פרוטוקולים

undefined

שם הבקשה צפייה / שליחת מסמך
דוחות כספיים 2019 arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
אכיפת חיקוקי סביבה - מפגעים arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
העמדת רכב וחנייתו arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
ילקוט הפרסומים-8290 arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
סימון רחובות- קובץ התקנות חיקוקי שלטון מקומי-972 arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
התקנות חיקוקי שלטון מקומי-972 arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
הצעת תקציב וועדת בנייה שנת 2021 arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
תקציב 2021 arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
28-12-2020 ישיבה לא מן המניין arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
16-12-2020 ישיבה לא מן המניין arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF

הצטרף לרשימת התפוצה