מכרזים
Apr
20
מכרז פומבי מס 11-2022 הנהלת חשבונות.
Apr
18
מכרז מס 07-2022 לאספקה התקנה ותחזוקה של מערכות מידע
Apr
14
מכרז מס'08-2022 עבודות ניקיון במוסדות החינוך ומבני הציבור
Apr
5
נוסח מכרז 09-2022 אירועי תרבות עירונית 2022
Feb
27
מכרז פנימי מס 03-2022 לתפקיד ממונה על שירותי חירום וביטחון בריינה
Mar
2
קול קורא 01-2022 גביית חובות נוסח מלא
Feb
22
מכרז מס' 05-2022 סימוני כבישים והתקני בטיחות
Jan
25
מכרז מסגרת מס 02-2022 בניה ושיפוץ
Jan
25
מכרז מסגרת מס 01-2022 עבודות פיתוח
Jan
23
מכרז מס' 03-2022 מצלמות

הצטרף לרשימת התפוצה