הספרייה הציבורית

הספרייה הציבורית

פורסם בתאריך :2/11/2020
הספרייה הציבורית מהווה מסגרת חינוכית , חברתית ותרבותית מעניקה קריאה וספרים בכל התחומים  ומספקת אותם לילדנו ותלמידינו ומעודדת קריאה.
 הספרייה יוזמת פעילויות חברתיות ותרבותיות בשותפות עם קבוצות פעילה בקהילה .
הספרייה מצוידת בטכנולוגיות החדישות המאפשרות לציבור ליהנות מהתוכן הקיים.

הצטרף לרשימת התפוצה