מועצת התלמידים העירונית

מועצת התלמידים העירונית

פורסם בתאריך :9/29/2020
מועצת התלמידים העירונית פועלת דרך מחלקת הצעירים במועצה המקומית.
על כל מועצה לאפשר לכל המסגרות החינוכיות בה המוכרות על ידי משרד החינוך להיות מיוצגת בה, וזאת על ידי כך שכל מסגרת תשלח נציגים בשמה אל המועצה לפי בחירה דמוקרטית והוגנת המוגדרת על פי תקנון המועצה או "החוקה הכללית". 
‏א.מספר חברי המועצה יהיו לפי מספר המסגרות שמהן היא מורכבת ולפי מספר החברים אשר יש לכל מסגרת רשות לשלוח למועצה. 
‏ב.מספר החברים שכל מסגרת רשאית לשלוח למועצה נקבע לפי מפתח המוגדר לפי מספר התלמידים או מספר בני הנוער במסגרת אליה הם משתייכים. 
‏ג.על המועצה לגשת לכל מסגרת ולהציע לה להיות מיוצגת במועצה לפי החוקה ושתהיה מודעת לזכותה לקבל ייצוג במועצה, ולהציג לה את אופן בחירת הנציג ולתת לנציגים מעמד שווה במועצה. 
‏ד.חברי המועצה נבחרים על ידי המסגרת אותה הם מייצגים ולא נמנים. 
‏ה.הסטנדרטים שלפיהם נבחרים מייצגי המסגרות במועצה חייבים להיות חסרי כל שיקול זר (לא אובייקטיבי) 

הצטרף לרשימת התפוצה