מחלקת הרכש

מחלקת הרכש

פורסם בתאריך :9/29/2020

1.אספקת כל האביזרים והצרכים של מחלקות המועצה בין אם דרך התקציב הרגיל או דרך תקציבים מיוחדים שמקבלים אותם ממוסדות ממשלתיים במהלך השנה. 
2.רישום כל הרכוש העובר אל כל המחלקות והמוסדות. 
3.ניהול רשומת הספקים והקבלנים למכרזים קצרים.
ובקשר לאביזרים ולצרכים שמחלקת הרכש מספקת למחלקות והמוסדות השונים שהם רבים ומגוונים:
1.מכשירים למשרדים, מחשבים, פקס, מדפסות וסורקים ועוד. 
2.סוגים שונים של מכשירי חשמל. 
3.מכשירים לשתיית מים ותחזוקתם
4.רהיטים למשרדים
5.רהיטים לבתי הספר, שולחנות וכיסאות לתלמידים, לוחות ארונות ועוד. 
6.מכשירי כתיבה לבתי הספר והמשרדים והרשימה עוד ארוכה.
7.נסיעות. 
ולגבי תהליך האספקה למוסדות המוזכרות מתבצע באופן הבא: 
אסיפת ההזמנה מהמחלקה – בדיקת הצורך – הצעות מחיר ממספר ספקים – הכנת הזמנה אחרי בחירת הספק כאשר היא חתומה ממחלקת הרכש, הגזבר והגזבר המלווה – שליחת ההזמנה לספק – קבלת הפרטים ובדיקתם – מסירת הפרטים למחלקה שהגישה את הבקשה – קבלת החשבון ובדיקתו ולאחר מכן העברתו אל מחלקת החשבונות, לתשלום, ובנוסף לכך נרשם ברשומות המועצה המקומית. 

מכרזים שנתיים: 
חלק מהחומרים משתמשים בהם באופן יומי ולאורך השנה ולכן מחלקת הרכש מפרסמת מכרזים לקניית חומרים אלה וצריך לחתום על הסכם שנתי עם הספקים: 
1.מכשירי כתיבה 
2.הדפסות 
3.נסיעות 
4.חומרי ניקיון 

הצטרף לרשימת התפוצה