דברי ראש המועצה

דברי ראש המועצה

פורסם בתאריך :2/11/2020

אחינו, אחיותינו, אנשי העיירה הטובה זו, מצדיעים לכם ברכה מבורכת ועוד,
 מאז שלקחנו על עצמנו תפקידנו הרשמי במועצה המקומית, פעלנו בנחישות איתנה, בביטחון מוחלט ובאמונה נחרצת, בדבר נחיצות קידום הגה השיפור, ודרך השינוי האמתי, באופן המתאים למעמד אל-ריינה ופניה התרבותיות.
 המועצה המקומית אל-ריינה השיגה הישגים גדולים, כולל פרויקטים שעלו לאור מרגע כניסתנו לתפקיד ועד לרגע זה.
בעזרת השם וחסדנו הצלחנו, למרות תקופה קצרה זו, להשיג פרויקטים רבים וחיוניים והישגים קונקרטיים משמעותיים בשטח, בכל התחומים והרמות, כולל בנייה מחדש של ארגון השירותים ומתקני הניהול, ושינוי ופיתוח מוכנותם לעמוד בסוגיות ובצרכים של האזרחים.
הפרויקטים שביצענו לא היו מקריים, אלא תוצאה של שותפות מוחלטת, קואליציה כמעט שלמה ותכנית פעולה שיטתית שפותחה כחזון במהלך עבודת הבחירות שלנו, ויושמה בפועל לאחר שקיבלנו את תפקיד נשיאות המועצה המקומית.
 לא אסתיר בפניכם שעבודה בציר התיאוריה והפרקטיקה, ותרגום הבטחות למציאות מצריכה אתגר גדול והתמדה. אבל אמונתכם בנו, ביטחונכם בחזון שלנו, הצטרפותכם אלינו, ותמיכתכם בנו הינה השפלת קשיים ושדיים מושלגים, היא מוכיחה כי אל-ריינה לכולנו, והפכה את העבודה הקשה למסר נשגב, שמטרתו להביא את עיירתנו ליופייה המושלם מפנים לחוץ.
אין מנוס אלא להזכירכם בברית ובהבטחות שהבטחנו לכם: הבטחנו שלנשים, לבני הנוער, ולאקדמאיים יהיה תפקיד, הבטחנו במשיכת כל האנרגיות אל-ריינאויות המתחדשות, וגיוסן כדי לקדם את העיירה.
הבטחנו שעבודת פיתוח תחום החינוך, ועמידה בקצב המודרניות במדע ובטכנולוגיה תהיה בראש רשימת סדר העדיפויות. הבטחנו תרימת בנייה לבן אנוש שווה, מטרה חשובה לא פחות מקודמתה. הבטחנו לכם שעיירתנו, על כל שכונותיה, הקטעים שלה ומרקמה החברתי, היא אמון בצווארנו.
הבטחנו לך, בעזרת השם, ובעזרתנו. הבטחנו לכם לעבוד בשקיפות, אנחנו עדיין על הברית, ומאותה סיבה החלטנו להוציא עלון זה.
חברי היקרים והאהובים, הרצון והמאמץ לספק לכם את הטוב ביותר נותנים לנו את האנרגיה והמוטיבציה לאתגר את כל המשברים והמכשולים, ומניע אותנו להיות כשירים לקחת אחריות ולשאת את האמון, שתהיה אל-ריינה לכולנו, ושתהיה נוכחותנו באתר זה למענכם, לסיפוק האינטרס הציבורי לפני כל שיקול אחר.
ראשית הגשם טיפות, ולאחריו מבול. הפרויקטים של השנה החולפת אינם אלא ראשית טיפות, אומנם לכם מגיע מבול עז, מצמיח בין קפלי עיירתנו האהובה, אביב פורח.
אחיכם, ג'מיל אנואר בסול


הצטרף לרשימת התפוצה