רישום גנים

רישום גנים

מידע כללי:

מועצה מקומית רינה מברכת כלל ההורים בהגיעם לרגע המרגש בו רושמים את ילדיהם למערכת החינוך ברינה. מאחלים הצלחה, לילדים הממשיכים ולמצטרפים החדשים.

מועצה מקומית רינה חרטה על דגלה את ערך המצוינות בתחום החינוך ובתחום השירות האיכותי לאזרח. המטרה היא לתת שירות אידיאלי המקל על תושביה, באמצעות טכנולוגיה מתקדמת, באמצעות ובכפוף לנהלים וקריטריונים ובשקיפות מוחלטת לכלל התושבים.

הרישום לגני הילדים לשנה"ל תשפ"ג 2022/23 יחל ביום 01.02.2022 ועד ליום 21.02.2022

תהליך הרישום

תהליך הרישום לגנים:

הרישום יבוצע על ידי ההורים ובאחריותם באופן מקוון . הרישום למוסדות החינוך ברינה יתבצע אך ורק על פי אזורי רישום . במטרה להקפיד ולשמור על רצף חינוכי מגן הטרום ועד התיכון, עבור תלמידי אזור הרישום ותושבי הכפר בלבד. ע"פ מדיניות הרצף- ילדי גני טרום משויכים לגני החובה, גני החובה משויכים לבתי ספר יסודיים והיסודיים משויכים לתיכוניים. תלמידים שאינם מאזור הרישום, ישובצו על פי אזור רישום ובכפוף לשיקולי המערכת .

לתשומת ליבם של הורים, ילד הרשום השנה לגן טרום חובה לשנה הראשונה עליהם לדאוג לרשום אותו עוד פעם לשנה"ל תשפ"ג .

תלמידים שאינם מאזור הרישום, ומבקשים רצף חינוכי - ישובצו על פי אזור הרישום המקורי אליו שייך התלמיד ובכפוף לשיקולי המערכת תיבחן האפשרות לשיבוץ על פי הרצף החינוכי. הרשות המקומית רינה נערכת לבניית גנים חדשים ברחבי הכפר. עם זאת יצוין כי, יתכן ולא יימצא שיבוץ לכל תלמידי שנתון 3-4 שנים באזור הרישום. שיבוץ תלמידי שנתון זה ע"פ מקום פנוי בגנים ברחבי הכפר. 

הרישום נעשה לכיתת גן אחת, החלוקה בין הכיתות נעשית על פי הקריטריונים הבאים:

* חלוקה שווה של מס תלמידים בכיתות

* התחשבות בחלוקה מגדרית וגילאית

* מתן עדיפות לרצף חינוכי (בכפוף לשייכות לאזור רישום)

שנתוני הרישום לשנה"ל תשפ"ג:

רישום תלמידים יעשה בכפוף לשנתונים שנקבעו ע"י משרד החינוך. שנתונים הזכאים לרישום לגני ילדים לשנה"ל תשפ"ג:

* שנתון 2017- גן חובה (גילאי 5)

* שנתון 2018- טרום חובה (גילאי 4)

* שנתון 2019- טרום, טרום חובה (גילאי 3)

ילדי שנתון 2020  אינם רשאים   לרישום לשנה"ל תשפ"ב. בהנחיית משרד החינוך בוטלה האפשרות לרישום חריגי גיל. 

הרשות המקומית רינה מאחלת הצלחה לכלל תלמידיה

מידע על הגנים :

בכפר רינה פועלים 16 גנים רשמיים, 8 גנים לגילאי חובה, 7 גנים לגילאי טרום חובה וגן שפתי (ח.מיוחד). מספר הילדים בגנים לשנה"ל תשפ"ב 510 ילדים . הגנים פועלים במסגרת יום לימודים קצר, משעה 8:00בבוקר ועד השעה 14:00 אחרי צהריים, למעט גנים שמופעלת בהם תכנית ניצנים שפועלים עד השעה 16:00 . גן הילדים מהווה בסיס לגיבוש אישיותו של הילד, לעיצוב עמדות אינטלקטואליות ולהתפתחות הילדים כשותפים פעילים בחברה. למידע נוסף

שאלות ותשובות

תושב שאינו רשום בתעודת הזהות כתושב ריינה, לא יכול להירשם במערכת הרישום הדיגיטלית, משום שאין ברשות המועצה את פרטי ילדיו הניתנים מרשות האוכלוסין. ולכן יבצע את הרישום בצורה ידנית מול המועצה.
תושב שמעוניין לרשום את ילדו לגן בבעלות פרטית, יבצע את הרישום בצורה ידנית מול המועצה.
לא ניתן לבצע רישום באתר עבור ילד להורים פרודים, הרישום יתבצע מול המועצה. יש צורך בהסכמת זוג ההורים לרישום הילד, על ידי הצגת תעודת זהות של שני ההורים בהליך הרישום במועצה.
הרישום מתחיל מיום שלישי תאריך 01.02.2022 ומסתיים ביום שני תאריך 21.02.2022

גילאי 3: ילידי שנת 2019

גילאי 4: ילידי שנת 2018

גילאי 5: ילידי שנת 2017

עבור גני הרשות(המוכר הרשמי), הרישום יתבצע במערכת הדיגיטאלית למעט מקרים מיוחדים אפשר לרשום ידני במשרדי מח' החינוך. עבור גני המוכש"ר (גנים פרטיים), הרישום יתבצע באופן ידני מלא במשרדי מח' החינוך במועצה.
המשרדים עברו מתחת לקופת חולים כללית קומה ראשונה, בכביש הראשי.
בימי שני, שלישי, רביעי, חמישי בין השעות 14:00 – 8:30 . יום שבת 13:00 – 8:30 .
לרישום ידני לגני מוכר רשמי:

- 2 תעודות זהות של ההורים.

- אישור אסמכתא ממחלקת גביה על תשלום דמי קרב וביטוח תלמידים.

- במידה וההורים לא תושבי רינה בתעודת הזהות, מתבקשים להמציא עזיבה מהרשות המעזיבה(הרשומה בתעודת הזהות).

לרישום ידני לגני המוכש"ר (הפרטי):

- 2 תעודות זהות של ההורים.

- נספח ד' מהעמותה שתקלוט את הילד.

- במידה וההורים לא תושבי רינה בתעודת הזהות, מתבקשים להמציא עזיבה מהרשות המעזיבה(הרשומה בתעודת הזהות). הערה: לגבי הרשמי והמוכש"ר, במידה וההורים פרודים יש לצרף אישור האפוטרופוס על הילד.

אפשר לשלם במזומן ובאשראי.
ברישום ידני מקבלים תשובה מיידית. ברישום דיגיטאלי, אחרי בדיקה של מח' החינוך אם הרישום התבצע לפי איזור הרישום השייך למקום המגורים.
מתבקש ההורה למלא טופס בקשה ומח' החינוך תבדוק ותחזיר תשובה להורים.
בעת הרישום יתבצע תשלום מלא דרך האשראי ומיד מגישים דרך המערכת בקשת הנחה, הבקשה תעבור בדיקה ובמידה ומגיעה הנחה ההורים יקבלו החזר.
נמצא טופס ערעור במערכת הדיגיטאלית אבל ההגשה לא מבטיחה קבלה, הבקשה תועבר לוועדה לדיון.
כן חייב לרישום לעוד שנה נוספת וצריך לבצע הרישום כרגיל.
הרישום יתבצע אך ורק באזור מגורים של ההורים, מסיבות מיוחדות אפשר לערער למח' החינוך ע"י מילוי בקשת ערעור.
במוכר הרשמי, אם יישארו מקומות פנויים אחרי רישום ילדי רינה, ובתנאי המצאת אישור עזיבה מהרשות המעזיבה(נוף הגליל) בנוסף לתעודות זהות ותשלום דמי קרב וביטוח במח' גביה. לרישום במוכר שאינו רשמי, המצאת נספח ד' מהעמותה הרושמת, תעודות זהות של הורים, אישור עזיבה מנוף הגליל.
 
 

צור קשר

 

הצטרף לרשימת התפוצה