עבודה. 


 1. בשר בקר  מיושן

 1. בשר בקר מצונן/מיושן בעל חיי המדף שנקבע על ידי היצרן עד 14 ימים,יאוחסן בקירור 0-4 מעלות צלזיוס חיוביות.

 2. שימוש בבשר רק לאחר אוורור במקרר למשך שעתיים לפחות מרגע פתיחת האריזה.

 3. לאחר פתיחת אריזה,חיי המדף של הבשר 48 שעות בלבד.

 4. חל איסור על הקפאת בשר מיושן.


 1. אחסון מזון מן החי / אחר שעבר טיפול תרמי (בישול, טיגון, אפייה)

 1. מזון המיועד להגשה כמזון חם יוחזק בטמפרטורה של לפחות 65+ מעלות צלזיוס.

 2. מזון מצונן יוחזק בטמפרטורה של עד 5+ מעלות צלזיוס.


 1. ביצים גולמיות

 1. יוחזקו בטמפרטורה של עד 20+ מעלות ובנפרד ממוצרי מזון מוגמרים.

 2. אחסון במתקן קירור מחייב מתקן המיועד לביצים בלבד

 3. לא יבוצע שימוש בביצים גולמיות שבורות,כמו כן,לא ימכרו ולא יבוצע שימוש בביצים מעבר התאריך האחרון לשימושו.


 1. פעולות יצרניות אסורות

 1. לא תתבצענה פעולות יצרניות כגון:

 2. שימוש במכונת ואקום לצורך יישון מוצר מזון מן החי/אחר.

 3. הקפאת מוצר מזון מן החי/אחר מצונן. מוצר מזון מן החי/אחר קפוא, שעבר הפשרה לצורך שימוש לא יעבור הקפאה בשנית. מוצר מזון מן החי/אחר שעבר טיפול טרמי לא יעבור הקפאה לצורך הארכת תוקפו.

 4. טחינת מוצרים מן החי תתבצע במכונת טחינה בעלת מנגנון קירור עצמי ומדור הרלוונטי לסוגו.

 5. לא יתבצע אריזת מוצרים של מזון מן החי,אלא אם כן, לעיני הלקוח,או עמידה בתנאים,דרישות וקבלת רישיון יצרן.


 1. העובדים

 1. יהיו בלבוש וכיסוי ראש ייעודי להכנת/מכירת מזון.

 2. לא יעסוק אדם חולה/הסובל מפצעים על ידיו/אצבעותיו או אם ישנה תחבושת עליהם.

 3. לא ישתה /יאכל /יעשן עובד בתחום המטבח ובמקום העבודה.  1. שונות

 1. בעסק לא יוחזקו חפצים/סחורות/ציוד שאינם שייכים לתפעול השוטף.

 2. יש לשמור על ניקיון יסודי של העסק,המקררים וסביבת העסק.

 3. חובה לבצע הדברות שוטפות על ידי מדביר מוסמך ולשמור אישורים המעידים על הביצוע.

 4. בעסק יוגדר מקום לתליית בגדי העובדים או יוצבו  ארוניות לוקרים לציוד אישי.

 5. לא ישמש העסק כמקום מגורים ולא יהיה לו קשר ישיר למקום שכזה. 1. הנחיות ווטרינר המועצה לפתיחת אטליז

 1. כללי 

הנחיות כלליות אלה נועדו לעזור למבקשים רישיון למכירת מוצרי מזון מן החי כגון: בשר,עופות,דגים ומוצריהם- קפואים או מצוננים

 ולהתמצא בחוקים,התקנות והצווים השונים העוסקים בנושא.

יודגש כי הנחיות אלה כלליות בלבד ובכל מקרה, לשון החוק היא המחייבת.

יש לזכור ומודגש  כי חל איסור חמור למכור בשר,עופות, דגים ומוצריהם טרם קבלת הרישיון.

 1. המבנה

 1. שטח מכירת מוצרי הבשר יהיה 25 מ"ר לפחות וזאת עבור כל סוג בשר.דרישת השטח תקבע באופן נפרד לכל עסק ועסק בהתאם לסוג הבשר שיימכר בו והיקפו.

 2. שטח חנות דגים לפחות 30 מ"ר.תוספת שטח נדרשת במקום בו מוצבת בריכה.

 3. מכירת דגים מצוננים/חיים מחייבת עסק/צוות עובדים באופן נפרד ממכירת בשר/עופות.

 4. לפחות רבע משטח העסק יהיה פנויי מכל חפץ וישמש להמתנת קונים בלבד.

 5. קירות העסק יהיו בנויים מחומר יציב (למניעת חדירת מכרסמים).

 6. קירות החנות יכוסו בחרסינה בהירה עד לגובה של 1.80 מ' לפחות,הן הקירות והן התקרה יהיו צבועים,בלי סדקים ובלי פגמים.

 7. כל דלתות וחלונות החנות יצופו ברשת למניעת כניסת זבובים וחרקים.מסך אוויר יופעל בכניסה לעסק.

 8. בעסק תהיה תאורה מספקת להנחת דעתו של ווטרינר המועצה. 

 9. חובת הפעלת מערכת מיזוג אויר כך שהטמפרטורה תהייה עד 20 מעלות חיוביות.

 10. יותקן ברז מים עם צינור גומי באופן שיאפשר שטיפת הקירות והרצפה.שיפוע הרצפה יבנה לכיוון מחסום הרצפה.

 11. יותקנו תעלות ניקוז מים.תעלות הניקוז חייבות להיות נקיות ונטולות ריח.

 12. כיור עבודה יהיה באורך 60 ס"מ, ברוחב 40 ס"מ ובעומק של 30 ס"מ לפחות.יותקנו כיורים נפרדים ובצמוד למדור טיפול בבעלי כנף   

 ולמדור טיפול בבשר בקר.

 1. מעל הכיור יותקן ברז עם מים זורמים חמים וקרים באיכות מי שתייה.

 2. ליד הכיור יותקן מתקן לסבון נוזלי,מתקן למגבות נייר,פח אשפה עם מכסה הנפתח על ידי פדל.

 3. מכירה וטיפול בדגים חיים/מצוננים תתבצע בחנות דגים בלבד.

 4. ביוב העסק יהיה מחובר לבור מפריד שומן,יוצג אישור מתקין מוסמך/אישור פינוי תקופתי. יותקן  מז"ח (מונע זרימה חוזרת) לפי  

      צורך.

 1. מנורות ימוגנו בכיסוי פלסטיק מתאים

 1. בית שימוש לעובדים

 1. בית השימוש לעובדים יותקן בסמוך לעסק. אסור שיהיה קשר ישיר בין בית  השימוש והעסק

 2. בבית השימוש חייב להיות כיור עם מים זורמים חמים וקרים.

 3. בסמוך לכיור יותקן מתקן לסבון נוזלי, מתקן למגבות נייר ופח אשפה.

 4. העובדים יונחו לרחוץ ידיהם בסבון בכל יציאה מהשירותים.


 1.  ציוד וסידורים פנימיים

 1. הציוד בעסק יהיה עשויי ממתכת בלתי מחלידה או כל חומר אחר שאושר לשימוש בתעשיית המזון, שניתן לשטיפה במים, סבון וחיטוי. לא יימצא בעסק ציוד מעץ או ממתכת מחלידה.

 2. יותקנו מדפים מנירוסטה נפרדות לכלי עבודה, מכשירים.

 3. יוגדרו מדורי עבודה נפרדים לטיפול בבעלי כנף ולטיפול במוצרי בקר.המדורים יהיו נפרדים כולל הפרדה:

בכלי עבודה, משטחי עבודה,מכונות טחינה,משקל,מתקני קירור,כיור ברז.


 1. מקררים ומקפיאים

 1. לכל סוג (בשר בקר,עוף,דגים,אחרים) יותקן מקרר/מקפיא נפרד.מתקן הקירור לבשר בקר,עוף,חייב להיות בעל יחידת קירור   

   נפרדת ללא אפשרות לסירקולציה משותפת.

 1. עבור מוצרים מצוננים יותקן מקרר של 0-4 מעלות צלזיוס.

 2. עבור מוצרים קפואים יותקן מקפיא של 18- מעלות צלזיוס.

 3. כל מקרר ומקפיא יצויד במד טמפרטורה שיותקן במקום בולט לעין.

 4. בחדרי הקירור וההקפאה,המדף התחתון יהיה בגובה של 30 ס"מ לפחות מהרצפה.אין להחזיק מוצרי מזון מן החי ישירות על הרצפה.

 5. מדפים לאחסון מוצרי בשר במקררים/מקפיאים יהיו עשויים מחומר בלתי מחליד,ניתן לניקוי וחיטוי .

 6. נפח קיבולם של המקררים/מקפיאים יהיה מתאים לנפח המוצרים מן החי הנמצאים תוך העסק בכל זמן נתון

 1. שולחן המכירה

 1.    השולחן יהיה עשויי ממתכת בלתי מחלידה.

 2. לשולחן המכירה יש להתקין זכוכית (ויטרינה) בגובה של 1.60 מ' לפחות מהרצפה ובאופן שימנע מגע בין הקונים למוצרי גלם.


 1. בול לקיצוץ

 1. על הבול להיות מחומר פלסטי קשיח ניתן להזזה,לניקוי וחיטוי.

 2. לכל מדור יותקן בול עבודה נפרד.


 1. חומרי ניקוי

 1. ירוכזו ויאוחסנו בנפרד מכל מזון.

 2. חובה להשתמש בחומרי ניקוי וחיטוי המאושרים לשימוש בתעשיית המזון ובמכלים בעלי סימון המעיד על תוכנם.חומרי ניקוי יוחזקו בגובה 30 ס"מ לפחות מהרצפה ולא בצמוד למזון.


 1. שלמות וניקיון הכלים הרהיטים

 1. המדפים,השולחנות,המאזניים,הסכינים,הגרזנים,מסורים,הווים,מכונות לחיתוך בשר וכל הרהיטים והכלים יהיו שלמים ונקיים בכל  

   עת.

 1. יש להצמיד לקיר פס מגנטי המשמש לייבוש ואחסון נאות של סכיני העבודה ולסמן בצבע נפרד כלי עבודה לבשר עוף/בקר/דגים.


 1. מסך אויר / וילון PVC מלכודות מעופפים

 1. יש להתקין בכניסה לעסק מסך אויר באופן שתמנע כניסת מעופפים.

 2. חובה להציב מלכודות חשמליות בעסק ללכידת מעופפים.

 3. בכניסה לחדרי קירור/מקפיא יש להתקין וילונות PVC לשמירת שרשרת קירור והפחתת לחות בתוך מקרר/מקפיא בעת פתיחת דלתות.


 1. אשפה

 1. בעסק יהיה ליד כל שולחן עבודה לפחות פח אשפה אחד מחומר פלסטי עם מכסה. פח האשפה יהיה סגור בכל עת. מומלץ שימוש בפח 

   עם פדל.

 1. פחי האשפה,בחלקם הפנימי,יהיו בעלי שקיות ניילון חד פעמיות בעובי המתאים לבל יקרעו.

 2. נוהל פינוי אשפה מהעסק יתואם מול מחלקת  התברואה.


 1. מסור

 1. ניקוי יסודי יבוצע בתום כל פעולת ניסור.

 2. לא יבוצע שימוש למאכל/אחר בנסורת.


 1. העובדים 

העובדים יהיו לבושים בכל עת ב:

 1. חלוק לבן ונקי בעל שרוולים קצרים.

 2. כובע לבן ונקי.

 3. סינר עשוי גומי או חומר אחר שאינו סופג נוזלים והניתן לניקוי שאורכו עד למטה מהברכיים.

 4. לא יעסוק אדם חולה או הסובל מפצעים על ידיו ואצבעותיו או אם ישנה תחבושת על ידיו או אצבעותיו.

 5. לא ישתה ולא יאכל עובד בתחום המכירה/עבודה אלא במקום שיועד לכך מראש. 1. שונות

 1. אסור להחזיק בעסק חפצים או סחורות שאינם שייכים לעסק למכירת מוצרי מזון מן החי או מכשירי/כלי עבודה המשמשים לפעולות 

   יצרניות אסורות כגון: מכונת ואקום,מכונה לעשיית מוצרי נקניק,אחר.

 1. יש לשמור על ניקיון יסודי של העסק,המקררים וסביבת העסק.

 2. חובה לבצע הדברות שוטפות על ידי מדביר מוסמך ולשמור אישורים המעידים על הביצוע.

 3. בעסק יוגדר מקום לתליית בגדי העובדים, יוצבו ארוניות לוקרים לציוד אישי.

 4. לא ישמש העסק כמקום מגורים ולא יהיה לו קשר ישיר למקום שכזה.


 1. בשר טחון

 1. אין לטחון בשר מראש אלא לעיני הלקוח בלבד.

 2. מכונת הטחינה תהייה מצוידת בגוף קירור פנימי בטמפרטורה 0-2 מעלות צלזיוס ותהייה בעלת מד בקרת טמפרטורה.

 3. טחינת הבשר תתבצע על שולחן עבודה ייעודי.

 4. לכל סוג מוצר מן החי (בעלי כנף, בקר),תהייה מכונת טחינה נפרדת.


 1. הטיפול במוצרים מן החי

 1. אין לקבל לעסק מוצרי בשר,עוף,דגים ומוצריהם ללא תעודה וטרינרית ושלא עברו בדיקה ואישור ע"י רופא וטרינר במקומות ייצורם והפצתם מטעם ווטרינר המועצה..

 2. בעסק,במתקני הקירור/ההקפאה או במדוריו אסור להחזיק,למכור או להעביר לאחר מוצרים מן החי שאינם ראויים למאכל אדם ו/או פגי תוקף לשימוש.מוצרים מן החי שאינם ראויים למאכל אדם מכל סיבה שהיא,או שקיים ספק לגבי טיבם ואיכותם.

 3. מוצרי מזון מן החי יוחזקו אך ורק במתקני קירור/הקפאה.


 1. עטיפת מוצרים מן החי

 1.    אסור לעטוף מזון מן החי בחומרי עטיפה משומשים או בעיתונים. 

 2. מותר להשתמש רק בנייר לבן נקי וחדש בלבד או בכל חומר עטיפה אחר המאושר לתעשיית המזון


 1. שמירת עקיבות של מוצרים מן החי

 1. אחסון והצגה למכירה של מוצרים מן החי תתבצע אך ורק אם נשמרת עקיבותם מקור ותפוגה של חומרי הגלם.

 2. בעסק מותרת מכירת מוצרים קפואים/מצוננים אשר נארזו וסומנו מראש על ידי ייצרן בעל רישיון יצרן ועסק כדין.


 1. פעולות יצרניות אסורות

 1.  חל איסור מוחלט על הפשרת המוצרים מן החי/מזון קפואים ומכירתם כמצוננים.

 2. חל איסור על הקפאת מוצרים מן החי מצוננים ומכירתם כקפואים.

 3. חל איסור מוחלט על ביצוע פעולות ייצור ללא רישיון יצרן בתוקף ו/או אי עמידה בהנחיות של משרד בריאות לאטליזים בקטגוריות א', ב1, ב2, ג',  כגון: תיבול, שימוש במרינדה, שימוש בירקות, הקפאת בשר טרי, אריזת בשר טרי באריזות מראש,אריזת בשר בעטיפת וואקום, פירוק האריזה מחדש באריזות משנה עצמיות של מוצרים מן החי קפואים או כל פעולה יצרנית אחרת.

 4. לקבלת מידע נוסף ודרישות לאטליזים לפי קטגוריות יש לפנות לווטרינר המועצה. משרד בריאות מגדיר 4 קטגוריות לאטליזים, כאשר בעתיד קטגוריות ב1' ו- ב'2 יאוחדו לקטגוריה ב'1 . 

להלן: 4 סוגי קטגוריות הקיימים-ינואר 2020  

קטגוריה א' – (אטליז בסיסי) – מכירת בשר ארוז מראש בלבד.

קטגוריה ב'1 – שירות ללקוח לנגד עיניו ולפי בקשתו.

קטגוריה ב'2 – "הכנה למכירה" אריזה מראש.

קטגוריה ג' – ייצור ומכירה במסגרת רישיון יצרן בתוקף. 


 1. מוצרים מן החי פגי תוקף

 1.    מוצרים מן החי כגון בשר,דגים,עופות ומוצריהם כולל תבשילים,סלטים,ממרחים,טרי,מצונן, קפוא לא יאוחסנו בתחום העסק מעבר 

   לתאריך האחרון המומלץ לשימוש בהם,המסומן על גבי אריזתם.

 1. המוצרים יוחזרו לספק בסמוך וטרם פג תוקפם או יושמדו במתקן האשפה ותשמר האריזה המקורית הריקה לצורך זיכוי מול היצרן.

 2. מוצרים מן החי ללא סימני ייצור/פג תוקף,ייחשבו כמוצרים פגי תוקף.


 1.  בשר מופשר (לשעבר מיושן)

 1.   הצגה למכירה והטיפול בבשר מיושן יהיו בהתאם להנחיות משרד הבריאות ל "ייצור, שיווק ומכירה של בשר מיושן".

 2. מכירתו מותרת רק בעסק בעל רישיון עסק למכירת בשר בקר טרי.

 3. הבשר יימכר באריזה קמעונית בלבד.


 1. טיפול בדגים

 1. מוגדר כמחלקה נפרדת עם עובדים נפרדים באם המחלקה הינה חלק ממרכול.

 2. עסק נפרד מאטליז לממכר מוצרי בעלי כנף, מוצרי בשר בקר,שטחו יהיה 30 מ"ר לפחות.

 3. כל ההנחיות הרלוונטיות שנדרשות מאטליז תקפות לפי העניין גם בעסק לממכר דגים.

 4. בעסק לממכר דגים לא קפואים,יוקצה חדר עבודה מיוחד בשטח של 9 מטר רבועים לפחות עבור ניקויי הדגים תוך שימוש בכפפות מגן.

 5. בעסק יהיה מיכל לאיסוף פסולת בגודל מתאים.

 6. ניקויי הדגים יעשה אך ורק על גבי שולחן מנירוסטה הכולל כיור,ברז ושאר הדרישות הנלוות.

 7. בעסק שבו מוכרים דגים חיים,יש להתקין הפרדה פיזית ממשית כך שלא תהיה כל אפשרות למגע של הלקוח עם הדגים החיים..

 8. עובדים הבאים במגע עם הדגים,יעשו זאת עם כפפות ולבוש מתאים למניעת כל אפשרות דקירה על ידי הדג.

 9. חובה להציב באזור מכירת הדגים שלט אזהרה לציבור:

 10. אסור לגעת בדגים שלא נוקו.מגע עם דגים שלא נוקו עלול לגרום לפצעים קשים בידיים בעקבות דקירה.

 11. הדגים ימכרו אך ורק לאחר ניקויי כולל והסרת הסנפירים והזימים.

 12. בריכה לדגים חיים – גודלה,מיקומה והאביזרים הנלווים יקבעו על ידי ווטרינרי המועצה ובאישורו. מחייב תוספת שטח ל 30 מ"ר    

     המינימלי. המים יהיו באיכות מי שתייה, בבריכה לא יהיו דגים שאינם חיים.

 1. דגים ימסרו ללקוח רק לאחר המתתם וניקויים מקשקשים.

 2. דגים שאינם חיים יכוסו בפתיתי קרח,בטמפרטורה שלא תעלה בתוך הדג על 0 מעלות צלזיוס ויוחזקו בכלי נירוסטה במקרר ויטרינה    

     כך, שימנע מגע ישיר של הצרכנים.

 1. בעסק תתוקן מכונה לייצור קרח ממקור מי שתייה כולל מז"ח.

 2. יותקנו תעלות ניקוז מים כולל רשת איסוף.


 1. חוקים והנחיות  עיקריות רלוונטיים

 1. חוק  ההגנה על בריאות הציבור ( מזון) התשע"ו - 2015.  

 2. הנחיות לטיפול וייצור למכירה במקום,של בשר ובשר בעלי כנף, באטליזים או במחלקת אטליז במרכולים (פריטים 4.7ג' –ד', 4.4ב'-ו', לצו רישוי עסקים.(משרד בריאות 8/4/2016 ). 

 3. הנחיות משרד בריאות לטיפול וייצור למכירה של בשר ובשר בעלי כנף באטליז והנחיות בנושא הכנה ומכירה במקום של עוף בגריל. 

 4. הנחיות בנושא "תנאי תברואה נאותים למרכולים" 2008, משרד הבריאות.

 5. הנחיות משרד הבריאות,שירות המזון,ייצור,אחסנה,הובלה ושיווק של בשר בקר מיושן.

 6. חוק רישוי עסקים, תנאים מיוחדים לאטליזים ולחנויות לממכר בשר,תנאים מיוחדים למקומות לממכר דגים.

עסקים במרכזים קהילתיים ובאולמות ספורט

 1. לפני הפעלת עסק במרכז קהילתי,באולם ספורט,יש לבדוק במחלקת רישוי עסקים את הצורך ברישיון עסק לסוג העיסוק והפריט המבוקש. 

 2. בדרך כלל,מספר המושבים המצוי באולם (יותר או פחות מ-500 מושבים),מהווה אינדיקציה לקביעת הגורמים המאשרים בהליך הרישוי. 

 3. הפעילות המתבצעת באולם תיבחן לפי אופייה לשם קביעה האם נדרש להוציא בגינה רישיון עסק או לא נדרש. 

 4. רישוי אולמות ספורט מתחלק לרישוי אולמות אשר מספר המושבים בהם הינו עד 500 מושבים ורישוי אולמות אשר מספר המושבים בהם עולה על 500 מושבים. 

 5. הבדלי הרישוי ביניהם הינו בנותני האישור הנדרשים למתן הרישיון.(בצו רישוי עסקים יש פירוט של גורמי הרישוי).

 6. אולם אימונים ללא קהל עד 500 מושבים,אינו טעון רישוי עסק .אולם אימונים מעל 500 מושבים טעון רישוי עסק. 

 7. אולם המשמש להרקדות ולימוד ריקודים כולל ריקודי עם,אינו טעון רישוי עסק לסוגי פעילויות אלה.

 8. אולם המשמש למשחקי ליגה ומשחקי ספורט בנוכחות קהל,עם תשלום או ללא תשלום,ללא קשר למספר המושבים באולם,טעון רישיון עסק.  

 9. אולם ספורט במוסד חינוכי המשמש את המוסד בלבד,ללא קשר למספר המושבים,אינו טעון רישוי. 

 10.  משחקי ספורט בין תלמידי אותו מוסד חינוכי בו  מצוי אולם הספורט,יחשב כשימוש של המוסד החינוכי באולם ואינו טעון רישוי עסק. 

 11.  פעילות חוגים באותו אולם לא תהיה טעונת רישוי עסק.

 12.  פעילות ספורט חובבנית לצרכי אימונים בלבד,ללא משחקי ליגה וללא נוכחות קהל,אינה טעונה רישוי עסק.

 13.  יש להדגיש כי בנוסף לאמור לעיל,חלים על הפעילויות באולמות וללא כל קשר לרישוי עסקים,כל החוקים,התקנות,ההנחיות,הוראות,חוזרי מנכ"ל וכל הנדרש על פי כל דין וכן הנחיות ודרישות "נותני אישור" וגורמים נוספים כגון : משרדי החינוך,הספורט ומדע,הבריאות,הפנים,הגנת הסביבה,  משרד העבודה והרווחה- מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית.משטרה,כבאות והצלה,פיקוד העורף ועוד.  

מקומות לעריכת משחקים ( משחקים אלקטרוניים)

 1. סעיף 2.ב  לחוק רישוי עסקים מגדיר "משחקים "- משחקים באמצעות מכונות המופעלות באופן מכני או חשמלי או בדרך אחרת וכן משחקי ביליארד,קלפים,קוביות וכיוצא בזה.

 2. בעסק של עריכת משחקים כולל מועדון משחקים,רשאית רשות הרישוי להשתמש בסמכותה לפי חוק זה,באופן קבוע או מזמן לזמן,גם מתוך התחשבות בצרכי הסדר הציבורי,שלום הציבור או טעמים חינוכיים, אף לעניינים אלה :

 1. איסור פתיחת מקום לעריכת משחקים באזורים מסוימים. 

 2. הגבלת מספר הרישיונות באזורים מסוימים. 

 3. איסור סוגים מסוימים של משחקים. 

 4. הגבלת מספר הרישיונות לסוגי משחקים מסוימים. 

 5. הגבלת שעות הכניסה למקום לעריכת משחקים.

 6. הגבלת גיל המותרים בכניסה למקום האמור.

 7. איסור או הגבלה של פעילות נוספת באותם חצרים. 


 1. בכל מקום המשמש כמקום בילוי לילדים ובני נוער עד גיל 18,תיבחן בכפוף לאמור לעיל מתן רישיון עסק בתנאי ששטח המקום לעריכת המשחקים אינו עולה על רבע משטח מקום הבילוי לילדים/נוער. 

 2. לא יותרו עסקי משחקים כולל מועדוני משחקים,בבניין מגורים ובבניין משולב למסחר ומגורים שברובו מכיל דירות מגורים. 

 3. לא יותרו משחקים בעלי אופי של הימור כגון בינגו, פוקר, וכיוצא בזה. 

 4. לא תותר פעילות נוספת בין כתלי העסק. 

 5. מותרת השמעת מוזיקת רקע בלבד בתנאי שאינה נשמעת כלל מחוץ לכותלי העסק.

 6. בעסק ימצא דרך קבע,אדם האחראי על קיום תנאי הרישיון. 

 7. בבית מלון ניתן להוציא רישיון עסק בכל מבנה,בתנאי שמועדון המשחקים אינו פונה לחזית הרחוב. 

 8. בקניון (כהגדרתו בצו רישוי עסקים) לא יותר מרישיון אחד ובתנאי שלקניון יש חברת ניהול פעילה.תשתיות להקמת בית אוכל ואולמות שמחות

 1. התשתיות הנדרשות להפעלת בית אוכל,נועדו לאפשר את הפעלת העסק בתנאי תברואה נאותים ,לשמור על בריאות הציבור ובטיחותו ולמנוע הפרעות,מטרדים ומפגעים סביבתיים.

 2. בצו רישוי עסקים מוגדר 'בית אוכל' - מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו למעט ייצור מזון. 

 3. בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), תשמ"ג-1983,נקבע בין השאר מהו המזון המותר להכנה ומכירה בעסק,מהם השטחים המינימליים הנדרשים להפעלת העסק ,תנאי תברואה, מתקנים, תשתיות, אמצעים, ציוד, אוורור, תחזוקה ועוד. 

 4. התשתיות נקבעות על ידי משרד הבריאות בהתאם לסוג העסק המבוקש ולכן חשוב לבדוק מולם את הנושא עוד טרם פתיחת העסק.  

 5. המגמה היא לתכנן את תשתיות בתי האוכל באופן מודולרי ולקבוע את מספר המדורים וגודלם על פי העיסוק המבוקש ומספר הסועדים הצפוי.


 1. לדוגמא: עסק המבקש להכין מאכלי בשר מבשר גולמי,יידרש לתכנן מדור בשר.עסק המבקש להכין גם דגים,יידרש לתכנן בנוסף מדור דגים.עסק המבקש גם לאפות דברי מאפה,יידרש לתכנן מדור אפייה ועוד .

 2. להלן  באופן כללי,פירוט שטחי המינימום  לתפעול עסק כאמור,בהתאם לסוג בית האוכל, תוספת שטח נדרשת על פי מספר מקומות הישיבה.  קביעת השטחים הסופיים  נתון לשיקול דעת משרד הבריאות ורשות הרישוי בכפוף לאשור גורם מקצועי רלוונטי. כמו כן, יש פירוט לסוג המזון המותר להכנה ולמכירה במקום.(פירוט ראו בתקנות כמפורט בסעיף 3 לעיל ) .  


סוג העסק

שטח מינימלי

פירוט השטחים וסוג המזון המותר להכנה ומכירה ( לחלק מהעסקים)

אולם שמחות

פריט 7.9

ע"פ

היקף הפעילות

שטח המטבח הוא 20% מהשטח הכללי של האולם.

מחסן הוא 12% מהשטח הכללי של האולם

חדר אוכל וחדרי שירותים ביחד הם 68% מהשטח הכללי של האולם.

נדרש חדרי הלבשה לעובדים, כנקבע בתקנות. 

מסעדה


פריט 4.2 ב'

55 מ"ר

מטבח- 12 מ"ר, מחסן – 8 מ"ר,אולם ישיבה וחדרי שירותים (כולל מבוא לשירותים)- 35 מ"ר. סה"כ 55 מ".

במסעדה שבה מעל 30 מקומות ישיבה: 

1. יוספו למטבח ולמחסן 0.40 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף.

2. יוספו לחדר אוכל 1.0 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף.

הדגשים מיוחדים:

דרישה לתוספת שטח תיקבע בהתאם למפורט בפרשה טכנית.

במסעדה מותר להכין ולמכור ארוחות מבושלות. 

בית אוכל להכנת אנטרקוט, בשר אחר, על הפלנצ'ה

פריט 4.2 א'

55 מ"ר

תנאים והדגשים בדומה לתנאים של מסעדה

בית קפה 


פריט 4.2 ב'

45 מ"ר

מטבח- 10 מ"ר, מחסן- 6 מ"ר,אולם ישיבה וחדרי שירותים (כולל מבוא לשירותים)- 29 מ"ר. סה"כ 45 מ"ר.

הדגשים מיוחדים:

בבית קפה שבו מעל 30 מקומות ישיבה: 

1. יוספו למטבח ולמחסן 0.30 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף.

2. יוספו לחדר אוכל 0.50 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף.

בבית קפה מותר:

להכין ולמכור משקאות חמים,כריכים מכל סוג,חביתות או סלטים ותבשילים שאינם מכילים מזון מן החי לשם צריכה במקום.

למכור עוגות,ממתקים, גלידות או משקאות קרים בתנאי שהמוצרים נקנו ממקור בעל רישיון לפי חוק רישוי עסקים.

בבית קפה אסור: להכין,להחזיק או למכור מאכלים המכילים מזון מן החי לרבות דגים,בשר עוף למעט נקניק או נקניקיות.

בית אוכל להכנה והגשת חומוס, פול סלטים

פריט 4.2 ב'

45 מ"ר

מטבח- 10 מ"ר,מחסן -6 מ"ר, אולם ישיבה וחדרי שירותים- 29 מ"ר (כולל מבוא לשירותים).סה"כ- 45 מ"ר

בית אוכל לאפיה ולהגשת בורקס


פריט 4.2 ב'

39 מ"ר

מטבח- 10 מ"ר, מחסן – 6 מ"ר

חדר אוכל וחדרי שירותים – 23 מ"ר (כולל מבוא לשירותים). סה"כ 39 מ"ר

הערות ודגשים: 

1. מותר לאפות בורקסים קפואים ולמכור בורקס לשם צריכה במקום או מחוץ לעסק,בורקס  קפוא יסופק מיצרן מזון בעל רישיון יצרן בתוקף.

2. אסור להכין, להחזיק,או למכור מאכלים המכילים בשר,עוף או דגים למעט נקניק ונקניקיות.

3. במזנון בורקס שבו מכינים דברי מזון נוספים,ייקבעו שטחים נוספים בהתאם לפעילות בעסק.

פיצרייה  או פיצרייה  עם משלוחים


פריט 4.2 ב'

39 מ"ר

מטבח- 10 מ"ר, מחסן- 6 מ"ר, אולם ישיבה וחדרי שירותים (כולל מבוא לשירותים )- 23 מ"ר. סה"כ -39 מ"ר.

הדגשים מיוחדים:

 1. מותר להכין ולמכור פיצה לשם צריכה במקום או מחוץ למקום 2

 2. אסור להכין,להחזיק או למכור מאכלים המכילים בשר מן החי לרבות דגים, בשר ועוף,למעט שימורי דגים,נקניק ונקניקיות.

           בפיצריה שבה מעל 30 מקומות ישיבה: 

 1. יתווספו למטבח ולמחסן 0.30 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף.

 2. יתווספו לחדר אוכל 0.50 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף.

 3. מעל שלושה קטנועים למשלוחי פיצה,יש לקבל אישור מחלקת הנדסה,כמו כן יש להקצות חניה תפעולית לקטנועי המשלוחים.

מזנון,  בית אוכל אחר לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כגון : פאב, בר, מסבאה. 


פריט 4.2 ב'

35 מ"ר

מטבח- 8 מ"ר, מחסן- 4 מ"ר,חדר אוכל והשירותים (כולל מבוא לשירותים)- 23 מ"ר. סה"כ 35 מ"ר.

הדגשים מיוחדים:

במזנון שבו מעל 30 מקומות ישיבה: 

1. יוספו למטבח ולמחסן 0.30 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף.

2. יוספו לחדר אוכל 0.50 מ"ר לכל מקום ישיבה נוסף


במזנון מותר:

להכין ולהגיש משקאות חמים,כריכים,מרקים מכל סוג,חביתות או סלטים לצריכה במקום.

למכור עוגות,ממתקים,גלידות או משקאות קרים בתנאי שמוצרים נקנו ממקור בעל רישיון לפי חוק רישוי עסקים.

במזנון אסור:

להכין תבשילים,להחזיק או למכור מאכלים המכילים מזון מן החי לרבות דגים, בשר ועוף למעט נקניק או נקניקיות.

פאב או בר או מסבאה, או דאנס בר עם הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום.

פריט 4.8

35 מ"ר

מחסן משקאות- 4 מ"ר, אולם ישיבה וחדרי שירותים (כולל מבוא לשירותים)- 31  מ"ר. סה"כ 35 מ"ר.

הדגשים מיוחדים:

בעסק מותר להגיש משקאות קלים ומשכרים.

בפאב שבו מתקיים  גם הכנת מזון ,יקבעו השטחים הנוספים של המטבח והמחסן מתוך כלל השטח בהתאם לפעילות המתבצעת בעסק.

בית אוכל להגשת גלידה מוכנה ממקור מאושר. פריט 4.2 ב'

35 מ"ר

מטבח- 10 מ"ר, מחסן – 6 מ"ר

חדר אוכל וחדרי שירותים – 23 מ"ר (כולל מבוא לשירותים).סה"כ 39 מ"ר


בית אוכל להכנה ולהגשת סביח

פריט 4.2 ב'

35 מ"ר

מטבח- 8 מ"ר, מחסן 4 מ"ר, חדר אוכל ושירותים- 23 מ"ר (כולל מבוא לשירותים).סה"כ 35 מ"ר.

בית אוכל לפלאפל


פריט 4.2 ב'

31 מ"ר

מטבח- 10 מ"ר,מחסן- 6 מ"ר,חדר אוכל ושירותים- 15 מ"ר (כולל מבוא לשירותים). 

סה"כ 31 מ"ר.

הדגשים מיוחדים:

1. במקום מותר להכין ולטגן פלאפל,להכין תוספות לפלאפל מירקות לא מבושלים,טריים לשם צריכה במקום.

2. אסור להכין ולהחזיק או להגיש מאכלים מן החי לרבות דגים,בשר ועוף.

3.במקום אסורה המכירה בשירות עצמי.

בית אוכל להכנה ומכירת מזון מחוץ למקום הכנתו- TAKE AWAY משלוחים


פריט 4.2 ג'

בהתאם לסוג ואופי הפעילות

שטח העסק ייקבע בהתאם לפעילות בו בכפוף ל"פרשה טכנית"

שטח אולם מכירה לא יפתח מ- 15 מ"ר.

הדגשים מיוחדים:

1. המכירה בקמעונות בלבד.

2. העסק יעמוד בדרישות לבית אוכל על פי תקנות רישוי עסקים- תנאים התברואיים נאותים לבתי אוכל 1983.

3. יש להגיש לאישור משרד הבריאות בנוסף לתכנית העסק גם "פרשה טכנית" מפורטת הכוללת את תהליכי הכנת המזון ואחזקתם טרם המכירה (קירור, חימום ועוד).
חיוני לוודא שהנכס המיועד לעסק מאפשר את קיום התשתיות הדרושות לסוג העסק המבוקש.

בנוסף למידע הכללי כאמור לעיל,חלים על העסק כל החוקים,התקנות,חוקי העזר,מפרטים,הנחיות ודרישות כל גורמי הרישוי ועל פי כל דין. 

בית אבות, מוסד סיעודי, דיור מוגן

 

 1. "בית אבות"  -  הינו עסק טעון רישוי על פי פריט 7.1  ג'  לצו רישוי עסקים.

 2. "מוסד סיעודי"-   אינו טעון רישוי עסק.

 3. "דיור מוגן"  - אינו טעון רישוי עסק. 

 1. "בית אבות" מוגדר בצו רישוי עסקים - מקום המשמש, או הנועד לשמש כולו או בחלקו, מקום מגורים לזקנים, שהגיעו לגיל הפרישה כמשמעותו בחוק גיל פרישה,התשס"ד-2004 כשהם מחוץ למשפחתם, למעט מוסד רפואי כמשמעתו בסעיף 25 לפקודת בריאות העם.

 2. המגורים בבית אבות,הינם בחדר או במערכת חדרים שאינם יחידות דיור עצמאיות וכל השירותים מסופקים לקשישים באמצעות בית האבות.  

 3. רישיון לבית אבות הינו מורכב ויכול להכיל מספר פריטי רישוי בהתאם לפעילות במקום.

 4. פריטי ודרישות רישוי אפשריים הינם לחדרי אוכל, מטבח,מסעדה,בית אוכל,בריכת שחיה,מכון כושר,מכבסה,מספרה,מסג',פדיקור,חניון  ועוד. 

 5. לכל אותם פריטי רישוי נדרש בין השאר אישורים של נותני אישור כגון : כבאות והצלה,משרד הבריאות,משרד הגנת הסביבה,משרד העבודה,נגישות ועוד. 

 6. חשוב מאד לכלול בבקשה לרישיון עסק את כל הפעילויות המתוכננות בבית האבות על מנת שמחלקת רישוי עסקים  תקבע ותסווג את פריטי הרישוי הנדרשים ברישיון העסק ואת ההנחיות והדרישות. 

 7. מוסד סיעודי -מוגדר כמוסד רפואי/בית חולים, וכאמור אינו טעון רישוי עסק ,אולם עליו לעמוד בין השאר גם בנדרש ב'פקודת בריאות העם' ועל פי כל דין.

 8. דיור מוגן - מוגדר בחוק הדיור המוגן  כמקבץ דירות המיועד למגורי דיירים,הבנוי במבנה אחד או בכמה מבנים סמוכים,שבו מוצעים לדיירים,תמורת תשלום מצדם,שירותים נוסף על שירותי אחזקה,ניקיון או שמירה. 

 9. דייר מוגדר הינו  מי שמלאו לו שישים שנים ומתגורר בדירה בבית דיור מוגן וכן בן זוגו המתגורר עמו בדירה. 

 10. לפיכך,ההבדל המהותי בין בית אבות לבין דיור מוגן הינו יכולת ניהול חיים עצמאיים בדיור מוגן כאשר בכל דירה ניתן  לנהל משק בית עצמאי ובהבדל הגילאים להם מיועד המוסד. 

 11. בנוסף לעמידה בכל דרישות החוק והתקנות ועל פי כל דין, דיור מוגן  צריך גם 'רישיון הפעלה' מטעם הממונה על בתי דיור מוגן  במשרד הרווחה והשירותים החברתיים. בתי מלון, פנסיון, אכסניה, מתקני אכסון ואירוח תיירותי

 1. בנוסף לדרישות נותני האישור כגון: משטרה,כבאות והצלה,משרד הבריאות,משרד העבודה,הגנת הסביבה ורשות הרישוי,תכנון המתקנים הפיזיים מחייב עמידה גם בתקנים והדרישות של משרד התיירות. 

 2. חשוב מאד לפנות למשרד התיירות לקבלת מידע דרישות והנחיות מטעמם לסוג העסק המבוקש. 

 3. ככלל, הקמת והפעלת עסק ,מחייב בין השאר עמידה בחוק שוויון בעלי מוגבלויות,נגישות,גישה נוחה לאורחים,אי קיום מפגעים סביבתיים ואקוסטיים,הסדרי תנועה וחניה,תקנים פיזיים,הנחיות פיקוד העורף וכל החוקים והתקנות ועל פי כל דין. 

 4. מומלץ לפני הקמת עסק כאמור,לפנות למחלקת רישוי עסקים לקבלת מידע,הנחיות ודרישות. 


חניונים

 1. חניון שאינו ציבורי,שלא גובים תשלום על החניה בחניון ואשר אינו פתוח לקהל הרחב,אינו טעון רישיון עסק.על חניון מסוג זה חלים דרישות והנחיות על פי כל דין. 

 2. על כל חניון טעון רישוי חלים הנחיות ודרישות כגון: עיצוב,תשתיות,סימון מקומות החניה כולל לנכים,מבנה כניסה ושער,שילוט,תאורה,מתקני עזר,בטיחות,אחזקה,סדר וניקיון,נגישות ,דרישות משטרה,כבאות והצלה, הגנת הסביבה הסדרי תנועה,תמרור ועוד ועל פי כל דין. 

 3. חניונים תת-קרקעיים,יידרשו להתקין מערכת אוורור מאולץ הכוללת בין השאר מערכות מאווררים,מפוחים,גלאים למזהמי אוויר,תעלות הולכת אוויר מזוהם ועמידה בתקני איכות אוויר ורעש ודרישות גורמי רישוי השונים.

 4. מומלץ לפנות למחלקת הנדסה/ועדה מקומית לתכנון ובניה,לצורך קבלת ההנחיות והדרישות המקדמיות . 


מרכול

 1. יש להבדיל בין מרכול שאין בו טיפול במזון ומשלוחים - פריט רישוי 4.7. ב' לבין מרכול שיש בו טיפול במזון כולל משלוחי מזון- פריט רישוי 4.7  ד'.

 2. לאטליז הפועל במרכול נדרש פריט רישוי נוסף- 4.7 ג'.לאטליז נדרש אישור משרדי החקלאות והבריאות ותוקף הרישיון - שנה.

 3. טיפול במזון מוגדר בין השאר בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון) תשס"ט – 2009 כחיתוך,פריסה,פירוק,טחינה,ערבוב,תיבול,הפשרה,אפייה,חימום,סחיטה,שטיפה,אריזה מחדש,או כל פעולה אחרת המשנה את המצב הפיזי או הכימי של המזון.

 4. מזון מוגדר בין השאר בפקודת בריאות העם,בפקודת בריאות הציבור(מזון) ובחוק הגנה על בריאות הציבור( מזון). 

 5. למרכול נדרש אישורי משרד הבריאות,כבאות והצלה (מסלול  תצהיר עד 300 מ"ר) ועוד.

 6. לכל מחלקה במרכול (אטליז, דגים, מאפה,מעדנייה,פיצוחים,תבלינים ועוד) יש דרישות והנחיות שונות ונדרש תכנון ואמצעים שונים. 

 7. שטח המחסן יהיה לפחות 20% או 30% משטח המכירה (בהתאם לשטח הכולל של המרכול) וכן נדרש שטח תפעולי לוגיסטי.

 8. נדרש תאי שירותים כולל נגישים,לקהל הלקוחות.

 9. נדרש תכנון של יועץ תנועה וחניה כולל  חניה נגישה,הסדרי ושעות פריקה וטעינת סחורות. 

 10. נדרש שטח להחזרות ומוצרים שחוזרים לספקים בנפרד משטח אחסון המזון. 

 11. נדרשים פתרונות למניעת רעש ממערכות המרכול ומניעת ריחות ומפגעים.

 12. בנוסף,קיום כל הדינים,החוקים,התקנות,מפרטים,הנחיות ודרישות גורמי הרישוי,רשות הרישוי.

 13. מומלץ לפנות למחלקת רישוי עסקים למידע מוקדם ולקבלת כל ההנחיות והדרישות.

מתקני משחקים  מתנפחים

 1. הפעלת אתר קבוע למתקני משחקים מתנפחים,מחייב רישיון עסק על פי פריט  7.10 א'- מתקני שעשועים.

 2. מפעיל אתר נייד למתקני משחק מתנפחים,אינו נדרש לרישיון עסק. 

 3. ללא קשר לרישיון העסק,על כל עסק כאמור או אתר שבו מפעילים מתקנים מתנפחים,לעמוד בנדרש בחוק,תקנות,תקנים,דרישות והנחיות בנושאי בטיחות,אישור מהנדס בטיחות,חוזרי מנכ"ל והנחיות משרד החינוך,הנחיות ודרישות משרד הספורט והתרבות, משטרה,כבאות והצלה,ביטוח התואם את הפעילות באתר,תעודת מפעיל ועוד ועל פי כל דין.

 4. יש סוגי מתקנים מתנפחים שחל איסור שימוש בהם כולל במערכת החינוך. 

 5. יש לבדוק במחלקת רישוי עסקים את הצורך בקבלת רישיון עסק לפעילות כאמור. 

בריכת שחיה

 1. בריכת שחיה, פריט 7.4א', מוגדרת בצו רישוי עסקים. 

 2. במסגרת הליך הרישוי יידרש  בין השאר,אישור כבאות והצלה,משרד הבריאות,משטרה,תכנון ובניה,יחידה לאיכות הסביבה בעניין חומרים מסוכנים ומניעת מטרדים,אשורי בטיחות בתוקף מידי שנה .

 3. תקופת הרישיון לבריכת שחיה הינה 5 שנים, גם אם הבריכה פתוחה בעונת הרחצה בלבד.רשות הרישוי או גורם הרישוי,רשאים לדרוש אישורים עדכניים לקראת כל עונת רחצה. 

 4. בריכת שחיה המיועדת לשימוש דיירי הבניין בלבד,שאינה פתוחה לקהל הרחב,לא נגבים בה דמי כניסה ואינה מוחזקת על ידי גוף כל שהוא למטרת רווח,אינה טעונה רישיון עסק.עם זאת על הבריכה לעמוד בכל דרישות בטיחות,תברואה,בריאות ועל פי כל דין. 

 5. כאשר חלק מהמבנים המצויים במתחם הבריכה אינם עומדים בדיני תכנון ובניה,עלול הדבר להשפיע על מתן רישיון העסק לבריכה במידה ומבנים אלה משרתים את הבריכה ויש לבדוק זאת מול גורמי ההנדסה ברשות. 

 6. בריכה בין פרטית ובין ציבורית המשמשת לטיפולים הידרותרפיים,טעונה רישיון עסק. 

 7. רישיון עסק לעריכת אירוע בבריכת שחיה תלוי בסוג האירוע,במספר האנשים האמורים להשתתף באירוע,באם קיים בית אוכל שבמסגרתו מתקיים אירוע,האם האירוע כולל מופעים,ריקודים,השמעת מוזיקה,דוכני מזון וכדומה.יש לפנות ולבדוק במחלקת רישוי עסקים הצורך להוצאת רישיון עסק לאירוע המבוקש וקבלת הנחיות ודרישות בהתאם.  

 8. קיום אירועים במתחם הבריכה כגון חתונה,שמחה וכדומה,מחייב הוצאת רישיון עסק ל"גן אירועים" פריט 7.9 ,דבר המחייב בין השאר הקמת תשתיות מתאימים כגון מטבח,נגישות ועוד. 

 9. בכל זמן  קיום אירועים ומופעים במתחם הבריכה,גם אם לא כלולה אפשרות שחייה בזמן המופע/אירוע,תחשב הבריכה כפעילה ולפיכך כל צוות ההפעלה הקבוע של הבריכה כגון : מציל,עזרה ראשונה,מפעיל בריכה ועוד,יהיו נוכחים בשטח הבריכה. 

 10. הוצאת רישיון עסק לאירוע או המופע,הינה חובה ואינו קשור לחובת הרישוי של הבריכה.

 11. על פי הפסיקה,לג'קוזי המהווה חלק בלתי נפרד מבריכה הטעונה רישיון עסק,לא נדרש רישיון עסק נפרד.

 12. לג'קוזי המופעל בפני עצמו כגון המצוי במתחם ספא ומשרת מספר רב של אנשים,יידרש רישיון עסק נפרד בגין הפעלתו על פי פריט 7.4 ג' .

 13. מומלץ לברר במחלקת רישוי עסקים,על פי מיקום,מהות וסוג הפעילות של הג'קוזי,את הצורך בהוצאת רישיון  עסק. מפרט אחיד מפורט של מועצה מקומית ריינה

מדיניות הרשות   

דרישות פרטניות מעסקים
 

תוכן עניינים    


נושא                                                                                                 עמוד

                                 קישורים למשרדי ממשלה וגורמי רישוי....................................................


                                 קבוצה 1- בריאות,רוקחות,קוסמטיקה......................................................


                                 קבוצה 2- דלק ואנרגיה...........................................................................


                                 קבוצה 3- חקלאות,בעלי חיים...................................................................


                                קבוצה 4- מזון.......................................................................................


                                קבוצה 5- מים ופסולת............................................................................


                                קבוצה 6- מסחר ושונות...........................................................................


                                קבוצה 7- עינוג ציבורי,נופש וספורט..........................................................


                                קבוצה 8-רכב ותעבורה...........................................................................


                                קבוצה 9- שירותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת....................................


                                קבוצה 10- תעשייה,מלאכה,כימיה ומחצבים..............................................

כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן בנוסף וחלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט האחיד של "נותני האישור" המפורסם מעת לעת על ידי משרד הפנים ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לעמידה בנדרש בחוקים, בחוקי העזר ובתקנות ועל פי כל דין ובכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסק, המופיעות במסמך "דרישות כלליות מעסקים".להלן דרישות והנחיות של המועצה לסוגי העסקים השכיחים ברחבי המועצה המקומית רינה לפי קבוצות ופריטי רישוי כמפורט בצו רישוי עסקים( עסקים טעוני רישוי) תשע"ג -2013.

לסוגי עסקים אחרים שאינם מופיעים במסמך זה,יש לפנות למחלקת רישוי עסקים במועצה לבירור ההנחיות והדרישות ככל שיהיו. 


מצאנו לנכון להוסיף לחלק מפריטי הרישוי, הפניות, הבהרות והסברים חשובים כולל לצורך או לפטור מרישיון עסק לעיסוקים הקשורים לאותם פריטים. 


אנו שבים ומזכירים כי יש לבדוק טרם הקמת העסק את ייעוד הנכס לשימוש המבוקש ולוודא שאין חריגות בניה.מומלץ לבדוק במחלקת רישוי עסקים אם ניתן לנהל בנכס ובמקום את העסק המבוקש מבחינת הגודל והתשתיות. למסמך זה,מצורפים קישורים למשרדים ממשלתיים ,רשויות/נותני אישור ולאתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, לצורך עיון/לימוד/עדכניות דרישותיהם ככל שהם מופיעים במפרטים שבהמשך כנותני אישור חיצוניים, זאת בנוסף למופיע לגביהם בתוכן המפרט .


כמו כן,מצאנו לנכון לאפשר לנוחיותכם קישורים ,לחוק רישוי עסקים, תקנות רישוי עסקים ,צו רישוי עסקים ולפרסום משרד הפנים לגבי יישום הרפורמה ברישוי עסקים ברשויות המקומיות .קישורים למשרדי ממשלה, כבאות,שוויון זכויות,נגישות -מפרטים אחידים


משרד הפנים/ממשל זמין - https://www.gov.il/he/Departments/General/specifications

משרד להגנת הסביבה - http://www.sviva.gov.il/subjectsEnv/BusinessLicensingIndustry/Pages/default.aspx

משטרת ישראל - https://www.gov.il/he/departments/general/police_business_licensing

משרד העבודה והרווחה - https://employment.molsa.gov.il/Employment/SafetyAndHealth/BusinessLicensing/Pages/BusinessLicensing.aspx

משרד החקלאות ופיתוח הספר - https://www.moag.gov.il/Vet/hukim/Business_Licensing/Pages/default.aspx

משרד הבריאות - https://www.health.gov.il/Subjects/Environmental_Health/business/Pages/default.aspx

הרשות הארצית לכבאות והצלה - https://www.gov.il/he/departments/guides/guidelines_citizen

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות , משרד המשפטים - נגישות - 

https://www.gov.il/he/departments/topics/accessibility_information_for_professionals

חוק רישוי עסקים - https://www.nevo.co.il/law_html/law01/p212m1_001.htm

תקנות רישוי עסקים - https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/p212m1_033.htm#Seif54

צו רישוי עסקים - https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/500_849.htm

משרד הפנים - מדריך יישומי להטמעת הרפורמה - 

https://www.mifam.co.il/html5/arcLookup.taf?_function=details&_ID=13377&did=2033&G=9767&SM=קבוצה 1

בריאות, רוקחות, קוסמטיקה 1.1- בית מרקחת


א. נותני האישור:- משטרה, משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד. ב. דרישות המועצה :- 


 1. בעל העסק יאסוף ויחזיר פסולת תרופות אשר פג תוקפן ופסולת חומרים מסוכנים,לספק/יצרן או יפנה פסולת זו באמצעות קבלן מורשה ,לאתר מאושר על פי חוק. בעל העסק ישמור בעסק למשך שלוש שנים לפחות את אישורי פינוי הפסולת ואת אישורי הקליטה והקבלה באתר המאושר. 


 1. תשומת ליבכם כי תקנות הרוקחים (תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות) התשמ"ב-1982,קובעות בין השאר את השטחים המינימליים הנדרשים לבית מרקחת כגון: חדר קבלת קהל, מעבדה, מחסן, ייעוץ רוקחי, שירותים ועוד.

 2. חשוב לבדוק בתקנות מהו השטח המינימלי הכולל הנדרש לניהול העסק.

 3. בית מרקחת הפועל בקופת חולים או בבית חולים,אינו טעון רישיון עסק.

 4. רישיון לניהול בית מרקחת יכלול גם רישיון למכירת מוצרים הכלולים ברשימה מפורטת בסעיף 32 לתקנות הרוקחים 

(תנאי פתיחה וניהול של בתי מרקחת וחדרי תרופות)תשמ"ב  1982, למשל: תכשירי מזון לתינוקות, תכשירי מזון רפואי,תמרוקים,

תכשירי הדברה ועוד וכן מוצרים כמפורט בנוהלי אגף הרוקחות במשרד הבריאות.
יובהר כי הרישיון מחייב החזקת תכשירים רפואיים ומאפשר גם החזקת המוצרים האחרים האמורים, כאמור לעיל.

 1.  יינקטו כל האמצעים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. 1.2 תמרוקים


1.2 א' ייצורם


א. נותני אישור:- משרד להגנת הסביבה, משרד העבודה (לידיעה), משרד הבריאות,כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד 

    (למועד כתיבת מסמך זה).


 1. המשרד להגנת הסביבה פרסם מטעמו תנאי מסגרת ותנאים מוקדמים למתן אישורו, הכוללים בין השאר הנחיות לאיסוף וטיפול 

בשפכים לסוגיהם, ניטור ודיגום שפכים, תמלחות, מניעת זיהום קרקע ומים ונגר עילי,איטום משטחי תפעול למניעת חלחול, אחסון חומרים מסוכנים, תשתיות נדרשות, איכות אוויר, ריחות, רעש , מתקני ייצור אנרגיה ודלקים לסוגיהם, ארובות, איסוף ופינוי פסולת כולל פסולת מסוכנת, מניעת מזיקים, אסבסט ועוד. דרישות והנחיות המשרד להגנת הסביבה יינתנו לעסק בזמן טיפול המשרד בבקשה לרישיון ובהתאם לסוגי הפעילויות. יש לפנות למשרד להגנת הסביבה לבירור תנאיו ודרישותיו העדכניות. 


2.  משרד העבודה ובהתאם למהות ואופי הפעילות בעסק,ייתן את הנחיותיו ודרישותיו בעת טיפולו בבקשה לרישיון העסק.


 1. בנוסף לנדרש על פי כל דין ועל פי פקודת הרוקחות( תמרוקים), התשע"ג 2013,יידרש אישור נפרד של משרד הבריאות לכל מוצר 

       המיוצר בעסק, דוחות בטיחות, אישורי מעבדה ופיקוח, הבטחת איכות ועוד. 


 1. תשומת ליבכם לעניין זה, כי בפקודת הרוקחות מפורטים כימיקלים מסוכנים במיוחד,עליהם נעשה פיקוח מוקפד אף יותר,רעלים 

רפואיים, חומרי גלם פעילים ועוד.


5.  רשות כבאות והצלה מפרסמים מעת לעת את דרישותיהם והנחיותיהם לעניין זה.יש לפנות אליהם לעדכניות הדרישות.  


6. לגבי אחסון המוצרים המיוצרים,ראו את ההנחיות והדרישות המפורטות בפריט 1.2 ב'. 
ב. דרישות המועצה :-


 1. תשומת ליבכם כי לעסק כאמור יש דרישות והנחיות בחוק ובתקנות ושל נותני האישור לגבי המבנה, רצפה, תקרות, חלונות, 

אמצעי הגנה למניעת חדירת בעלי חיים, אוורור,תאורה, שפכים, פסולת, ריהוט, ציוד, שירותים, מקלחת, כישורי והסמכת העובדים ועוד. מומלץ מאד לבדוק וללמוד את כלל ההוראות והדרישות לפני תחילת הליכי הרישוי. 


 1. על פי סוגי וכמויות החומרים בעסק, המוגדרים כחומרים מסוכנים, ייקבע בהליך הרישוי על ידי היחידה האזורית לאיכות הסביבה  'הרי נצרת'/המשרד להגנת הסביבה, הצורך בקבלת היתר רעלים מאת המשרד להגנת הסביבה וכן הצורך בהכנת " תיק מפעל" בהתאם לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשל"ג- 1993.

 2. כל פסולת המוגדרת כחומר מסוכן, תפונה לאתר מורשה על פי חוק ובהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים ( סילוק פסולת חומרים מסוכנים) תשנ"א- 1990. העתקים של תעודות המשלוח ופינוי הפסולת והחומר המסוכן ישמרו בעסק למשך 3 שנים לפחות ויוצגו ליחידה האזורית לאיכות הסביבה.
   

 3. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק.על פי דרישה של היחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת', יוכן ויוגש על ידי /מטעם העסק חו"ד/דו"ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים,מפוחים,מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק.

 4. יינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישת היחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת' יקים העסק מנדפים, מסננים מתאימים וארובה אל הגג העליון ביותר של מבנה העסק, על פי תכנית שתוגש לאישור המחלקה. 

תשומת לב - כי להקמת ארובה חיצונית למבנה, נדרש היתר בנייה כחוק. 

 1.  יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק כולל פסולת מסוכנת.

 2. תאגיד המים והביוב 'הרי נצרת' יקבע הנחיות ודרישות בנושא פינוי וטיפול בשפכי העסק.


 1. מחלקת ההנדסה,תקבע את הסדרי התנועה והחניה הנדרשים לפעילות העסק.  1.2  ב'   תמרוקים - אחסונם -שמירתם שלא במסגרת הליך ייצור ושלא לצורך מכירה קמעונית במקום


א. נותני אישור:- משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד(למועד כתיבת מסמך זה).ב. דרישות המועצה:-


 1. חלק מהמוצרים המוגדרים כתמרוקים בפקודת הרוקחים/תקנות,מכילים חומרים מסוכנים וחומרים פעילים שעלול להיות להם 

השלכות סביבתיות ובריאותיות. לפיכך לא יאושר עסק לאחסון תמרוקים בבניין המשמש למגורים. 

   

     2. התשתיות, המתקנים, השטחים והאמצעים לניהול עסק כאמור, נקבעים בהליך הרישוי על ידי משרד הבריאות בהתאם למהות 

         והיקף הפעילות. בכל מקרה, נקבע כי השטח המינימלי של מחסן העסק לא יקטן מ-15 מ"ר.  

         תשומת ליבכם לנוהלי משרד הבריאות העדכניים לעניין זה. 

    

     3. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. 1.3 תכשירים, כהגדרתם בפקודת הרוקחים וציוד רפואי1.3 א' - ייצורם, למעט הרכבת ציוד רפואי


 1. נותני אישור:- משרד להגנת הסביבה, משטרה,משרד העבודה (לידיעה), משרד הבריאות,כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה).


 1. תכשיר מוגדר בין השאר בפקודת הרוקחים ( נוסח חדש),התשמנ"א-1981.


 1. בחוק ציוד רפואי התשע"ב -2012 הוגדר בין השאר המונח "ציוד רפואי ".


 1. על העסק חלות בין השאר גם תקנות הרוקחים ( תנאי ייצור נאותים לתכשירים), התשס"ט- 2008. 


 1. המשרד להגנת הסביבה ייתן במסגרת טיפולו בבקשה לרישיון,על פי הצורך והעניין, תנאים ודרישות והנחיות לאיסוף וטיפול בשפכים לסוגיהם, ניטור ודיגום שפכים, תמלחות, מניעת זיהום קרקע ומים ונגר עילי,איטום משטחי תפעול למניעת חלחול, אחסון חומרים מסוכנים,תשתיות נדרשות, איכות אוויר, ריחות, רעש, מתקני ייצור אנרגיה ודלקים לסוגיהם, ארובות,איסוף ופינוי פסולת כולל פסולת מסוכנת, מניעת מזיקים, אסבסט ועוד. 

 2. דרישות והנחיות המשרד להגנת הסביבה יינתנו לעסק בזמן טיפול המשרד בבקשה לרישיון ובהתאם לסוגי הפעילויות.יש לפנות למשרד להגנת הסביבה לבירור תנאיו ודרישותיו העדכניות. 


 1. משרד העבודה ובהתאם למהות ואופי הפעילות בעסק,ייתן את הנחיותיו ודרישותיו בעת טיפולו בבקשה לרישיון העסק.


 1. תשומת ליבכם לעניין זה,כי בפקודת הרוקחות מפורטים כימיקלים מסוכנים במיוחד,עליהם נעשה פיקוח מוקפד אף יותר, רעלים רפואיים, 

 2. חומרי גלם פעילים ועוד .


 1. רשות כבאות והצלה מפרסמים מעת לעת את דרישותיהם והנחיותיהם לעניין זה.יש לפנות אליהם לעדכניות הדרישות.  ב. דרישות המועצה :-


 1. תשומת ליבכם כי לעסק כאמור יש דרישות והנחיות של נותני האישור לגבי המבנה, רצפה, תקרות, חלונות, אמצעי הגנה למניעת חדירת בעלי חיים, אוורור, תאורה, שפכים, פסולת, ריהוט, ציוד, שירותים , מקלחת, כישורי והסמכת העובדים ועוד. 

      מומלץ מאד לבדוק וללמוד את כלל ההוראות והדרישות לפני תחילת הליכי הרישוי. 


 1. על פי סוגי וכמויות החומרים בעסק, המוגדרים כחומרים מסוכנים, ייקבע בהליך הרישוי על ידי היחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת' /המשרד להגנת הסביבה, הצורך בקבלת היתר רעלים מאת המשרד להגנת הסביבה וכן הצורך בהכנת " תיק מפעל" בהתאם לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים) התשל"ג- 1993.

 2. כל פסולת המוגדרת כחומר מסוכן, תפונה לאתר מורשה על פי חוק ובהתאם לאמור בתקנות רישוי עסקים (סילוק פסולת חומרים מסוכנים) 

תשנ"א-1990. העתקים של תעודות המשלוח ופינוי הפסולת והחומר המסוכן ישמרו בעסק למשך 3 שנים לפחות ויוצגו ליחידה האזורית  לאיכות הסביבה.
 

 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק.על פי דרישה של היחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת', יוכן ויוגש על ידי /מטעם העסק חו"ד/דו"ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים,מפוחים,מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק.

 2. ינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישת היחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת' יקים העסק מנדפים, מסננים מתאימים וארובה אל הגג העליון ביותר של מבנה העסק,על פי תכנית שתוגש לאישור היחידה. 

תשומת לב - כי להקמת ארובה חיצונית למבנה, נדרש היתר בנייה כחוק. 

 1.  יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק כולל פסולת מסוכנת.

 2. תאגיד המים והביוב 'הרי נצרת' יקבע הנחיות ודרישות בנושא פינוי וטיפול בשפכי העסק.


 1. מחלקת ההנדסה,תקבע את הסדרי התנועה והחניה הנדרשים לפעילות העסק. 
1.4 -טיפולים לא רפואיים בגוף האדם1.4 א'- טיפול יופי וקוסמטיקה ,פדיקור ומניקור ,מכון שיזוף


א. נותני אישור :- משרד הבריאות (לידיעה),כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד(למועד כתיבת מסמך זה).פורסמה להערות 

    הציבור,טיוטת מפרט אחיד של כבאות והצלה ( מומלץ לעיון). 


1. תשומת ליבכם כי על פריט זה חלות בין השאר תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם) 

               התשנ"ג -1992 ונהלים נוספים של משרד הבריאות המפורסמים מעת לעת.


2. בנוסף, על מכון שיזוף חלות גם תקנות רישוי עסקים ( אזהרת בריאות במכון שיזוף) התשע"ד- 2014 הקובעות בין השאר 

              התקנת שילוט אזהרה בפני קרינה מזיקה לעור, חובת מגני עיניים, הגבלת גיל המשתמשים , בטיחות הציוד והמכשור ועוד.  


ב. דרישות המועצה :-

    

1.  בעסק יהיה חדר שירותים אחד לפחות ובו לפחות כיור אחד עם מים חמים וקרים. כמו כן, בעסק יהיה כיור נוסף לרחיצת ידיים עם מים חמים וקרים. חדר השירותים יהיה צמוד לעסק או במקום קרוב לעסק שאושר על ידי נותן האישור ורשות הרישוי.

    

      2.   בעסק יוצבו מכלי אשפה לאיסוף כל סוגי פסולת מוצקה הנוצרת במהלך הטיפולים. מכלי האשפה יודפנו בשקיות אשפה חזקות . 

            השקיות יסגרו היטב לפני סילוקם מהעסק מחלקת התברואה תקבע ,ככל שנדרש, את סידורי פינוי האשפה מהעסק. 


      3.  ינקטו כל האמצעים למניעת מטרדי רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. 


      4.  בעסק כאמור נדרשים תנאי היגיינה חיטוי וניקוי מיוחדים, שימוש בחומרים ותכשירים מאושרים, הפעלת מכשור( למשל לייזר) 

           על ידי בעלי מקצוע מוסמכים ועוד. נושאים אלה ואחרים יבדקו במהלך הביקורות שייערכו בעסק מעת לעת.  


      5.  מבנה העסק יהיה בנוי מבטון, לבנים, בלוקי מלט, או מכל חומר בניה קשיח אחר שאינו עץ או אסבסט ויהיו שלמים ונקיים.  


      6.  העסק יהיה מאוורר היטב באמצעות חלונות או מערכת אוורור מכנית. בתקנות נקבע הטמפרטורה הנדרשת בתוך העסק. 


      7.  בעסק יוצג שילוט כנדרש בתקנות. במכון שיזוף יוצג בנוסף לשילוט, גם עלון הסבר כמפורט בתקנות. 


 

 1.4 ב' - מספרה


א. נותני אישור:- משרד הבריאות( לידיעה),כבאות והצלה.לפריט זה פורסם מפרט אחיד.


תשומת ליבכם כי על פריט זה חלות בין השאר תקנות רישוי עסקים ( תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם) התשנ"ג -1992 ונהלים נוספים של משרד הבריאות המפורסמים מעת לעת.   ב. דרישות המועצה:-


 1. בעסק יהיה חדר שירותים אחד לפחות ובו לפחות כיור אחד עם מים חמים וקרים. כמו כן בעסק יהיה כיור נוסף לרחיצת ידיים עם מים חמים וקרים. חדר השירותים יהיה צמוד לעסק או במקום קרוב לעסק שאושר על ידי נותן האישור ורשות הרישוי. 

 2. בעסק יוצבו מכלי אשפה לאיסוף כל סוגי פסולת מוצקה הנוצרת במהלך טיפולים. מכלי האשפה יודפנו בשקיות אשפה חזקות . 

השקיות יסגרו היטב לפני סילוקם מהעסק. אגף התברואה יקבע ,ככל שנדרש, את סידורי פינוי האשפה מהעסק.

 1. ינקטו כל האמצעים למניעת מטרדי רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.

 2. בעסק כאמור נדרשים תנאי היגיינה חיטוי וניקוי מיוחדים, שימוש בחומרים ותכשירים מאושרים כולל רישיון יצרן, אי שימוש חוזר במגבות, כביסת מגבות לאחר כל שימוש ועוד. נושאים אלה ואחרים ייבדקו במהלך הביקורות שייערכו בעסק מעת לעת.

 3. מבנה העסק יהיה בנוי מבטון, לבנים, בלוקי מלט, או מכל חומר בניה קשיח אחר שאינו עץ או אסבסט ויהיו שלמים ונקיים.
   

 4. העסק יהיה מאוורר היטב באמצעות חלונות או מערכת אוורור מכנית. בתקנות נקבעה הטמפרטורה הנדרשת בתוך העסק.

 5. בעסק יוצג שילוט כנדרש בתקנות .

 6. אין לכסות את רצפת העסק בשטיחים.

 7. שפכי העסק יסולקו באמצעות חיבור למערכת הביוב הציבורית בתיאום עם תאגיד המים והביוב.כל פתרון או חיבור אחר חייב

לקבל אישור מראש ממשרד הבריאות.1.4 ג'-כתובות קעקע- מקום לעשייתן


א. נותני אישור:- משרד הבריאות ,כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד(למועד כתיבת מסמך זה).


1. תשומת ליבכם כי על פריט זה חלות בין השאר תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם) 

        התשנ"ג -1992 ונהלים נוספים של משרד הבריאות המפורסמים מעת לעת. 


 1. בנוסף חלות תקנות רישוי עסקים להסדרת עשיית כתובות קעקוע בגופו של קטין הכוללות בין השאר מגבלת גיל לעשיית קעקועים 

מתחת לגיל 16 ללא הסכמת ואישור ההורים. 


 1. נקבע בפסיקה כי "ציור קעקועי חינה " אינו עסק טעון רישוי אך הצעת השירות הזה ברחוב יהווה עיסוק ברוכלות,לכן טעון רישיון עסק על פי פריט 6.9 ג'- רוכלות אחרת.  ב. דרישות המועצה :-

  

1.  בעסק יהיה חדר שירותים אחד לפחות ובו לפחות כיור אחד עם מים חמים וקרים. כמו כן בעסק יהיה כיור נוסף לרחיצת ידיים עם 

     מים חמים וקרים.חדר השירותים יהיה צמוד לעסק או במקום קרוב לעסק שאושר על ידי נותן האישור ורשות הרישוי.  


2.  בעסק יוצבו מכלי אשפה לאיסוף כל סוגי פסולת מוצקה הנוצרת במהלך הטיפולים. מכלי האשפה ידופנו בשקיות אשפה חזקות . 

     השקיות יסגרו היטב לפני סילוקם מהעסק. מחטים משומשים יאספו ויפונו לאתר מאושר לפסולת ביולוגית על ידי גורם מאשר.

     חל איסור מוחלט להשליך ולפנות מחטים משומשות לכלי אצירת אשפה של המועצה. מחלקת התברואה תקבע ,ככל שנדרש, את סידורי 

     פינוי האשפה מהעסק. 


3.  ינקטו כל האמצעים למניעת מטרדי רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. 


4.   בעסק כאמור נדרשים תנאי היגיינה חיטוי וניקוי מיוחדים ,שימוש בכלים בחומרים, תכשירים מאושרים כולל רישיון ייצרן ועוד. 

      נושאים אלה ואחרים יבדקו במהלך הביקורות שייערכו  בעסק מעת לעת. 

      

5.   מבנה העסק יהיה בנוי מבטון, לבנים, בלוקי מלט, או מכל חומר בניה קשיח אחר שאינו עץ  או אסבסט ויהיו שלמים ונקיים.  


6.   העסק יהיה מאוורר היטב באמצעות חלונות או מערכת אוורור מכנית. בתקנות נקבעה הטמפרטורה הנדרשת בתוך העסק. 


7 .  בעסק יוצג שילוט כנדרש בתקנות .     

 


1.4 ו'- ניקוב חורים בגוף האדם לצורך ענידת תכשיטיםא. נותני אישור :- משרד הבריאות וכבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה)


תשומת ליבכם  כי על פריטים אלה חלות בין השאר תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה  נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף האדם) התשנ"ג- 1992 ונהלים נוספים של  משרד הבריאות המפורסמים מעת לעת.    

ב. דרישות המועצה :-


 1. בעסק יהיה חדר שירותים אחד לפחות ובו לפחות כיור אחד עם מים חמים וקרים. כמו כן  בעסק יהיה כיור נוסף לרחיצת ידיים עם מים חמים וקרים. חדר השירותים יהיה צמוד לעסק או במקום קרוב לעסק שאושר על ידי נותן האישור ורשות הרישוי.  


 1. בעסק יוצבו מכלי אשפה לאיסוף כל סוגי פסולת מוצקה הנוצרת במהלך הטיפולים. מכלי האשפה ידופנו בשקיות אשפה חזקות .

השקיות יסגרו היטב לפני סילוקם  מהעסק. מחטים משומשים יאספו ויפונו לאתר מאושר לפסולת ביולוגית על ידי גורם מאשר.

 1. חל איסור מוחלט להשליך ולפנות פסולת חדה ומחטים משומשות לכלי אצירת אשפה של המועצה. מחלקת התברואה תקבע, ככל שנדרש, את סידורי פינוי האשפה מהעסק. 


 1. יינקטו כל האמצעים למניעת מטרדי רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. 


 1. עסק כאמור נדרשים תנאי היגיינה חיטוי וניקוי מיוחדים, שימוש בכלים בחומרים,תכשירים וצבעים מאושרים כולל רישיון יצרן ועוד. 

נושאים אלה ואחרים יבדקו במהלך הביקורות שייערכו בעסק מעת לעת. 


 1. מבנה העסק יהיה בנוי מבטון, לבנים, בלוקי מלט, או מכל חומר בניה קשיח אחר שאינו עץ או אסבסט ויהיו שלמים ונקיים.  


 1. העסק יהיה מאוורר היטב באמצעות חלונות או מערכת אוורור מכנית. בתקנות נקבעה הטמפרטורה הנדרשת בתוך העסק. 


 1. בעסק יוצג שילוט כנדרש בתקנות. 


 1. לא יותקן שטיח בחדר טיפול.     
קבוצה 2

דלק ואנרגיה


 פריט 2.1  גז


2.1 א'  מילוי מכלים ומכליות


חל איסור לפתוח עסק מסוג זה  ברחבי המועצה . 2.1   ב'   אחסונו למעט במתקן גז לצריכה עצמית כהגדרתו בחוק הגז


 1. נותני אישור:- משרד הגנת הסביבה (לידיעה), משטרה,משרד העבודה,כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מפרט זה). 


     סוג עסק זה כפוף להנחיות חוק הגז, משק הגז הטבעי התשס"ב-2002  (חוק הגז הטבעי) 

     עסק מסוג זה יכול להתקיים באזורי מסחר כפי שנקבע בתב"ע (תכנית בניין עיר) 

     יש לעמוד בחוק התכנון והבניה וכן באישור שירות הכבאות ונותני האישור בהתאם לצו רישוי עסקים. 

     אישור ממנהל גז חיקוק אחר חוק הגז, חוק שירותי הובלה התשנ"ז 1997  ( חוק שירותי הובלה).

     משרד הגנת הסביבה,על פי שיקוליו,ייתן דרישות והנחיות לעסק כולל לעניין היתר רעלים ככל שיידרש. 


ב. דרישות המועצה:- 


יינקטו כל האמצעים למניעת זיהום קרקע ומים וכן למניעת רעש וזיהום אוויר בלתי סבירים מחוץ לתחום העסק. 


2.1 ג'    מכירתו, חלוקתו


א.  נותני אישור:-  משטרה, כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם (למועד כתיבת מסמך זה) מפרט אחיד. 


     1. סוג עסק זה כפוף להנחיות חוק הגז, משק הגז הטבעי התשס"ב-2002  (חוק הגז הטבעי).

     2. עסק מסוג זה יכול להתקיים באזורי מסחר כפי שנקבע בתב"ע (תכנית בניין עיר).

     3. יש לעמוד בחוק התכנון והבניה וכן באישור שירות הכבאות ונותני האישור בהתאם לצו רישוי.

     4. הבקשה לרישיון העסק תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת כל כלי הרכב הנכללים בעסק במועד הבקשה לקבלת רישיון ואין 

         צורך לבקש רישיון ביחס לכל כלי רכב בנפרד. הרישיון יינתן ביחס לכל כלי הרכב בצי הרכב של המבקש.


     5. העתק רישיון העסק כולל נספח כלי הרכב יימצא בכל אחד מכלי הרכב הנכללים ברישיון.ב. דרישות המועצה:- 


יינקטו כל האמצעים למניעת זיהום קרקע ומים וכן למניעת רעש וזיהום אוויר בלתי סבירים מחוץ לתחום העסק.  

2.1 ז'  תחנת תדלוק בגז


א. נותני אישור:-משרד הגנת הסביבה(לידיעה),משטרה, משרד העבודה, כבאות והצלה.

 

 1. נכון למועד כתיבת מסמך זה, לא פורסם מפרט אחיד.


 1. הקמת והפעלת העסק תעשה בין השאר על פי חוק ותקנות תכנון ובניה, הוראות והנחיות ת.מ.א 4/18 ,ת.ב.ע., חוק הגז (בטיחות ורישוי) התשמ"ט-1989, חוק לשמירה על בטיחות הציבור התשס"ה- 2005, תקן ישראלי 6236 ,תקנות המים, מרחקי בטיחות ממגורים ומוסדות, שימושים רגישים, השפעה על תשתיות ועוד ועל פי כל דין. 


 1. ביולי 2017,פורסם מדריך להקמת תחנת תדלוק בגז מטעם משרד האנרגיה (יש לבדוק באם פורסם עדכון). 


 1. בנובמבר 2015, פורסמו דרישות כבאות והצלה מהדורה 02.יש לבדוק באתר כבאות והצלה באם פורסמה מהדורה עדכנית.

 

 1. חשוב לציין כי בהליכי היתר בניה ורישוי ,יידרש בין השאר גם אישורי משרד הבריאות,רשות המים, משרד התחבורה,פיקוד העורף, 

רשות מקרקעי ישראל.באתרים של אותם גופים ,מפורסמים מלוא הדרישות. 


ב. דרישות המועצה:-  


 1. תשומת ליבכם כי לא תאושר הקמת או הפעלת תחנת תדלוק בגז, בתוך מבנה .


 1. לא תאושר הפעלת תחנת תדלוק בגז ,שאינה מאוישת דרך קבע.


 1. יש לעמוד בדרישות נגישות תשתיות מבנים וסביבה ונגישות השירות. 


 1. יש לתאם עם מחלקת תברואה את הסדרי פינוי פסולת ואשפה ופסולת למיחזור. 


 1. יש לתאם עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה  'הרי נצרת' את הסדרי פינוי פסולת מסוכנת מהעסק, ככל שתיווצר, במיוחד בתחנה משולבת עם תדלוק בדלק. 


 1. יש לתאם עם תאגיד המים והביוב  'הרי נצרת' את ביצוע דרישותיהם בנושאי ביוב ושפכים, מז"ח, מתקן הפרדת שמנים, ניקוז ועוד. 


 1. בנוסף לדרישות המשרד להגנת הסביבה ככל שיינתנו (מניעת זיהום אויר, זיהום  קרקע, זיהום מי תהום ומים, חומרים מסוכנים, מרחקי בטיחות ועוד),על העסק לפעול כך שלא יגרום לרעש בלתי סביר מכל מתקני ומערכות העסק כולל משאבות, מדחסים, מפוחים, מתקני קירור ואוורור, מיזוג אוויר, מתקני עזר וכיוצא בזה. במידה והמשרד להגנת הסביבה יחליט שלא לטפל בבקשה ,היחידה האזורית  לאיכות הסביבה תיתן את דרישותיה.


 1. הוספת מנפקת גז בתחנת דלק ותדלוק  קיימת ( פריט 2.2 א' ),מחייבת הגשת בקשה לפריט רישוי נוסף ( 2.1 ז') לתחנת תדלוק בגז.


 1. יודגש כי במידה וקיימים בשטח ובתחום העסק סוגי עסקים נוספים טעוני רישוי כגון: חנות נוחות, תיקון תקרים, מזנון, מסעדה ,רחיצת כלי רכב וכיוצא בזה,יחולו עליהם תנאים ודרישות ומפרטים נוספים לעסקים מסוגם. 


 1. מומלץ מאד עקב ריבוי הגורמים בהליכי היתר הבנייה ורישוי העסק לפריט רישוי מורכב זה,לבדוק ולקבל מידע מוקדם מכל גורמי הרישוי  לפני קבלת ההחלטה על הקמת עסק כאמור. 
פריט 2.2  דלק וסוגיו


2.2 א'  תחנת דלק ותדלוק


א. נותני אישור:- משרד הגנת הסביבה, משטרה, משרד העבודה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד. 


 1. בנוסף לדרישות המפרט האחיד הקמת והפעלת העסק תעשה בין השאר על פי חוק ותקנות תכנון ובניה הוראות והנחיות  ת.מ.א , ת.ב.ע.  חוק לשמירה על בטיחות הציבור התשס"ה- 2005, תקן ישראלי רלוונטי, תקנות המים, מרחקי בטיחות ממגורים ומוסדות, שימושים רגישים, השפעה על תשתיות, קידוחי ומתקני מים, בארות, השפעות ורגישות הידרולוגית  ועוד ועל פי  כל דין. 


 1. בנוסף,חלות על העסק גם תקנות רישוי עסקים( אחסנת נפט) התשל"ז 1976 ועדכונים לתקנות שפורסמו , הכוללים בין השאר את חובת הרישוי והדרישות וההנחיות והכללים לניהול עסק כאמור.  ב. דרישות המועצה:-  


 1. יש לעמוד בדרישות נגישות תשתיות מבנים וסביבה ונגישות השירות. 


 1. בעל העסק יאחסן פסולת במכלים המיועדים לסוג הפסולת וכמותה ובאופן שימנע מפגעים לסביבה לרבות מפגע ריח,מזיקים ופיזור הפסולת ותשטיפים לסביבה.יש לתאם עם מחלקת תברואה את הסדרי פינוי פסולת ואשפה ופסולת למיחזור. 

 2. יש לתאם עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת' את הסדרי פינוי פסולת מסוכנת מהעסק,ככל שתיווצר ולפעול על פי הנחיותיה. 


 1. בנוסף לדרישות והנחיות משרד הבריאות לגבי שפכים הכלולות במפרט האחיד,יש לתאם עם תאגיד המים והביוב את ביצוע דרישותיהם  בנושאי ביוב ושפכים, מז"ח, מתקן הפרדת שמנים, ניקוז והחיבור הנדרש של העסק למערכת הביוב הציבורית ועוד. 


 1. בנוסף לדרישות המשרד להגנת הסביבה (מניעת זיהום אויר, זיהום קרקע,זיהום מי תהום ומים, חומרים מסוכנים, מרחקי בטיחות ועוד) ,על העסק לפעול כך שלא יגרום לרעש בלתי סביר מכל מתקני ומערכות העסק כולל משאבות, מדחסים, מפוחים, מתקני קירור ואוורור, מיזוג אוויר, מערכות הגברה, מתקני עזר וכיוצא בזה.


 1. הוספת מנפקת גז בתחנת דלק ותדלוק קיימת( פריט 2.2 א'), מחייבת הגשת בקשה לפריט רישוי נוסף ( 2.1 ז')  לתחנת תדלוק בגז.


 1. יודגש כי במידה וקיימים בשטח ובתחום העסק סוגי עסקים נוספים טעוני רישוי כגון: חנות נוחות, תיקון תקרים, מזנון, מסעדה,רחיצת כלי רכב וכיוצא בזה,יחולו עליהם תנאים ודרישות ומפרטים נוספים לעסקים מסוגם בין אם הם מפורטים במפרט האחיד ובין שאינם מפורטים בו. 

יש לפנות למחלקת רישוי עסקים לבירור וקבלת מידע והנחיות לרישוי  אותם עסקים. 


 1. תשומת ליבכם כי "חנות נוחות" טעונה רישוי עסק בהתאם למהות ולאופי הפעילות וסוגי המוצרים, שירותים ,סוגי המזון הנמכרים בה וכיוצא בזה.רשות הרישוי תקבע בהתאם את סוג פריט הרישוי .


 1. חל איסור על מכירת וצריכת משקאות משכרים בחנות נוחות.  


 1. מומלץ מאד עקב ריבוי הגורמים בהליכי היתר הבנייה ורישוי העסק לפריט רישוי מורכב זה,לבדוק ולקבל מידע מוקדם מכל גורמי הרישוי לפני קבלת ההחלטה על הקמת עסק כאמור.2.2 ד' - אחסונו  בכמויות המפורטות בתקנות רישוי עסקים ( אחסנת נפט) התשל"ז-1976א.  נותני אישור:- משרד הגנת הסביבה, משטרה, משרד העבודה, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם (למועד כתיבת מסמך זה) מפרט אחיד. 


 1. על פריט זה חלות בין השאר גם תקנות רישוי עסקים( אחסנת נפט) התשל"ז-1976 והתיקונים והעדכונים שנערכו בתקנות מאז. 


 1. יש להדגיש כי תקנות אלה חלות בין השאר על פי העניין על תחנת תדלוק ציבורית, תחנת  תדלוק פנימית, חוות מכלים, מחסני דלק פרטיים וסיטונאים. 
ב. דרישות המועצה:-  

 

 1. יש לעמוד בדרישות נגישות תשתיות מבנים וסביבה ונגישות השירות.


 1. בעל העסק יאחסן פסולת במכלים המיועדים לסוג הפסולת וכמותה ובאופן שימנע מפגעים לסביבה לרבות מפגע ריח, מזיקים ופיזור הפסולת ותשטיפים לסביבה.יש לתאם עם מחלקת תברואה את הסדרי פינוי פסולת ואשפה ופסולת למיחזור. 


 1. יש לתאם עם היחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת' את הסדרי פינוי פסולת מסוכנת מהעסק, ככל שתיווצר ולפעול על פי הנחיותיה. 


 1. יש לתאם עם תאגיד המים והביוב  'הרי נצרת' את ביצוע דרישותיהם בנושאי ביוב ושפכים, מז"ח, מתקן הפרדת שמנים, ניקוז והחיבור הנדרש של העסק למערכת הביוב הציבורית ועוד. 


 1. בנוסף לדרישות המשרד להגנת הסביבה  שינתנו על ידו בהליך הרישוי ( מניעת זיהום אויר, זיהום קרקע ,זיהום מי תהום ומים, חומרים מסוכנים, מרחקי בטיחות ועוד),על העסק לפעול כך שלא יגרום לרעש בלתי סביר מכל מתקני ומערכות העסק כולל משאבות, מדחסים, מפוחים, מתקני קירור, אוורור, מיזוג אוויר, מערכות הגברה, מתקני עזר וכיוצא  בזהקבוצה 3

חקלאות, בעלי חיים3.1  בית מטבחיים, בית נחירה, בית שחיטהא. נותני אישור:- המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, משרד הבריאות (לידיעה) , כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.


 1. תשומת ליבכם להנחיות/דרישות נותני האישור, במיוחד בשל מורכבות עיסוק זה.

 2. תשומת ליבכם כי על סוג עסק זה חלים בין השאר תקנות מחלות בעלי חיים(שחיטת בהמות),התשכ"ד-1964, תקנות מחלות בעלי חיים ( בתי שחיטה לעופות),התש"ך-1960.

 3. במפרט האחיד שפורסם על ידי נותני האישור, כלולים דרישות והנחיות ותנאים מוקדמים רבים במיוחד, בשל מורכבות והשפעות 

סביבתיות של עיסוק זה. מומלץ מאד ללמוד את תכני המפרט לפני קבלת החלטה על הגשת בקשה לרישיון לפריט זה.
.    

ב. דרישות המועצה:-  

 

 1. בעל העסק יאחסן פסולת במכלים המיועדים לסוג הפסולת וכמותה ובאופן שימנע מפגעים לסביבה לרבות מפגע ריח, מזיקים ופיזור הפסולת ותשטיפים לסביבה. יש לתאם עם מחלקת תברואה את הסדרי פינוי פסולת, פסדים  ואשפה ופסולת למיחזור. 


 1. יש לתאם עם תאגיד המים  והביוב 'הרי נצרת' את ביצוע דרישותיהם בנושאי ביוב ושפכים, מז"ח, מתקן הפרדת שמנים, ניקוז והחיבור הנדרש של העסק למערכת הביוב הציבורית ועוד. 


 1. בנוסף לדרישות המשרד להגנת הסביבה  שינתנו על ידו בהליך הרישוי ( מניעת זיהום אויר, זיהום קרקע ,זיהום מי תהום ומים, חומרים מסוכנים, מרחקי בטיחות, פסולת ,פסדים ועוד), על העסק לפעול כך שלא יגרום לרעש בלתי סביר מכל מתקני  ומערכות העסק כולל משאבות,   מדחסים, מפוחים, מתקני קירור, איוורור, מיזוג אוויר, מתקני עזר וכיוצא  בזה.


4. יש לתאם מול ווטרינר המועצה את הנחיותיו ודרישותיו לעסק מסוג זה.


5. להובלת בעלי החיים אל העסק ולאחר הליך השחיטה, נדרש רישיון עסק נוסף. יש לפנות למחלקת רישוי עסקים לעניין זה. 


6. יש לבדוק במחלקת הנדסה של המועצה את האפשרות לקיים עסק מסוג זה במקום המיועד לעסק. 


3.2 בעלי חיים לרבות ימיים3.2 א'- בעלי חיים למעט עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם

פריט זה מתייחס גם למרפאה וטרינרית, בית חולים וטרינרי, מעון יום ופנסיון לכלבים /חתולים ולחנויות למכירת בעלי חיים.


א. נותני אישור:- המשרד להגנת הסביבה, משרד החקלאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם (למועד כתיבת מסמך זה ) מפרט אחיד. 

                       פורסמה טיוטת מפרט אחיד להערות הציבור מטעם משרד החקלאות וכבאות והצלה. המשרד להגנת הסביבה עדיין לא
                      פרסם את דרישותיו. 


 1. על עיסוק זה חלים חוקים ותקנות שונות כשהעיקריים ביניהם הם חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) התשמ"ד -1994 ותקנות
  צער בעלי  חיים( הגנה על בעלי חיים) (החזקה שלא לצרכים חקלאיים) ,תשס"ט-2009. תקנות אלה מתייחסות בין השאר גם לחנויות בעלי חיים ולפינות חי. למען הסר ספק, התקנות חלות גם על דגים. 


 1. חשוב להדגיש כי התקנות קובעות בין השאר מהם תנאי חיים בסיסיים, הגנה מפני פגעי מזג אויר, תאורה נאותה ,איוורור, הגנה  
  מהטרדות,   גישה חופשית למי שתייה, מזון מספיק ומתאים לצרכיו והרגלי האכילה של בעל החיים, כלובים בטיחותיים ונקיים, חישוב שטחי  מחייה מינימליים, טיפול רפואי, פיקוח ובקרה ,תשתיות, הכשרה והסמכה של מנהל העסק ואחראי על העסק ועוד. היות ומדובר בדרישות מורכבות ומחמירות, חשוב ומומלץ להכיר את כל הדרישות וההנחיות לסוג עיסוק זה. 


 1. ראוי לציון כי מדובר בעבירה פלילית על פי חוק , באם בעל החיים מוחזק בתנאי מחייה ובתנאים ירודים. 


4. המשרד להגנת הסביבה ייתן בין השאר דרישות והנחיות לטיפול ופינוי פסולת מסוכנת (תכשירים רפואיים וכיוצא בזה) וביולוגית
    ממרפאות ווטרינריות.  


5. תשומת ליבכם כי מכירת מזון לבעלי חיים כולל באריזות סגורות ואטומות בעסקים כאמור, טעון רישיון עסק נוסף על פי פריט 3.5 ב'. ב. דרישות המועצה:-


 1. חובת הודעה לרופא הווטרינרי של המועצה על פתיחת העסק באופן הקבוע בתקנות ומילוי כל הנחיותיו ודרישותיו. 


 1. בעסק ינוהל יומן רפואי של בעלי החיים על פי הנחיות רופא ווטרינר .


 1. יש לקבוע בעסק שלט האוסר על האכלת בעלי חיים או נגיעה בהם או בכלוביהם ללא אישור.


 1. יש לקבוע בעסק שלט נוסף שיראה מחוץ לעסק ובו יופיע מספר טלפון של האחראי אליו ניתן  לפנות כשהעסק  סגור.


 1. יש לתאם עם מחלקת התברואה במועצה את הסדרי פינוי הפסולת כולל פסולת למחזור מהעסק. 


 1. יינקטו כל הצעדים הנדרשים למניעת מטרדי רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.

3.2 ח' עופות- גידולם, אחזקתם, טיפול בהם


א. נותני אישור :- משרד הגנת הסביבה, משרד החקלאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם ( למועד כתיבת מסמך זה) מפרט אחיד. 


יש לעמוד בין השאר:

1. תקנות רישוי עסקים(תנאים לרישוי משקי עופות ולולים),התשמ"א-1981.


2. יש לעמוד בנקבע בנהלי והנחיות משרד החקלאות ופיתוח הכפר, המפורסמים מעת לעת, הכוללים בין השאר אישור ווטרינרי להקמת         
    והפעלת לול.


3. יש לעמוד בנקבע בחוק הגנה על בריאות הציבור (מזון), התשע"ו -2015.


4. יש לעמוד בהנחיות ודרישות המשרד להגנת הסביבה לרבות לעניין טיפול וסילוק פגרים, טיפול בפסולת, הנחיות לגידול בעלי כנף,
    כמפורסם באתר המשרד להגנת הסביבה. ב. דרישות המועצה:- 


1.  על העסק לעמוד בדרישות והנחיות המועצה שינתנו בהליך הרישוי .


2. יש לתאם מול מחלקת התברואה את נושאי פינוי אשפה, פסולת, זבל, פסדים, אריזות וכיוצא בזה.


3. היחידה האזורית לאיכות הסביבה  'הרי נצרת' ולאחר ביקורת בעסק, תדרוש ותיתן הנחיות ככל שתמצא לנכון בנושאי מניעת רעש,
    זיהום אוויר בדגש על ריחות, מניעת זיהום קרקע ומים, איטום תשתיות ורצפות, אחסנת וטיפול בחומרי הדברה וחיטוי, דלק, גז וכל נושא
    רלוונטי אחר.


4. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב  'הרי נצרת' את נושא אספקת המים, מז"ח, פינוי וטיפול בשפכי העסק.
3.5  מזון לבעלי חיים3.5 א' ייצורו,עיבודו, אריזתו


א. נותני אישור :- משרד הגנת הסביבה למעט לעניין אריזתו, משרד העבודה למעט לעניין אריזתו,משרד החקלאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם ( למועד כתיבת מסמך זה), מפרט אחיד. פורסמה טיוטת מפרט אחיד להערות הציבור מטעם משרד העבודה, משרד החקלאות, כבאות והצלה. המשרד להגנת הסביבה עדיין לא פרסם טיוטה מטעמו.


1. יש לבדוק עדכניות הדרישות/הנחיות באתרי נותני האישור בקישורים במפרט זה.


2. חלק מהחוקים ותקנות עיקריים (הכלולים בטיוטת המפרטים) :-

     א. פקודת הבטיחות בעבודה, התש"ל-1970 .

     ב. חוק ארגון הפיקוח על העבודה, התשי"ד-1954.

     ג. תקנות הפיקוח על מזון לבעלי חיים( סימון מזון לבעלי מחיים) ,תשע"ח- 2018 .

     ד. פקודת ותקנות הרוקחים.

     ה. פקודת מחלות בעלי חיים (נוסח חדש) ,תשמ"ה- 1985 


ב. דרישות המועצה:- 


1.  על העסק לעמוד בדרישות והנחיות ווטרינר המועצה שינתנו בהליך הרישוי .


2. יש לתאם מול מחלקת התברואה את נושאי פינוי אשפה,פסולת ,שאריות מזון רפואי, אריזות וכיוצא בזה.


3. היחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת' ולאחר ביקורת בעסק, תדרוש ותיתן הנחיות ככל שתמצא לנכון בנושאי מניעת רעש, זיהום
    אוויר בדגש על ריחות, מניעת זיהום קרקע ומים,איטום רצפות, דלק, גז וכל נושא רלוונטי אחר.


4. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב את נושאי אספקת המים, התקנת, מז"ח ופינוי וטיפול בשפכי העסק.3.5 ב'  מזון לבעלי חיים -אחסונו ,הובלתו או חלוקתו, מכירתו


א. נותני אישור :- משרד החקלאות, כבאות והצלה.לפריט זה פורסם מפרט אחיד. 


1.  על העסק לעמוד בין השאר בנקבע בחוק לפיקוח על מזון לבעלי חיים, התשע"ד -2014 ותקנותיו ועל פי כל דין. 


2.  תשומת ליבכם כי מכירת מזון לבעלי חיים באריזות סגורות ואטומות ,טעון  רישיון  עסק .


3.  אחסון הובלה חלוקה ושיווק המזון,יעשה על פי הוראות אחסון והובלה כמפורט בחוק ובתקנות,ככל שנקבעו כאלה. 


4. הבקשה לרישיון העסק תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת כל כלי הרכב הנכללים בעסק במועד הבקשה לקבלת רישיון ואין 
        צורך לבקש רישיון ביחס לכל כלי רכב בנפרד.הרישיון יינתן ביחס לכל כלי הרכב בצי הרכב של המבקש.


5. העתק רישיון העסק כולל נספח כלי הרכב,יימצא בכל אחד מכלי הרכב הנכללים ברישיון.


ב. דרישות המועצה:- 


1.  על העסק לעמוד בדרישות והנחיות ווטרינר המועצה שינתנו בהליך הרישוי בדגש בין השאר על ניקיון העסק ואחסון המזון בגובה          
        מינימלי של 25 ס"מ מעל לרצפה .


2.  בעסק יותקן כיור וברז מים זורמים.


3.  מחלקת התברואה תיקבע לעסק את סידורי פינוי האשפה.


4.  יינקטו כל האמצעים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. 


5.  לבקשת הרישיון להובלת וחלוקת מזון כאמור ,יש לצרף בין השאר גם צילומי רכב ההובלה והחלוקה מהחזית ומהצד ולצרף 

     צילומי רישיון הרכב ותעודת ביטוח חובה תקפים. 


3.6 פסדים ובכלל אלה חלקי בעלי חיים ופרשיהם 


3.6 א' איסופם, מכירתם


א. נותני אישור:- משרד החקלאות. לפריט זה לא פורסם (למועד כתיבת מסמך זה),מפרט אחיד. פורסמה טיוטת המפרט להערות הציבור. 


1. על העסק לעמוד בין השאר בתקנות מחלות בעלי חיים (פסדים), התשמ"א-1981, הנחיות ונהלי משרד החקלאות הכוללות בין השאר הוראות לפינוי וטיפול בפסדים, מתקני שריפתם, וכיוצא בזה .


2. בשלב הטיפול בבקשה לרישיון העסק ,משרד הבריאות יקבע בהתאם לאופי והיקף הפעילות את מלוא דרישותיו. ב. דרישות המועצה:- 


1. היחידה האזורית ל איכות הסביבה 'הרי נצרת'  ובהתאם להיקף ואופן הפעלת העסק, תקבע את דרישותיה ככל שיידרש בנושאי הפינוי, הטיפול, השריפה, ההטמנה, מניעת מפגעי זיהום אוויר, ריחות, זיהום קרקע ומים, מזיקים ועוד.


2. ווטרינר המועצה יקבע את דרישותיו ותנאיו בהתאם לממצאי ביקורת בעסק.


3. מחלקת תברואה ובהתאם לביקורת בעסק, תקבע את דרישותיה למתקני איסוף והסדרי פינוי אשפה ופסולת מהעסק.


4. תאגיד המים  והביוב 'הרי נצרת' יקבע בשלב טיפולו בבקשה לרישיון את דרישותיו בנושאי שפכים, אספקת מים, מז"ח וכיוצא בזה.  


5. הבקשה לרישיון העסק תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת כל כלי הרכב הנכללים בעסק במועד הבקשה לקבלת רישיון ואין  צורך

    לבקש רישיון ביחס לכל כלי רכב בנפרד. הרישיון יינתן ביחס לכל כלי הרכב בצי הרכב של המבקש.


6.  העתק רישיון העסק כולל נספח כלי הרכב, יימצא בכל אחד מכלי הרכב הנכללים ברישיון.
 3.6 ב' עיבודם


א. נותני אישור :- משרד הגנת הסביבה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר, כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד. 


1. על פי חוק רישוי עסקים, המשרד להגנת הסביבה פטור מפרסום מפרט אחיד לסוג עסק זה בשל אופיו וייחודיותו ודרישותיו יינתנו בשלב

    הטיפול בבקשה לרישיון העסק.

 

2. דרישות המשרד להגנת הסביבה יכול שיכללו בין השאר דרישות בנושאי זיהום אוויר, זיהום קרקע ומים, חומרים מסוכנים, טיפול בפסולת 

    הנוצרת, שפכים ועוד. 


3. בנוסף לחוקים, תקנות הנוגעות לעיסוק זה, משרד החקלאות  ופיתוח הכפר פרסם נהלים לתשתיות העסק הנדרשים תחזוקתם, דיווחים, 

    לפינוי וטיפול בפסדים, רכבי הובלה ועוד ויש לבדוק מולם כולל באתר המשרד את מלוא ההנחיות והדרישות.


4. רשות כבאות והצלה כוללת בין שאר דרישותיה גם נושאי מתשתיות העסק, מערכות גלוי וכיבוי, חומרים מסוכנים נהלי חירום ועוד. יש לבדוק מולם את מלוא ועדכניות דרישתם. ב. דרישות המועצה:- 


1.  היחידה האזורית לאיכות הסביבה  'הרי נצרת' ובהתאם להיקף ואופן הפעלת העסק, תקבע ככל שיידרש בנוסף לדרישות המשרד להגנת הסביבה, את דרישותיה ככל שיידרש בנושאי מניעת מפגעי זיהום אוויר, ריחות, זיהום קרקע ומים, מזיקים ועוד.


2. ווטרינר המועצה יקבע את דרישותיו ותנאיו בהתאם לממצאי ביקורת בעסק.


3. מחלקת תברואה ובהתאם לביקורת בעסק, תקבע את דרישותיה למתקני איסוף והסדרי פינוי אשפה ופסולת מהעסק.


4. תאגיד המים  והביוב 'הרי נצרת'  יקבע בשלב טיפולו בבקשה לרישיון את דרישותיו בנושאי שפכים, אספקת מים, מז"ח וכיוצא בזה.  קבוצה 4

מזון
4.1 ביצים


4.1 א' ריכוזן, מיונן ואחסונן בתחנת מיון א. נותני אישור :- משרד החקלאות , כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם ( למועד כתיבת מסמך זה), מפרט אחיד.


1. יש לעמוד בדרישות והנחיות משרד החקלאות ופיתוח הכפר,המפורסמות מעת לעת לעניין זה.


2. יש לעמוד בדרישות והנחיות כבאות והצלה המפורסמות מעת לעת לעניין זה.


3. יש לעמוד בנקבע בתקנות רישוי עסקים ( תחנת מיון לביצי מאכל) התשנ"ה-1994 ובתקנות משקי עופות. ב. דרישות המועצה:- 

      

    1. יש לעמוד בדרישות ובהנחיות ווטרינר המועצה שיינתנו בהליך הרישוי. 


    2. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי הפסולת מהעסק. 


    3. יינקטו כל האמצעים למניעת זיהום קרקע ומים וכן רעש וזיהום אוויר  מחוץ לכותלי העסק. 

4.1 ד' הובלתן לתחנת מיוןא. נותני אישור :- משרד החקלאות. לפריט זה לא פורסם ( למועד כתיבת מסמך זה), מפרט אחיד.


   1. יש לעמוד בדרישות והנחיות משרד החקלאות המפורסמות לעניין זה מעת לעת .


   2. יש לעמוד בנקבע בחוק שירותי הובלה לעניין זה. 


   3. הבקשה לרישיון העסק תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת כל כלי הרכב הנכללים בעסק במועד הבקשה לקבלת רישיון ואין  צורך

       לבקש רישיון ביחס לכל כלי רכב בנפרד.הרישיון יינתן ביחס לכל כלי הרכב בצי הרכב של המבקש.


   4. העתק רישיון העסק כולל נספח רשימת כלי הרכב,יימצא בכל אחד מכלי הרכב הנכללים ברישיון.ב. דרישות המועצה.  :- 


  1. יש לעמוד בדרישות ובהנחיות ווטרינר המועצה שיינתנו בהליך הרישוי. 


  2.  לבקשת הרישיון יש לצרף בין השאר גם צילומי רכבי ההובלה והחלוקה מהחזית ומהצד ולצרף צילומי רישיון הרכב ותעודת ביטוח
      חובה תקפים.


3 .יש לתאם מול מחלקת ההנדסה את ההסדרים לחנית כלי הרכב ( מכל הסוגים) של ההובלה, ככל שיידרש.

4.2 בית אוכל -מקום הכנה או הגשה של מזון לצריכה במקום או מחוצה לו ,למעט עסק כמפורט בפריט 4.6 4.2 א'- מסעדה לרבות משלוח מזון לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום ושאינו עסק שעיקר פעילותו הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום ההגשה כאמור בפריט 4.8 


 1. נותני אישור:- משטרה ( כמפורט בצו) ,משרד הבריאות, כבאות והצלה.לפריט זה פורסם מפרט אחיד. 


 1. תשומת ליבכם כי על העסק חלות הוראות חקיקה רבות כמפורט במפרט האחיד על ידי נותני האישור וכמו כן חלות על העסק חוקים, תקנות, חוקי עזר, דרישות, מדיניות והנחיות נוספות על פי כל דין לרבות של גורמי רישוי ברשות הרישוי כגון:  היחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי  נצרת' תאגיד המים, והביוב 'הרי נצרת'  תברואה, וטרינר המועצה, מהנדס המועצה, וועדה מקומית ועוד, המעורבים על פי הצורך והעניין, בהליכי הרישוי לפריט  זה. 

 2. תשומת ליבכם כי פריט זה כולל גם משלוח מזון.לפיכך על המסעדה המכינה את המזון ומקבלת הזמנות למשלוח לכתובת הלקוח, להוציא רישיון עסק למשלוח המזון  ולא החברה/גוף המשנע את המזון ואין צורך לעניין זה ברישוי על פי פריט 4.2 ג'. ב. דרישות המועצה:-


 1. העסק חייב לעמוד בתנאים והדרישות של היחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת', זאת בנוסף לתנאים והדרישות של המשרד להגנת הסביבה ככל שניתנו. 


2.    על העסק לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת זיהום אויר ובכלל זה להתקין מעל כל עמדות הבישול, הטיגון, הצלייה והאפייה       
      אשר בעסק מנדף/מנדפים עם עוצרי שומנים בתוכו.


3.    לחבר את המנדף /מנדפים  למערכת סינון ריחות הכוללת :-


א. מסנן שמן ומסננים מיקרונים 40% ו- 60%.

ב.  מסנן שקים (יעילות כ- 90%) בהתאם לסוג הבישולים.

ג. מסנני ריחות מסוג פחם פעיל (17.5 ק"ג פחם לכל 1000 מק"ש אויר מטופל).

ד. משקע אלקטרוסטטי ( פס אחד או יותר) לטיפול בעשן. המשקע יותקן  על פי הנחיית היחידה האזורית לאיכות הסביבה שתינתן  בשלב הטיפול בבקשה לרישיון). 

ה. מפוח יניקה שקט ומוגן מרעידות.

ו.  חיבור המערכת לארובה עד לגובה 2 מ' מעל גג הבניין הגבוה באזור ברדיוס של 50 מטר מהעסק.(במקרים חריגים ומיוחדים היחידה האזורית לאיכות הסביבה תשקול אפשרות להתיר בניית ארובה ברדיוס קטן יותר).

ז. במידה ומשטח העסק קיים פיר ייעודי לארובה הבנוי אל הגג העליון, העסק יחויב להתקין הארובה בתוך פיר זה. במידה ואין פיר לגג העליון, העסק יצטרך להגיש בקשה למחלקת ההנדסה להיתר בנייה להקמת ארובה חיצונית אל הגג העליון. במידה ולא יינתן היתר בנייה כאמור, לא יאושר רישיון העסק .

ח.  מודגש כי חל איסור על הפעלת העסק ללא ארובה כנדרש.

ט. מומלץ ועדיף ככל שניתן, להתקין את תא המסננים והמפוח על גג הבניין תוך תכנון אפשרות גישה לאחזקה שוטפת. יש להעביר ליחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת' לבדיקתה ואישורה, מפרט טכני מלא של מערכת המסננים והארובה טרם ביצוע ההתקנה. 

י.  יש לתחזק את מערכת הסינון באופן שוטף בכפוף לחוזה תחזוקה עם חברה מנוסה. יש להעביר ליחידה האזורית  לאיכות הסביבה העתק מחוזה התחזוקה שנחתם עם החברה. באחריות בעל העסק להחליף את המסננים (יש לשמור על האישורים, קבלות) לפי הקריטריונים הבאים:-

              - מסננים מיקרוניים ,עד שלושה חודשים.

              - משקע אלקטרוסטטי, ניקוי כל חודש.

              - מסנן פחם פעיל ,יוחלף לפי הצורך ולפחות אחת לשנה.

    יא. החלפת המסננים תלויה בין השאר בהיקף עבודת המסעדה ובמספר הסועדים. שנם מיקרים שהחלפת המסננים תעשה בתדירות
        גבוהה יותר לפי שיקול דעתה של היחידה האזורית לאיכות הסביבה.   

         יב . תשומת ליבכם כי לרשות כבאות והצלה, מכון התקנים ועל פי התקנות, יש דרישות והנחיות נוספות להקמה ולאחזקת וטיפול במערכת  המנדפים הארובה והמסננים.יש לפעול בנוסף על פי הנחיות ודרישות אלה.

יג.  דרישת סוג המסננים תלויה בממצאי הביקורות שתיערכנה בעסק ולפי שיקול דעתו של נציג היחידה האזורית לאיכות הסביבה .בכל מקרה, יש לתכנן בתא המסננים מקום להוספת משקע אלקטרוסטטי אחד או יותר, במידה ויתברר כי נדרש תוספת מסנן זה.4. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק.


5. תותר השמעת מוזיקת רקע שקטה בלבד ובתנאי שאינה נשמעת כלל מחוץ למבנה וכותלי העסק. 


6. יידרש הגשת חוו"ד אקוסטית ליחידה האזורית לאיכות הסביבה, על האמצעים הנדרשים למניעת רעש ממערכות העסק כגון: מקררים, 

    מדחסים, מפוחים, מזגני אוויר, רעידות של הארובה, פעילות בחצר העסק ככל שקיימת, השמעת המוזיקה ועוד, ככל שיידרש על ידי    
    היחידה האזורית לאיכות הסביבה. 


7. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית .חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא
    מעובדים למערכת הביוב הציבורית.


8. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז הציבורית 

    בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי הצורך.

    יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות ויוצגו לנציגי המועצה/תאגיד המים 
    והביוב על פי דרישתם. 


9. יש להסדיר מול תאגיד המים והביוב את כל הנדרש  והנחיותיהם למערכת השפכים. 


10. על העסק לעמוד בדרישות חוק ותקנות  נגישות תשתיות מבנים וסביבה ונגישות השירות. 


11. להצבת שולחנות וכסאות מחוץ לעסק, נדרש היתר שולחנות וכסאות .יש להגיש בקשה להיתר במחלקת רישוי עסקים.


12. להפעלת העסק בלילה מעבר לשעה המותרת( 24:00), נדרש היתר לילה.יש להגיש בקשה להיתר לילה במחלקת רישוי עסקים.


13. שמן משומש ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה. קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים
      לפחות ויוצגו לנציגי המועצה/תאגיד המים  והביוב על פי דרישתם.   
4.2 ב'- בית קפה,מזנון,בית אוכל אחר לרבות משלוח מזון  לרבות הגשת משקאות משכרים לצריכה במקום  ושאינו עסק שעיקר פעילות  הגשת משקאות משכרים לצורך צריכה במקום  ההגשה כאמור בפריט 4.8 


א. נותני אישור:- משטרה (כמפורט בצו) ,משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט בית קפה, פורסם מפרט אחיד ביחד עם המפרט למסעדה       
    (פריט  4.2 א' ),לפני פיצול הפריטים במסגרת תיקון 34 לחוק.המפרט לבית קפה נשאר תקף.  

    לפריטי מזנון ובית אוכל אחר, לא פורסם מפרט אחיד למועד בכתיבת מסמך זה. 


1. תשומת ליבכם כי על העסק חלות הוראות חקיקה רבות כמפורט בטיוטת המפרט האחיד על ידי נותני האישור וכמו כן חלות על העסק
    חוקים, תקנות ,חוקי עזר, דרישות, מדיניות  והנחיות נוספות על פי כל דין לרבות של גורמי רישוי ברשות הרישוי כגון: היחידה האזורית 
    לאיכות הסביבה 'הרי נצרת'  תאגיד המים והביוב 'הרי נצרת' , תברואה, וטרינר המועצה, מהנדס המועצה, וועדה מקומית ועוד,
    המעורבים על פי הצורך והעניין, בהליכי הרישוי לפריט זה. 


2. חשוב להדגיש כי בתקנות רישוי עסקים ( תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל) תשמ"ג -1983 מפורט בין השאר מהו סוג המזון המותר להכנה ולצריכה במקום, במזנון, ובסוגי העסקים המוגדרים כבית אוכל אחר. למשל:- בפיצרייה, במזנון בורקס, במזנון לפלאפל.


3. תשומת ליבכם כי פריט זה כולל גם משלוח מזון. לפיכך על המסעדה המכינה את המזון ומקבלת הזמנות למשלוח לכתובת הלקוח,
    להוציא רישיון עסק למשלוח המזון ולא החברה/גוף המשנע את המזון ואין צורך לעניין זה ברישוי על פי פריט 4.2 ג'. ב. דרישות המועצה:-


 1. העסק חייב לעמוד בתנאים והדרישות של היחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת' , זאת בנוסף לתנאים והדרישות של המשרד להגנת הסביבה ככל שניתנו. 

 

2. על העסק לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת זיהום אויר ובכלל זה  להתקין מעל כל עמדות הבישול, הטיגון, הצלייה והאפייה אשר בעסק מנדף/מנדפים עם עוצרי שומנים בתוכו.


3.        לחבר את המנדף /מנדפים  למערכת סינון ריחות הכוללת :-

א. מסנן שמן ומסננים מיקרונים 40% ו- 60%.

ב. מסנן שקים (יעילות כ- 90%) בהתאם לסוג הבישולים.

ג. מסנני ריחות מסוג פחם פעיל (17.5 ק"ג פחם לכל 1000 מק"ש אויר מטופל).

ד. קיימת אפשרות, בהתאם לסוג המזון המוכן בעסק, לדרישה להתקנת  משקע  אלקטרוסטטי ( פס אחד או יותר) לטיפול בעשן. המשקע יותקן רק על פי דרישת היחידה האזורית  לאיכות הסביבה שתינתן בשלב הטיפול בבקשה לרישיון). 

ה. מפוח יניקה שקט ומוגן מרעידות.

ו. חיבור המערכת לארובה עד לגובה 2 מ' מעל גג הבניין הגבוה באזור ברדיוס של 50 מטר מהעסק. (במקרים חריגים ומיוחדים היחידה האזורית  לאיכות הסביבה תשקול  אפשרות להתיר בניית ארובה ברדיוס קטן יותר).

ז. במידה ומשטח  העסק קיים פיר ייעודי לארובה  הבנוי אל הגג העליון, העסק יחויב להתקין הארובה בתוך פיר זה. במידה ואין פיר לגג העליון ,העסק יצטרך להגיש בקשה למחלקת ההנדסה להיתר בנייה להקמת ארובה חיצונית אל הגג העליון. במידה ולא יינתן היתר בנייה כאמור, לא יאושר רישיון העסק .

ח. מודגש כי חל איסור על הפעלת העסק ללא ארובה כנדרש.

ט. מומלץ ועדיף ככל שניתן  ,להתקין את תא המסננים  והמפוח על גג הבניין תוך תכנון אפשרות גישה לאחזקה שוטפת. יש להעביר ליחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת'  לבדיקתה ואישורה, מפרט טכני מלא של  מערכת המסננים והארובה  טרם ביצוע ההתקנה. 

י.  יש לתחזק את מערכת הסינון באופן שוטף בכפוף לחוזה תחזוקה עם חברה מנוסה. יש להעביר ליחידה האזורית לאיכות הסביבה העתק מחוזה התחזוקה שנחתם עם החברה. באחריות בעל העסק להחליף את המסננים (יש לשמור על האישורים, קבלות) לפי הקריטריונים הבאים:-

                         -מסננים מיקרוניים, עד שלושה חודשים.

                         -משקע אלקטרוסטטי, ניקוי כל חודש.

                        - מסנן פחם פעיל ,יוחלף לפי הצורך ולפחות אחת לשנה.

         יא. החלפת המסננים תלויה בין השאר בהיקף עבודת העסק ובמספר הסועדים. ישנם מיקרים שהחלפת המסננים תעשה בתדירות
              גבוהה יותר לפי שיקול דעתה של היחידה האזורית  לאיכות הסביבה.   

         יב. תשומת ליבכם כי לרשות כבאות והצלה, מכון התקנים ועל פי התקנות  והתקנים, יש דרישות והנחיות נוספות להקמה ולאחזקת    
              וטיפול במערכת המנדפים, הארובה והמסננים, יש לפעול בנוסף על פי הנחיות ודרישות אלה.

         יג. דרישת סוג המסננים תלויה בממצאי הביקורות שתיערכנה בעסק ולפי שיקול דעתו של נציג היחידה האזורית לאיכות הסביבה.
            בכל מקרה, יש  לתכנן בתא המסננים מקום  נוסף להוספת משקע אלקטרוסטטי אחד או יותר, במידה ויתברר כי נדרש תוספת
            מסנן זה.


 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק.


 1. תותר השמעת מוזיקת רקע שקטה בלבד ובתנאי שאינה נשמעת כלל מחוץ למבנה


 1. יידרש הגשת חוו"ד אקוסטית ליחידה האזורית לאיכות הסביבה, על האמצעים הנדרשים למניעת רעש ממערכות העסק כגון: מקררים, 

מדחסים, מפוחים, מזגני אויר, רעידות של הארובה, פעילות בחצר העסק ככל שקיימת,השמעת המוזיקה ועוד,ככל שיידרש על ידי היחידה האזורית  לאיכות הסביבה.


 1. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית .חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא   

     מעובדים  למערכת הביוב הציבורית.


 8.   מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז
      הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה  של מפריד השומנים
      לפי הצורך יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.


9. יש להסדיר מול תאגיד המים  הביוב את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים. 


10. על העסק  לעמוד בדרישות חוק ותקנות  נגישות תשתיות מבנים וסביבה ונגישות השירות. 


11. להצבת שולחנות וכסאות מחוץ לעסק, נדרש היתר שולחנות וכסאות .יש להגיש בקשה להיתר במחלקת רישוי עסקים. 


12. להפעלת העסק בלילה מעבר לשעה המותרת ( 24:00), נדרש היתר לילה.יש להגיש בקשה להיתר לילה במחלקת רישוי עסקים.


13. שמן משומש ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה. קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים
      לפחות ויוצגו לנציגי המועצה /תאגיד המים והביוב על פי דרישתם.   

4.2 ג'-   הכנת מזון למכירת ולצריכה מחוץ למקום הכנתו, לרבות משלוח מזון ולמעט הסעדה  כמשמעותה בסעיף 4.6 ה'


א. נותני אישור:- משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה  לא פורסם (למועד כתיבת מסמך זה),מפרט אחיד. 

 

   1. על העסק חלות הוראות חקיקה רבות הכוללות בין השאר את החוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) התשע"ו -2015 תקנות רישוי
      עסקים (תנאי תברואה נאותים לבתי אוכל), התשמ"ג-  1983 ותקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה לעסקים לייצור מזון) התשל"ג -
      1972, הנחיות משרד הבריאות לעניין זה המפורסמות מעת לעת ועל פי כל דין. 


  2. תשומת ליבכם כי על העסק חלות הוראות חקיקה רבות, חוקי עזר, דרישות, מדיניות והנחיות נוספות על פי כל דין לרבות  של גורמי
      רישוי ברשות הרישוי כגון: היחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת', תאגיד המים והביוב , תברואה, וטרינר המועצה, מהנדס
      המועצה, וועדה מקומית ועוד, המעורבים על פי הצורך והעניין,בהליכי הרישוי לפריט זה. 


  3. נדרש רישיון ייצרן ממשרד הבריאות. 


ב. דרישות המועצה:-


 1. העסק חייב לעמוד בתנאים והדרישות של היחידה האזורית  לאיכות הסביבה 'הרי נצרת' , זאת בנוסף לתנאים והדרישות של המשרד להגנת הסביבה ככל שניתנו.

  

2. על העסק לנקוט בכל האמצעים הנדרשים למניעת זיהום אויר ובכלל זה להתקין מעל כל עמדות הבישול, הטיגון,הצלייה והאפייה 

    אשר בעסק מנדף/מנדפים עם עוצרי שומנים בתוכו.


3. לחבר את המנדף /מנדפים למערכת סינון ריחות הכוללת :-


א. מסנן שמן ומסננים מיקרוניים 40% ו- 60%.

ב.  מסנן שקים (יעילות כ- 90%) בהתאם לסוג הבישולים.

ג.  מסנני ריחות מסוג פחם פעיל (17.5 ק"ג פחם לכל 1000 מק"ש אויר מטופל).

ד. קיימת אפשרות, בהתאם לסוג המזון המוכן בעסק, לדרישה להתקנת משקע אלקטרוסטטי ( פס אחד או יותר) לטיפול בעשן. 

    המשקע יותקן רק על פי דרישת היחידה האזורית לאיכות הסביבה שתינתן  בשלב הטיפול בבקשה לרישיון). 

ה. מפוח יניקה שקט ומוגן מרעידות.

ו.  חיבור המערכת לארובה עד לגובה 2 מ' מעל גג הבניין הגבוה באזור ברדיוס של 50 מטר מהעסק .(במקרים חריגים ומיוחדים 

    היחידה האזורית  לאיכות הסביבה תשקול אפשרות להתיר בניית ארובה ברדיוס קטן יותר).

ז. במידה ומשטח העסק קיים פיר ייעודי לארובה הבנוי אל הגג העליון, העסק יחויב להתקין הארובה בתוך פיר זה. 

    במידה ואין פיר לגג העליון ,העסק יצטרך להגיש בקשה למחלקת ההנדסה להיתר בנייה להקמת ארובה חיצונית אל הגג 

    העליון. במידה ולא יינתן היתר בנייה כאמור, לא יאושר רישיון העסק .

ח. מודגש כי חל איסור על הפעלת העסק ללא ארובה כנדרש.

ט. מומלץ ועדיף ככל שניתן ,להתקין את תא המסננים והמפוח על גג הבניין תוך תכנון אפשרות גישה לאחזקה שוטפת. 

יש להעביר ליחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת' לבדיקתה ואישורה, מפרט טכני מלא של מערכת המסננים והארובה טרם ביצוע ההתקנה. 

י. יש לתחזק את מערכת הסינון באופן שוטף בכפוף לחוזה תחזוקה עם חברה מנוסה. יש להעביר ליחידה האזורית  לאיכות
                  הסביבה  העתק מחוזה התחזוקה שנחתם עם החברה. באחריות בעל העסק להחליף את המסננים (יש לשמור על  האישורים
                  וקבלות) לפי הקריטריונים הבאים:-

                         -מסננים מיקרוניים ,עד שלושה חודשים.

                         -משקע אלקטרוסטטי, ניקוי כל חודש.( ככל שהותקן).

                        - מסנן פחם פעיל ,יוחלף לפי הצורך ולפחות אחת לשנה.

   

יא. החלפת המסננים תלויה בין השאר בהיקף עבודת העסק ובמספר הסועדים .ישנם מיקרים שהחלפת המסננים תעשה

    בתדירות גבוהה יותר לפי שיקול דעתה של היחידה האזורית  לאיכות הסביבה.   

יב. תשומת ליבכם כי לרשות כבאות והצלה, מכון התקנים ועל פי התקנות והתקנים, יש דרישות והנחיות נוספות להקמה
                  ולאחזקת  וטיפול במערכת המנדפים הארובה והמסננים.יש לפעול בנוסף על פי הנחיות ודרישות אלה.

יג. דרישת סוג המסננים תלויה בממצאי הביקורות שתיערכנה בעסק ולפי שיקול דעתו של נציג היחידה האזורית  לאיכות
                  הסביבה. בכל מקרה יש לתכנן בתא המסננים מקום להוספת משקע אלקטרוסטטי אחד או יותר, במידה ויתברר כי נדרש
                  תוספת מסנן זה.


4. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק5. יידרש הגשת חוו"ד אקוסטית ליחידה האזורית לאיכות הסביבה, על האמצעים הנדרשים למניעת רעש ממערכות העסק כגון:
    מקררים, מדחסים, מפוחים, מזגני אויר, רעידות של הארובה, פעילות בחצר העסק ככל שקיימת, פעילות רכבי/קטנועי המשלוחים 
    ועוד, ככל שיידרש על ידי היחידה האזורית  לאיכות הסביבה. 


6. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית .חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא 

    מטופלים למערכת הביוב הציבורית. יש להסדיר מול תאגיד המים את כל הנדרש והנחיותיהם לעניין זה. 


7. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז
          הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי
          הצורך. יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות. 


8. יש לתאם מול מחלקת התברואה את ההסדרים,המתקנים והאמצעים לפינוי אשפה מהעסק.


9. יש לתאם מול מחלקת ההנדסה את ההסדרים לחנית כלי הרכב ( מכל הסוגים) של המשלוחים.


10. שמן משומש ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה.

      קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים לפחות ויוצגו לנציגי המועצה/תאגיד המים, על פי דרישתם.  4.4 בשר בהמות , עופות, דגים, בעלי חיים החיים במים  או חלקיהם (גולמי)4.4 ב' טיפול בבשר גולמי ואריזתו- ביכולת ייצור העולה על 5 טונות ליוםא. נותני אישור:-משרד הגנת הסביבה למעט לעניין אריזתו (לידיעה בלבד), משרד העבודה למעט לעניין אריזתו (לידיעה בלבד),
          משרד החקלאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה).  


1. יודגש, כי להובלת המזון, הפצתו או חלוקתו, נדרש פריט רישוי נוסף- 4.6 ד'. 


2. נותני האישור ייתנו את הנחיותיהם ודרישותיהם בהליך רישוי העסק, בכפוף לחוק/תקנות/נהלים ולאחר ביקורת בעסק.


3. תשומת ליבכם כי העסק יידרש בין השאר להעביר לנותני האישור מידע לגבי מהם המוצרים המיוצרים הליכי הייצור, מהי

    התפוקה המתוכננת, מהן הכמויות המרביות של התוצרת הגמורה, מהם חומרי הגלם וכמותם בהליכי הייצור, כמויות מאוחסנות
          יומיות , מיקום האחסון, סקר סיכונים (ככל שיידרש), שימוש בחומרים מסוכנים, דלק, גז ועוד. 
ב. דרישות המועצה:-


     1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישה של היחידה האזורית  לאיכות הסביבה 'הרי נצרת',  

         יוכן ויוגש על ידי /מטעם העסק חו"ד/דו"ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור,
        מנועים, מדחסים, מפוחים, מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק. 

 

     2. יינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישת היחידה האזורית  לאיכות הסביבה יקים העסק            
        מנדפים , מסננים מתאימים  וארובה אל הגג העליון ביותר של מבנה העסק, על פי תכנית שתוגש לאישור היחידה. 

         תשומת לב - כי להקמת ארובה חיצונית למבנה, נדרש היתר בנייה כחוק.  

 

     3. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק. 


     4. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית.חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא 

         מעובדים למערכת הביוב הציבורית.


     5. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז 

         הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי            
        הצורך יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.


     6. יש להסדיר מול תאגיד המים  והביוב את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים. 


     7. שמן משומש (ככל שנותר בהליכי הייצור), ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה. קבלות על הפינוי
        יישמרו בעסק למשך 3 שנים לפחות ויוצגו לנציגי המועצה על פי דרישתם.


     8. ווטרינר המועצה ייתן את דרישותיו והנחיותיו להליך הרישוי ולאחר ביקורת בעסק .4.4 ז'  טיפול בבשר גולמי ואריזתו - ביכולת ייצור שאינה עולה על 5 טונות ליוםא. נותני אישור:-משרד הגנת הסביבה למעט לעניין אריזתו (לידיעה בלבד), משרד העבודה למעט לעניין אריזתו (לידיעה בלבד), משרד 

החקלאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה).  


1. יודגש, כי להובלת המזון, הפצתו או חלוקתו, נדרש פריט רישוי נוסף- 4.6 ד'. 


2. נותני האישור ייתנו את הנחיותיהם ודרישותיהם בהליך רישוי העסק, בכפוף לחוק/תקנות/נהלים ולאחר ביקורת בעסק.


3. תשומת ליבכם כי העסק יידרש בין השאר להעביר לנותני האישור מידע לגבי מהם המוצרים המיוצרים ,הליכי הייצור, מהי

    התפוקה המתוכננת,מהן הכמויות המרביות של התוצרת הגמורה, מהם חומרי הגלם וכמותם בהליכי הייצור,כמויות מאוחסנות 

    יומיות ,מיקום האחסון, סקר סיכונים (ככל שיידרש),שימוש בחומרים מסוכנים, דלק, גז ועוד. 
ב. דרישות המועצה  :-


 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש  מחוץ לכותלי העסק .על פי דרישה של היחידה האזורית לאיכות הסביבה.' הרי נצרת'  יוכן ויוגש על ידי מטעם העסק  חו"ד/דו"ח אקוסטי המתייחס  לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מפוחים, מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק. 

 

 1. יינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישת היחידה האזורית  לאיכות הסביבה יקים העסק 

            מנדפים ,מסננים מתאימים  וארובה אל הגג העליון ביותר של מבנה העסק, על פי תכנית שתוגש לאישור המחלקה. 

            תשומת לב - כי להקמת ארובה חיצונית למבנה, נדרש היתר בנייה כחוק.  

 

     3. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק. 


     4. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית. חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא 

         מעובדים למערכת הביוב הציבורית.


     5. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז 

         הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי 

         הצורך. יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.


     6. יש להסדיר מול תאגיד המים  והביוב את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים. 


 1. שמן משומש ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה. קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים 

לפחות ויוצגו לנציגי המועצה/תאגיד המים על פי דרישתם.


 1. ווטרינר המועצה ייתן את דרישותיו והנחיותיו להליך הרישוי ולאחר ביקורת בעסק .
4.6 מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם4.6  א'   ייצורו,עיבודו, אריזתו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור  העולה על 5 טון ליום, ייצורו ,עיבודו, אריזתו- מחומרי גלם שאינם מן החי  ביכולת ייצור העולה על 50 טון ליום 1. נותני אישור:-משרד הגנת הסביבה למעט לעניין אריזתו (לידיעה בלבד), משרד העבודה למעט לעניין אריזתו (לידיעה בלבד) ,משרד הבריאות כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד.  


1. יודגש, כי להובלת המזון, הפצתו או חלוקתו, נדרש פריט רישוי נוסף- 4.6 ד'. 


2. בנוסף לרישיון עסק ,נדרש גם רישיון ייצרן משירות המזון במשרד החקלאות .


3. נותני האישור /רישיון ייתנו את הנחיותיהם ודרישותיהם בהליך רישוי העסק,בכפוף לחוק/תקנות/נהלים ולאחר ביקורת בעסק.


4. תשומת ליבכם כי העסק יידרש בין השאר להעביר לנותני האישור מידע לגבי מהם המוצרים המיוצרים הליכי הייצור, מהי התפוקה 

    המתוכננת,מהן הכמויות המרביות של התוצרת הגמורה, מהם חומרי הגלם וכמותם בהליכי הייצור,כמויות מאוחסנות יומיות,מיקום 

     האחסון, סקר סיכונים (ככל שיידרש), שימוש בחומרים מסוכנים, דלק, גז ועוד. ב. דרישות המועצה  :-


 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש  מחוץ לכותלי העסק.על פי דרישה של היחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת' , יוכן ויוגש על ידי/מטעם העסק חו"ד/דו"ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מפוחים, מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק. 

 

 1. יינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישת היחידה האזורית  לאיכות הסביבה יקים העסק מנדפים, מסננים מתאימים וארובה אל הגג העליון ביותר של מבנה העסק, על פי תכנית שתוגש לאישור היחידה.. 

            תשומת לב - כי להקמת ארובה חיצונית למבנה, נדרש היתר בנייה כחוק.  

 

     3. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק. 


     4. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית.חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא

         מעובדים למערכת הביוב הציבורית.


     5. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז 

         הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי 

         הצורך. יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.


     6. יש להסדיר מול תאגיד המים  והביוב את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים. 


 1. שמן משומש ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה. קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים  

לפחות ויוצגו לנציגי המועצה/תאגיד המים  והביוב על פי דרישתם.


8. ווטרינר המועצה ייתן את דרישותיו והנחיותיו להליך הרישוי ולאחר ביקורת בעסק .
6 4. ג' אחסונוא. נותני אישור:- משרד הבריאות ,כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה). 


 1. בין שאר החוקים ,התקנות והצווים תשומת ליבכם  לנדרש בחוק הגנה על בריאות הציבור(מזון),התשע"ו-2015,לרבות רישיון אחסנה, רישיון הובלה מטעם משרד הבריאות ,הכרוך גם בתשלום אגרות. 


 1. יש לפנות ללשכת הבריאות המחוזית לקבלת הנחיות .ב. דרישות המועצה :-


 1. היחידה האזורית לאיכות הסביבה  'הרי נצרת' וככל שיידרש בהתאם לפעילות והיקף העסק, תיתן דרישות בנושאי רעש ואקוסטיקה 

ממערכות העסק ,מערכות קירור כולל גזי הקירור והיתר רעלים ככל שיידרש, אוורור העסק ומניעת זיהום אוויר ונושאים סביבתיים  נוספים ככל שתמצא לנכון.


 1. ככל שתהיה פעילות הובלת מזון, יינקטו כל האמצעים למניעת רעש בלתי סביר מפעילות כלי הרכב של ההובלה כלל קביעת שעות 

הפעילות ,על פי דרישה של היחידה האזורית  לאיכות הסביבה .


3.  יש  לתאם מול מחלקת הנדסה במועצה את הסדרי ומיקום חניית כלי הרכב.


 4. ווטרינר המועצה ולאחר ביקורת בעסק ייתן הנחיותיו/דרישותיו לעסק.


5. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה ופסולת למחזור.


6. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב את דרישותיו לאספקת מים, שפכים ומז"ח. 


4.6 ד' הובלתו,הפצתו או חלוקתו


א. נותני אישור:- משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד (למועד כתיבת מסמך זה). 


תשומת ליבכם ובנוסף על פי כל דין :- 


 1. בעלים של משאית/משאיות להובלת מזון בקירור, המתגורר בתחום המועצה,הפועל באופן עצמאי ואינו קשור למשרד כלשהוא, את

המשאית/משאיות הוא מחנה בחניון ציבורי למשאיות את העבודה מספקים לו לקוחות שונים לפי הזמנה נקודתית ובפניה ישירה לטלפון הנייד שלו ,לבעל המשאית/משאיות אין משרד בתחום העיר,חייב בהוצאת רישיון עסק לפי פריט זה. 

על בעל המשאית/משאיות להצטייד גם ברישיון מוביל על פי חוק שירותי הובלה.


 1. כתובת העסק- כתובתו הפרטית של בעל המשאית.


 1. בעל המשאית/משאיות אינו נדרש להגיש תכניות כלשהן של העסק שכן מדובר ברכב נייד. 


 1. בקשה לרישיון העסק תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת כל כלי הרכב הנכללים בעסק במועד הבקשה לקבלת הרישיון ואין צורך לבקש רישיון ביחס לכל כלי רכב בנפרד .


 1. הרישיון יינתן ביחס לכל כלי הרכב הקיימים בצי הרכב של מבקש הרישיון. 


 1. העתק רישיון העסק ,כולל רשימת כלי הרכב יימצא בכל אחד מכלי הרכב הנכללים ברישיון. 


 1. במקרה של החלפת כלי רכב, יש לפנות למחלקת רישוי עסקים במועצה לעדכן את רשימת כלי הרכבה הנכללים ברישיון.   


 1. לא נדרש אישור שימוש חורג לדירת המגורים,שכן העסק נייד וביתו הפרטי של בעל המשאית הינו כתובת למשלוח הודעות בלבד. 


 1. לכלי רכב המובילים מזון מחוץ לתחום המועצה אל תחום המועצה,יינתן רישיון עסק על ידי רשות הרישוי ביישוב שבו ממוקם ופועל משרד העסק. 


ב. דרישות המועצה :-


 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש בלתי סביר מפעילות כלי הרכב של ההובלה כלל קביעת שעות הפעילות ,על פי דרישה היחידה האזורית  לאיכות הסביבה 'הרי נצרת'. 


 1. יש  לתאם מול מחלקת הנדסה במועצה את הסדרי ומיקום חניית כלי הרכב . 


 1. ש לפנות לווטרינר המועצה לקבלת הנחיותיו/דרישותיו ,ככל שיהיו, לעיסוק זה.
4.6 ה'- הסעדה (קייטרינג)- כהגדרתה בתקנות רישוי עסקים( תנאים תברואיים לעסקים ליצור מזון), התשל"ב-1972 


א. נותני אישור:- משרד הבריאות ,כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה).  


 1. תשומת ליבכם כי על העסק לעמוד בין השאר בנקבע בתקנות רישוי עסקים (תנאים תברואיים לעסקים לייצור מזון),התשל"ב-1972 ובנקבע בחוק הגנה על בריאות הציבור( מזון) התשל"ו- 2015. 


 1. משרד הבריאות יקבע את השטחים המינימליים והחדרים והאמצעים והמתקנים הנדרשים לניהול העסק וכן את מפרט הדרישות המלא הנדרש, זאת על פי הפעילות הספציפית,התפריט ,כמות המזון, דרכי הכנת המזון וכיוצא בזה. 


3. לעיסוק זה נדרש בין השאר גם רישיון ייצרן מטעם משרד הבריאותב. דרישות המועצה:-


 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש  מחוץ לכותלי העסק.על פי דרישה של היחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת',  

            יוכן ויוגש על ידי /מטעם העסק חו"ד/דו"ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים,   
            מפוחים, מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק. 

 

 1. יינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישת היחידה האזורית לאיכות הסביבה  'הרי נצרת' יקים 

העסק מנדפים, מסננים מתאימים וארובה אל הגג העליון ביותר של מבנה העסק, על פי תכנית שתוגש לאישור המחלקה. 

            תשומת לב - כי להקמת ארובה חיצונית למבנה, נדרש היתר בנייה כחוק.  

 

     3. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק. 


     4. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית. חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא 

         מעובדים למערכת הביוב הציבורית.


     5. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז 

         הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי
        הצורך. יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.


     6. יש להסדיר מול תאגיד המים  והביוב 'הרי נצרת' את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים. 


     7. שמן משומש ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה. קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים
        לפחות ויוצגו לנציגי המועצה/תאגיד המים  והביוב על פי דרישתם.   

4.6 ו'  ייצורו,עיבודו, אריזתו- מחומרי גלם מן החי ביכולת ייצור שאינה עולה על  5 טון ליום, ייצורו ,עיבודו, אריזתו- מחומרי גלם שאינם מן החי    ביכולת ייצור שאינה עולה על 50 טון ליום


א. נותני אישור:-משרד הגנת הסביבה למעט לעניין אריזתו (לידיעה בלבד), משרד הבריאות, כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה).  


1. יודגש, כי להובלת המזון, הפצתו או חלוקתו, נדרש פריט רישוי נוסף- 4.6 ד'. 


2.  בנוסף לרישיון עסק ,נדרש גם רישיון ייצרן משירות המזון במשרד החקלאות .


3. נותני האישור /רישיון ייתנו את הנחיותיהם ודרישותיהם בהליך רישוי העסק,בכפוף לחוק/תקנות/נהלים ולאחר ביקורת בעסק.


4. תשומת ליבכם כי העסק יידרש בין השאר להעביר לנותני האישור מידע לגבי מהם המוצרים המיוצרים הליכי הייצור, מהי התפוקה 

    המתוכננת,מהן הכמויות המרביות של התוצרת הגמורה, מהם חומרי הגלם  וכמותם בהליכי הייצור,כמויות מאוחסנות יומיות, מיקום 

    האחסון, סקר סיכונים (ככל שיידרש), שימוש בחומרים מסוכנים, דלק, גז ועוד. ב. דרישות המועצה  :-


 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש  מחוץ לכותלי העסק .על פי דרישה של היחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת' , יוכן ויוגש על ידי /מטעם העסק חוו"ד/דו"ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מפוחים, מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק. 

 

     2 . יינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. על פי דרישת היחידה האזורית  לאיכות הסביבה יקים העסק 
          מנדפים , מסננים מתאימים וארובה אל הגג העליון ביותר של מבנה העסק, על פי תכנית שתוגש לאישור היחידה. 

         תשומת לב - כי להקמת ארובה חיצונית למבנה, נדרש היתר בנייה כחוק.  

 

     3. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק. 


     4. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית. חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא
        מעובדים למערכת הביוב הציבורית.


     5. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז 

         הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי
        הצורך. יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.


     6. יש להסדיר מול תאגיד המים  והביוב את כל הנדרש  והנחיותיהם למערכת השפכים. 


     7 . שמן משומש ייאסף במיכל ייעודי ויפונה לאתר מורשה על פי דין על ידי קבלן מורשה. קבלות על הפינוי יישמרו בעסק למשך 3 שנים
          לפחות ויוצגו לנציגי המועצה/תאגיד המים על פי דרישתם.


 1. ווטרינר המועצה ייתן את דרישותיו והנחיותיו להליך הרישוי ולאחר ביקורת בעסק .


4.7  מזון לרבות משקאות- מכירתו 4.7 א'- קיוסק


א. נותני אישור:- משרד הבריאות (לידיעה),כבאות והצלה. לפריט זה פורסם מפרט אחיד .


1. יובהר כי החוק אינו מגדיר מהו "קיוסק". אך הגדרת המונח מצויה בתנאי משרד הבריאות לקיוסקים אשר הוצאו מכוח פקודת
          מלאכות ותעשיות (הסדרתן) משנת 1927. 


2. על פי הפסיקה, בקיוסק ימכרו מוצרים ובכללם מוצרי מזון לאכילה בלבד כולל כריכים מוכנים ,ללא כל התעסקות או טיפול כלשהוא
          במזון וללא כל הליך כגון הכנה, ערבוב, חיתוך ,טיגון, בישול, חימום וכיוצא בזה.


3. מדובר במכירה והגשת המוצר ללא צורך בהשתהות ובהמתנה של הלקוח.  


4. בקיוסק לא ימכרו מוצרי חלב, בשר או מוצרים קפואים ומשקאות משכרים  מכל סוג שהוא.   


5. כל "עיסוק" במזון יהפוך את העסק לטעון רישוי על פי  פריט רישוי 'בית אוכל'.  


ב. דרישות המועצה :-


 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש  וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק .


 1. חל איסור על הפעלת מערכת הגברה והשמעת מוזיקה הנשמעת מחוץ לכותלי העסק

..

 


4.7 ב'- מרכול מקום לממכר מזון ומוצרי צריכה לשימוש אישי או ביתי, שאין בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון 

            

א. נותני אישור:- משרד הבריאות (לידיעה),כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה). פורסמה טיוטת
    מפרט אחיד להערות הציבור. 

 

1. מצאנו לנכון להבהיר כי "טיפול במזון"  מוגדר בתקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון),התשס"ט-2009.

    ראיית העיסוק ברוכלות מזון אומצה לכלל העסקים המטפלים במזון.


2. "טיפול במזון" כולל  חיתוך ופריסה, פירוק, טחינה, ערבוב, תיבול, הפשרה, אפיה, חימום, סחיטה, שטיפה, אריזה מחדש, 

     או כל פעולה אחרת המשנה את המצב הפיזי או הכימי של המזון.


3. לכן, כל מכירת מזון שאינו ארוז כפי שבעל העסק רכש אותו ובכלל זה למשל פריסת נקניק,פריסת גבינות,ייחשב לטיפול במזון. 


4. במרכול מותר למכור משקאות משכרים, שלא לצריכה במקום. ב. דרישות המועצה:-


     1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש  מחוץ לכותלי העסק.על פי דרישה של היחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת', יוכן ויוגש על ידי/מטעם העסק חו"ד/דו"ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מפוחים, מערכות מיזוג ועוד  ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק, כולל רכבי משלוחים ( ככל שפועלים).   

 

     2. יינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.  

         

     3. יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק. 


     4. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית. חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא

         מעובדים למערכת הביוב הציבורית.


     5. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז
        הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי
        הצורך. יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.


     6. יש להסדיר מול תאגיד המים והביוב את כל הנדרש  והנחיותיהם למערכת השפכים. 


     7. יש לתאם מול מחלקת ההנדסה את הסדרי החניה לעסק וחניית רכבי/קטנועי השליחות.  


     8. חל איסור על השמעת מוזיקה הנשמעת אל מחוץ לכותלי העסק. 

       


4.7 ג'- אטליז- מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים


א. נותני אישור:- משרד הבריאות, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת  מסמך זה). 


1. על העסק לעמוד בנדרש בחוקים תקנות ,חוזרי מנכ"לים, הנחיות רבות, לפיקוח על מכירת בשר ומוצרים מן החי.


2. משרד הבריאות פרסם ב-8.4.2016  בחוזר מספר 5/2016, הנחיות בנוגע לתנאים התברואיים הנדרשים לשם קבלת אישורו לניהול
      עסק של אטליז או מחלקת בשר בתוך מרכול. יש לבדוק עדכניות. 


3. חלק מסוגי אטליזים נדרשים גם לרישיון ייצרן  כמפורט בחוזר. 


4. להכנת ומכירת עוף בגריל בעסק, נדרש פריט רישוי נוסף-4.2 ג'. 


5. רק אטליז בעל רישיון ייצרן ,רשאי לבצע פעילות של הכנת מזון כגון:טיגון, בישול, אפיה וכיוצא  בזה.

 

6. מומלץ לפנות למחלקת רישוי  עסקים ולמשרדי נותני האישור, לקבלת מידע מוקדם


7. תשומת ליבכם כי תוקף הרישיון לאטליז הוא שנה אחת !ב. דרישות המועצה:-


    1. בפרק דרישות כלליות לעסקים, פורסמו דרישות והנחיות ווטרינר המועצה. . 


    2. בשל סוגי הפסולת ושאריות מזון מן החי, יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק כולל שקיות
        אחסון הפסולת ואחזקתה בקירור עד למועד הפינוי.  


    3. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית .חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים לא
        מעובדים למערכת הביוב הציבורית .


    4. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת

הניקוז הציבורית  בהתאם לגודל העסק. העסק חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים לפי הצורך. יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.


    5.  יש להסדיר מול  תאגיד המים  והביוב את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים.


    6.  יינקטו כל האמצעים למניעת רעש  מחוץ לכותלי העסק .על פי דרישה של היחידה האזורית לאיכות הסביבה, 'הרי נצרת'  

 יוכן ויוגש על ידי/מטעם העסק חו"ד/דו"ח אקוסטי המתייחס  לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק.


    7. במידה ובעסק יהיה הכנת ומכירת עוף בגריל, היחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת' תדרוש נקיטת אמצעים למניעת זיהום         
        אויר וריח מחוץ לכותלי העסק, כדוגמת מערכת נידוף, מסננים מפוח ובמקרים מסוימים אף הקמת ארובה אל מעל לגג מבנה העסק. 

        
4.7 ד'- מרכול- כמשמעותו בפריט 4.7 ב' , שיש בו טיפול במזון, לרבות משלוח מזון


א. נותני אישור:- משרד הבריאות ,כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה).


1. על העסק חלים בין השאר הוראות החוק להגנה על בריאות הציבור (מזון) ,התשע"ו-2015, תקנות רישוי עסקים( תנאי תברואה
          נאותים ברוכלות מזון),התשס"ט-2009, הנחיות משרד הבריאות בנושא תנאי תברואה נאותים למרכולים-2011, חוקי עזר ככל
          שקיימים ועוד. 


 2. מצאנו לנכון להבהיר כי "טיפול במזון"  מוגדר בתקנות רישוי עסקים( תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון),התשס"ט-2009. 

      ראיית העיסוק  הזה ברוכלות מזון אומצה לכלל העסקים המטפלים במזון.


3. "טיפול במזון" כולל חיתוך ופריסה, פירוק, טחינה, ערבוב, תיבול, הפשרה, אפיה,חימום, סחיטה, שטיפה, אריזה מחדש, 

     או כל פעולה אחרת המשנה את המצב הפיזי או הכימי של המזון.


4. במרכול מותר למכור משקאות משכרים, שלא לצריכה במקום. 


5. למשלוח מזון לא נדרש רישיון עסק נפרד,היות ופריט זה כבר כלול בפריט 4.7 ד'.


6. במידה ובמרכול פועל גם אטליז, לרבות הכנת עופות בגריל, חלים עליו כל הדרישות המפורסמות במסמך זה לפריט 4.7 ג'.  

    תשומת לב לנושא רישיון ייצרן  נדרש.   ב. דרישות המועצה :-


 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש  מחוץ לכותלי העסק,על פי דרישה של היחידה האזורית לאיכות הסביבה, 'הרי נצרת'  יוכן ויוגש על ידי  /מטעם העסק חו"ד/דו"ח אקוסטי המתייחס  לכלל מקורות הרעש בעסק כגון: מערכות קירור, מנועים, מדחסים, מפוחים ,מערכות מיזוג ועוד ומהם האמצעים הנדרשים למניעת רעש באופן שלא ישמע מחוץ לכותלי העסק, כולל רכבי משלוחים. 

 

     2.  יינקטו כל האמצעים למניעת ריח וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.  

         

     3.  יש לתאם עם מחלקת התברואה את הסדרי פינוי האשפה והפסולת מהעסק. 


     4. מערכת השפכים מהעסק תחובר למערכת השפכים הציבורית .חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה ועל הזרמת שפכים 

         לא מעובדים למערכת הביוב הציבורית .


     5. מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז
          הציבורית בהתאם לגודל העסק. העסק  חייב לחתום על חוזה עם חברה מוסמכת לשאיבת שומנים להורקה של מפריד השומנים
          לפי הצורך יש לשמור את המסמכים המעידים על פינוי השומנים של העסק לתקופה של שלוש שנים לפחות.


    6. יש להסדיר מול תאגיד המים  והביוב את כל הנדרש והנחיותיהם למערכת השפכים.    7. במידה ובעסק יהיה הכנת ומכירת עוף בגריל, היחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת' תדרוש נקיטת אמצעים למניעת זיהום אויר וריח מחוץ לכותלי העסק, כדוגמת מערכת נידוף, מסננים מפוח ובמקרים מסוימים אף הקמת ארובה אל מעל לגג מבנה העסק. 

 

8. יש להסדיר מול מחלקת ההנדסה את הסדרי החניה והפריקה של העסק כולל רכבי השליחויות ככל שיהיו.           


קבוצה 5

מים ופסולת


5.1 אשפה ופסולת , למעט פסולת חומרים מסוכנים


5.1 א'- תחנת מעבר ומיון

א. נותני אישור:-המשרד להגנת הסביבה, כבאות והצלה. לפריט זה פורסמה (למועד כתיבת מסמך זה) טיוטת מפרט אחיד להערות הציבור. 


1. לעסק מסוג זה נדרשים אישורים והיתרים מיוחדים במינם משום אופיו של העסק יש לבדוק ולבחון מול הרשויות לגבי מיקום העסק
      גודלו ואופן תפעולו.


2. על העסק חלים בין השאר החוקים והתקנות הרלוונטיים לתחום עיסוק זה לרבות :תקנות למניעת מפגעים( מניעת רעש) ,התשנ"ג-
        1992, תקנות למניעת מפגעים( רעש בלתי סביר), התש"ן-1990, תקנות למניעת מפגעים(איכות אויר), התשנ"ב-1992, 

    תקנות למניעת מפגעים (מניעת זיהום אויר וריח בלתי סבירים מאתרים לסילוק פסולת) התש"ן-1990,תקנות רישוי עסקים 

    (סילוק פסולת חומרים מסוכנים), התשנ"א -1990, תקנות בריאות העם (טיפול בפסולת במוסדות רפואיים),התשנ"ז-1997,תקנות
        רישוי עסקים (תחנת מעבר לפסולת),התשנ"ח-1998, חוק המים, התשי"ט-1959. 


ב. דרישות המועצה :

1.  חל איסור להקים עסק מסוג זה באזורי המגורים ברחבי המועצה .


2.  טרם הקמת עסק מסוג זה יש לקבל חוו"ד  מהוועדה המקומית לתכנון ובניה, מהיחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת'  והנחיות ממחלקת רישוי  עסקים, באשר לאפשרות להפעיל עסק מסוג זה במקום המבוקש. 


3. לסוגים מסוימים של עסק כאמור יידרש ,על פי העניין, הקמת מבנה סגור מכל צדדיו ועבריו ונקיטת כל האמצעים למניעת רעש וזיהום
        אויר מחוץ למבנה. 


4. יידרש הקמת גידור היקפי אטום  בגובה של 2 מטר לפחות מסביב לשטח העסק.

5. יידרש התקנת שילוט  חיצוני ,שבו יפורט שם בעל העסק, מענו מספר הטלפון שבאמצעותו ניתן להשיגו במשך כל שעות היממה
        ואיסור הכנסת חומרים האסורים לכניסה לעסק. 


6. יינקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת פיזור מזהמים לרבות אבק ותשטיפים וגרימת מטרדים, מחוץ לשטח העסק.


7. בעל העסק יוודא ניקוי שטח תחנת המעבר והמיון מלכלוך ושאריות פסולת, אחת ליום לפחות בסוף יום העבודה.


8. בעל העסק ו/או מי מטעמו ,לא יבעיר פסולת בעסק וינקוט בכל האמצעים למניעת הבערת פסולת בעסק ובסמוך לגדרות העסק מחוץ 
        לעסק.

9. גובה ערמות הפסולת בעסק ,לא יעלה בכל עת על גובה הגדר ההיקפית של העסק. 


10. כלי הרכב המובילים פסולת אל העסק ומהעסק, יהיו מכוסים כך שימנע פיזור הפסולת ונזילת תשטיפים מהם ,כולל בשטח העסק.

11. בעל העסק יגיש למחלקת רישוי עסקים וליחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת' ,תכנית הפעלה לביצוע מיון והפרדת הפסולת למרכיביה בתחנת המעבר תוך פירוט בין השאר של מקורות הפסולת,סוגי הפסולת, אופן ההפרדה והמיון, פירוט המתקנים השונים והטכנולוגיה בשימוש, כמות הפסולת המופרדת לכל סוג, אופן האחסון של החומרים המופרדים,יעדי הפינוי של סוגי הפסולת השונים וכל נתון אחר שיידרש לעניין זה על ידי המועצה. 

12. בסוף כל יום עבודה תסולק כל הפסולת משטח העסק ליעדים שנקבעו, אלא אם כן הפסולת מוינה למרכיבים שנועדו למחזור או      
          לשימוש חוזר.

13. יש לתאם מול תאגיד המים והביוב את התנאים והדרישות להזרמת השפכים למערכת הביוב הציבורית.

14. יש לתאם מול מחלקת ההנדסה את הסדרי תנועת כלי הרכב מובילי הפסולת אל ומהעסק. 5.1 ב' איסופה, הובלתה


א. נותני אישור :-המשרד להגנת הסביבה (לידיעה). לפריט זה פורסם מפרט אחיד. 

1. המשרד להגנת הסביבה רשאי לדרשו כנותן אישור לידיעה ועל פי שיקוליו, קיום מלוא הדרישות והתנאים הכלולים במפרט האחיד כגון: 
    פירוט של סוגי הפסולת ,יעדי פינויה( מטמנה, תחנת מעבר, מתקן טיפול, מקום אחר), מקום אחסון כלי האצירה, פעילות תחזוקת כלי 
    האצירה, ניקויים, שטיפתם, תדלוק כלי הרכב המשמשים להובלה ועוד. 

 1. בנוסף, העסק יידרש בין השאר לנקוט בכל האמצעים למניעת פיזור או התעופפות פסולת אל מחוץ לכלי האצירה של כלי הרכב, דליפה 

    של תשטיפים מניעת ריחות, רעש בלתי סביר, זיהום אוויר כולל אבק ועוד. 

3. יידרש סימון ושילוט כלי הרכב כמפורט במפרט האחיד.

4. יידרש תיעוד כולל תעודות משלוח, אישורי ביצוע הטמנה וכניסה לאתרי טיפול בפסולת וכיוצא בזה .ב. דרישות המועצה :-


1. בעלים של משאית/משאיות להובלת אשפה ופסולת ,המתגורר בתחום המועצה, הפועל באופן עצמאי ואינו קשור למשרד כלשהוא, את

    המשאית/משאיות הוא מחנה בחניון ציבורי למשאיות ,את העבודה מספקים לו לקוחות שונים לפי הזמנה נקודתית ובפניה ישירה לטלפון
    הנייד שלו ,לבעל המשאית/משאיות אין משרד בתחום המועצה ,חייב בהוצאת רישיון עסק לפי פריט זה. 


2. על בעל המשאית/משאיות להצטייד גם ברישיון מוביל על פי חוק שירותי הובלה.


3. כתובת העסק- כתובתו הפרטית של בעל המשאית.


4. בעל המשאית/משאיות אינו נדרש להגיש תוכניות כלשהן של העסק שכן מדובר ברכב נייד. 


5. בקשה לרישיון העסק תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת כל כלי הרכב הנכללים בעסק במועד הבקשה לקבלת הרישיון ואין צורך
    לבקש רישיון ביחס לכל כלי רכב בנפרד. הרישיון יינתן ביחס לכל כלי הרכב הקיימים בצי הרכב של מבקש הרישיון. 


6. העתק רישיון העסק ,כולל רשימת כלי הרכב יימצא בכל אחד מכלי הרכב הנכללים ברישיון. 


7. במקרה של החלפת כלי רכב, יש לפנות למחלקת רישוי עסקים במועצה לעדכן את רשימת כלי הרכב הנכללים ברישיון.   


8. לא נדרש אישור שימוש חורג לדירת המגורים, שכן העסק נייד וביתו הפרטי של בעל המשאית הינו כתובת למשלוח הודעות בלבד. 


9. לכלי רכב המובילים אשפה ופסולת  מחוץ לתחום המועצה אל תחום המועצה, יינתן רישיון עסק על ידי רשות הרישוי ביישוב שבו ממוקם
    ופועל משרד העסק.


10. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש בלתי סביר מפעילות כלי הרכב של העסק כולל קביעת שעות הפעילות ,על פי דרישה של היחידה
      האזורית לאיכות  הסביבה 'הרי נצרת'.


11. יש לתאם מול מחלקת הנדסה במועצה את הסדרי ומיקום חניית כלי הרכב.


12.היחידה האזורית  לאיכות הסביבה וככל שהמשרד להגנת הסביבה יחליט שלא לתת דרישות לעסק ( כנותן אישור לידיעה), תדרוש על
    פי שיקוליה קיום הדרישות /הנחיות הכלולות במפרט האחיד. 5.2 ב' - מי שתייה -  מיתקן לטיפול בהם ; לעניין זה, "טיפול"- למעט התפלה וחיטוי.


א. נותני אישור :- משרד הבריאות, כבאות והצלה.לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד( למועד  כתיבת מסמך זה). 

 1. הפעלת עסק לפי הפריט האמור, הינה מורכבת  מאד ודורשת היתרים מיוחדים מרשויות המדינה כולל מיקום ואישורים מהוועדה
    המקומית לתכנון ובניה .

 2. על העסק חלים בין השאר חוק המים- התשי"ט- 1959, חוק תאגידי מים וביוב, תשס"א-2001, חוק הפיקוח על קידוחי מים,תשט"ו-
    1955, חוק הרשויות המקומיות, (ביוב)-התשכ"ב-1982, חוק בריאות העם ותקנותיו לעניין זה, תקנות בריאות העם( איכותם התברואית  
    של מי שתיה ומתקני מי שתייה) התשע"ג-2013, הנחיות משרד הבריאות לטיפול וניטור מתקן טיפול מי שתייה-אפריל 2017 ,הנחיות
    רשות המים, תנאי מסגרת של המשרד להגנת הסביבה,תקנות המים השונות לעניין מניעת זיהום מים ועוד. 


ב. דרישות המועצה :

 1. טרם הקמת עסק מסוג זה יש לקבל חו"ד מהוועדה המקומית לתכנון ובניה, מהיחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת' והנחיות ממחלקת רישוי עסקים, באשר לאפשרות להפעיל עסק  מסוג זה במקום המבוקש.

 2. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש מחוץ לכותלי העסק. לפי דרישה של היחידה האזורית  לאיכות הסביבה,יוכן ויוגש על ידי /מטעם העסק חוו"ד/דו"ח אקוסטי המתייחס לכלל מקורות הרעש בעסק.


 3. על העסק חלים מרחקי בטיחות והפרדה  שימושים רגישים. יש לפנות ליחידה  לאיכות הסביבה ולתאגיד המים  והביוב לבירור המרחקים הנדרשים.   

     

 

5.3 שפכים וקולחין

5.3 ג'- הובלתם במכליות

א. נותני אישור:-  משרד הגנת הסביבה ( לידיעה) משרד הבריאות ( לידיעה). לפריט זה פורסם מפרט אחיד.

1. המשרד להגנת הסביבה על פי שיקוליו, רשאי לתת דרישות והנחיות  כמפורט במפרט האחיד שפורסם.

2. משרד הבריאות על פי שיקוליו, רשאי לתת דרישות והנחיות כמפורט במפרט האחיד שפורסם.

3. בין השאר, על העסק לעמוד בנדרש בחוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג-1993, תקנות המים (מניעת זיהום מים)בורות ספיגה ובורות
      רקב), התשנ"ב- 1992,תקנות רישוי עסקים(סילוק פסולת חומרים מסוכנים),התשנ"א-1990, פקודת בריאות העם-1940,תקנות 

   בריאות העם(התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת),התשנ"ב-1992,תקנות בריאות העם( תקני איכות מי קולחין וכללים לטיהור
      שפכים), התש"ע  2010, חוק שירותי הובלה ועל פי כל דין .

4. תשומת ליבכם  ובנוסף על פי כל דין :- 


5. בעלים של משאית/משאיות לשאיבת/הובלת שפכים וקולחין ,המתגורר בתחום המועצה, הפועל באופן עצמאי ואינו קשור למשרד
        כלשהוא, את המשאית/משאיות הוא מחנה בחניון ציבורי למשאיות, את העבודה מספקים לו לקוחות שונים לפי הזמנה נקודתית  
        ובפניה ישירה לטלפון הנייד שלו, לבעל המשאית/משאיות אין משרד בתחום המועצה , חייב בהוצאת רישיון עסק לפי פריט זה. 


6. על בעל המשאית/משאיות להצטייד גם ברישיון מוביל על פי חוק שירותי הובלה.


7. כתובת העסק- כתובתו הפרטית של בעל המשאית.


8. בעל המשאית/משאיות אינו נדרש להגיש תכניות כלשהן של העסק שכן מדובר ברכב נייד. 


9. בקשה לרישיון העסק תוגש ביחד עם נספח הכולל את רשימת כל כלי הרכב הנכללים בעסק במועד הבקשה לקבלת הרישיון ואין צורך 

    לבקש רישיון ביחס לכל כלי רכב בנפרד .


10. הרישיון יינתן ביחס לכל כלי הרכב הקיימים בצי הרכב של מבקש הרישיון. 


11. העתק רישיון העסק כולל רשימת כלי הרכב ,יימצא בכל אחד מכלי הרכב הנכללים ברישיון. 


12. במקרה של החלפת כלי רכב, יש לפנות למחלקת רישוי עסקים במועצה לעדכן את רשימת כלי הרכב הנכללים ברישיון.   


13. לא נדרש אישור שימוש חורג לדירת המגורים,שכן העסק נייד וביתו הפרטי של בעל המשאית הינו כתובת למשלוח הודעות בלבד. 


14. לכלי רכב המובילים שפכים/קולחין מחוץ לתחום המועצה אל תחום המועצה, יינתן רישיון עסק על ידי רשות הרישוי ביישוב שבו
          ממוקם ופועל משרד העסק. 


ב. דרישות המועצה:-


     1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש  בלתי סביר וזיהום אוויר מפעילות כלי הרכב של ההובלה כלל קביעת שעות הפעילות, על פי
        דרישה של היחידה האזורית  לאיכות הסביבה 'הרי נצרת'. 


    2. יש לתאם מול מחלקת הנדסה במועצה את הסדרי ומיקום חניית כלי הרכב . 


קבוצה 6

מסחר ושונות


6.1 - אחסנה -מקום המיועד לאחסנה שאינו טעון רישוי לפי פריט אחר בתוספת זו ששטחו 50 מ"ר ומעלה בין מקורה ובין שאינו מקורה , 

       למעט מחסן הצמוד לחנות מכירה קמעונאית שעיקר תכליתו לשרת אותה


א. נותני אישור:- כבאות והצלה.לפריט זה  פורסם מפרט אחיד.

ב. דרישות המועצה :-

1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.

2. יש לתאם מול מחלקת הנדסה את דרישותיהם/הנחיותיהם לנושאי פריקה וטעינה ככל שיידרש.

3. תשומת ליבכם כי כל מחסן מזון ללא קשר לגודלו, טעון רישוי לפי פריט 4.6 ג' (אחסנת מזון ומרכיביו לרבות משקאות וחומרי גלם).  


6.2 - חנות ששטח המכירה בה הוא 800 מ"ר לפחות

א. נותני אישור:- משטרה, כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת  מסמך זה). פורסמה טיוטת מפרט אחיד להערות 

    הציבור. 

 1. העסק הינו גדול שבו יש קהל רב והתקהלות והיבטי בטיחות והיבטי אש רבים. מומלץ מאד לפני קבלת החלטה על הקמת עסק כאמור, לבדוק מול המשטרה וכבאות והצלה,את דרישותיהם.


 1. תשומת ליבכם כי חנויות ששטחן פחות מ-800 מ"ר הנמצאות בקניון שאין בו חברת ניהול, חייבות בכל זאת ברישיון עסק. יש לפנות למחלקת רישוי במועצה לקבלת מידע לעניין זה. 


ב. דרישות המועצה :-

 1. יינקטו כל האמצעים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק. במידה ובעסק מופעלות מערכות מכניות רועשות לרבות מערכות 

קירור, העסק יידרש על פי הצורך,להגיש  דו"ח אקוסטי ליחידה האזורית  לאיכות הסביבה 'הרי נצרת'.

 1. יש לתאם מול מחלקת ההנדסה את דרישותיהם/הנחיותיהם לנושאי חניה, פריקה וטעינה ככל שיידרש.


 1. יש לתאם מול מחלקת התברואה את הנחיותיהם ודרישותיהם למכלי איסוף אשפה ופסולת למחזור ופינויה.


  


6.4 מכבסה, ניקוי יבש, לרבות הפעלת מכונות כביסה וייבוש אוטומטיות שלא בבניין מגורים  לשימוש הדיירים

 1. נותני אישור :-  המשרד להגנת הסביבה( לידיעה), רשות כבאות והצלה. לפריט זה לא פורסם מפרט אחיד ( למועד כתיבת מסמך זה). פורסמה טיוטת מפרט אחיד להערות הציבור.

 1. המשרד להגנת הסביבה פרסם מטעמו תנאי מסגרת סביבתיים לניקוי יבש וכן פרסם טיוטת  מפרט אחיד מטעמו למכבסות וניקוי יבש הכוללים בין השאר תנאים מוקדמים, הוראות והנחיות למניעת זיהום אויר,מים וקרקע, חומרים מסוכנים, פסולת מסוכנת, סוגי מכונות מותרות לשימוש לניקוי יבש ועוד.           

 2. קיים תקן ישראלי 8230 לנושא בטיחות מכונות המשתמשות בחומרים לניקוי יבש.

 3. קיימות מגבלות מרחק ומרחקי הפרדה ואיסור במקרים מסוימים על ניקוי יבש בבניין מגורים, בסמיכות לשימושים רגישים, בצמידות לעסקי מזון וכיוצא בזה.יש לפנות למשרד להגנת הסביבה ו/או ליחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת' במועצה ,לקבלת מידע בנושא.

 4. חל איסור על הפעלה עצמית של הציבור של מכונות לניקוי יבש.

 5. חדר כביסה המשרת רק את הדיירים במבנה או בקומת מגורים, אינו טעון רישוי עסק. 


ב. דרישות המועצה :-

 1. טרם הקמת עסק מסוג זה יש לקבל חוו"ד מהיחידה האזורית לאיכות הסביבה 'הרי נצרת' והנחיות ממחלקת רישוי עסקים, באשר לאפשרות להפעיל עסק  מסוג זה במקום המבוקש.אישורים נוספים נדרשים בין השאר מהוועדה המקומית לתכנון ובניה.


 1. יינקטו כל האמצעים הנדרשים למניעת רעש וזיהום אויר מחוץ לכותלי העסק.
   

 2. ברוב המקרים ,יידרש הקמת ארובה ממכונות הייבוש אל לגובה של 2 מטר לפחות מע