יחידת קצין קביעות

יחידת קצין קביעות

פורסם בתאריך :2/11/2020
יחידת קצין קביעות היא יחידה במחלקת החינוך במועצה המקומית. משמעות הדבר: היחידה יישמה את חוק חינוך חובה במשרד החינוך בשנת 1949 בכל גני הילדים ובתי הספר בכפר. חוק זה תקף לכל הדורות מגיל 3 עד 16, כלומר מהגן עד כיתה י 'ובמדינות מסוימות עד כיתה י"ב. מספר שנות החינוך החובה הוא 13 שנים, 3 שנים באל-רוודה ובאל-בוסתן (סוגי גנים), ו -10 שנים מכיתה א 'לכיתה י'.
קצין קביעות במועצה המקומית אחראי על מחלקת החינוך להתמודדות עם תלמידים הנושרים מבתי הספר והחזרתם לרמות בית הספר או חיפוש אחר מסגרת חינוכית מתאימה אחרת. מכשיר זה כולל גם מעקב אחר אבחון וטיפול בתלמידים הנמצאים בסיכון נשירה , מרובי היעדרות ואיחורים, טיפול בבעיותיהם וחיפוש אחר מסגרת חינוכית מתאימה. תהליך האבחון, הטיפול והמעקב כולל תיעוד והקלטה של תיעודים ונתונים כך שנוכל לעקוב אחר התקדמות חינוך התלמידים וההתקדמות ההתנהגותית.
קצין קביעות שומר על תלמידים בבתי ספר באופן קבוע ומפחית את הסיכון לנשירה, בעזרתם והשתתפותם של צוות החינוך וההוראה, העובד הסוציאלי, הפסיכולוג והמחלקה לרווחה. שיטות אבחון וטיפול מתבצעות בפגישות משותפות עם מחנכי הכיתה והצוות החינוכי בבית הספר תחילה ואז הצוותים האחרים.

הצטרף לרשימת התפוצה