משרות

שם הבקשה תאריך פרסום מועד אחרון להגשה צפייה / שליחת מסמך
נוסח מודעה- יועמש ריינה 2021 2021-09-21 arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז כא מס 02-2021 לבחירת יועמש חיצוני-ריינה2021 2021-09-23 arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז מס' ח-12-2021 מנהל מחלקת ספורט 2021-09-06 exit_to_app מילוי טופס arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז פ-03-2021 פסיכולוג חינוכי 2021-09-03 arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז כא מס ח-11-2021 לבורנט 2021-08-31 arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז כוח אדם פנימי/חיצוני מס' ח- 10-2021 לתפקיד מנהל מחלקת חינוך 2021-07-27 arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז פנימי-פומבי לתפקיד מוקדן-ית למוקד עירוני במסגרת תכנית עיר ללא אלימות 2021-05-22 arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז פנימי-פומבי לתפקיד מדריך-ת נוער במסגרת תכנית עיר ללא אלימות 2021-05-22 arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF
מכרז פנימי-פומבי לתפקיד מדריך-ת מוגנות במסגרת תכנית עיר ללא אלימות 2021-05-22 arrow_downwardלהורדה כקובץ PDF

הצטרף לרשימת התפוצה