טלפונים של המחלקות והשירותים

טלפונים של המחלקות והשירותים

פורסם בתאריך :9/29/2020
מזכירות 046094700
מנהל לשכת ראש הכפר  046094717
מחלקת נוער 046094731
מחלקת הנדסה 046094702
מחלקת בריאות 046094707
אגף חירום 046094709
מחלקת חשבונאות 046094704
 (פיקוח עירוני ורישוי עסקים) 046522859
מחלקת רווחה 046094710
מחלקת חינוך 046010707
המחלקה לשירותים פסיכולוגיים  046564414
אגף הגבייה  0733826243

הצטרף לרשימת התפוצה