נוהל רכש

נוהל רכש

פורסם בתאריך :9/29/2020
קבלת ההזמנה מהמחלקה – בדיקת הצורך – הצעות מחיר ממספר ספקים – הכנת הזמנה אחרי בחירת הספק כאשר היא חתומה ממחלקת הרכש, הגזבר והגזבר המלווה – שליחת ההזמנה לספק – קבלת הפרטים ובדיקתם – מסירת הפרטים למחלקה שהגישה את הבקשה – קבלת החשבונית ובדיקתה ולאחר מכן העברתה אל מחלקת החשבונות, לתשלום, ובנוסף לכך לרשום ברשומות המועצה המקומית. 

הצטרף לרשימת התפוצה