בקרת סמים

בקרת סמים

פורסם בתאריך :2/11/2020
ניסוח מדיניות לאומית והנהגת המאבק בסמים, תיאום בין משרדי הממשלה ובין הארגונים, יוזמה ופיתוח שירותים בתחומי החינוך, הגנה, הדרכה, טיפול ושיקום לנפגעים מסמים, אכיפת החוק, פעילות קהילתית, מחקר מדעי, הכשרת משאבי אנוש מקצועיים, הפעלת מרכז מידע לאומי בקשר לנושאי סמים ועידוד ההתנדבות למאבק בסמים. 
הרשות הלאומית למלחמה בסמים מתאמת ומנהלת באופן מקצועי את המשרדים הממשלתיים בכל תחומי המאבק בסמים. 
משרדי הממשלה המשתתפים באחריות ובעבודה היא: 
משרד החינוך, משרד התרבות והספורט בתחום החינוך למניעת שימוש בסמים. משרד הבריאות והרווחה בתחומי גמילה ושיקום לנפגעי סמים ומשפחותיהם. המשרד לביטחון הפנים, משרד הביטחון, משרד המשפטים ומשרד האוצר בתחומי אכיפת החוק. 
ובנוסף לזה משתתף ועוזר במאבק נגד הסמים מספר רב של גופים וארגונים כולל העמותות הפעילות בקהילה. 
המשרד הלאומי למאבק בסמים ואלכוהול מחזיק באופן בלעדי באחריות על: 
פרסום מידע וקידום ופיתוח ההדרכה והמודעות בנושא של הסמים, על מנת לעורר שינוי באווירה הציבורית הכללית בכל מה שקשור לשימוש הרע בסמים. פיתוח המחקר המדעי בתחום הסמים כולל ביצוע סקרים ארציים ומקומית לגבי מידת השימוש בסמים וביצוע מחקרים להערכת פעילות השלטון והמשרדים בתחומים השונים כדי להיאבק בסמים, הכשרת משאבי אנוש מקצועיים כדי להתמודד עם נושא הסמים ופיתוח אופן העבודה הקהילתי למאבק בסמים. 
המשרד מבצע את משימותיו לפי מטרות מסוימות ותוכניות עבודה שקולות ומבוקרות. ולהשמת מטרות אלה מונה מתאם "שלטון המאבק בסמים ואלכוהול" במועצה המקומית עילוט באחוז %50 וכיום ממלא התפקיד הזה הוא עורך הדין מוסטפא אבו ראס. 
המחלקה עובדת על העלאת המודעות בקרב הצעירים והצעירות דרך תוכנית עבודה שנתית אשר תתפרסם באתר בתחילת כל שנה ואחרי אישורה על ידי המשרד האחראי.  

הצטרף לרשימת התפוצה