מספרי טלפון של בתי הספר

מספרי טלפון של בתי הספר

פורסם בתאריך :9/29/2020
בית ספר ריינה א 046555614 
בית ספר ריינה ג 046010707
בית ספר פאראבי 046554972 
בית ספר תיכון 046555513
בית ספר תיכון חדש 046100381
בית ספר הפטריאכלי הלטיני 046469814 
בית ספר ריינה ב 046555425 

הצטרף לרשימת התפוצה